General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Iç Hastalıkları
Research Areas: Health Sciences, Internal Diseases, Oncology

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

A.     KİŞİSEL BİLGİLER

Bu bölümde belirtilen tüm iletişim bilgilerinin güncel ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.

Adı Soyadı

Elif ŞAHİN

Akademik unvan/pozisyon

Uzman  Doktor

Görev yeri

Kocaeli Üniversitesi/Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD

Telefon numarası


E-posta adresi


 

 

B.     EĞİTİM BİLGİLERİ

Bu bölümde mezun olunan üniversite ve sonrasındaki eğitim bilgilerinizi yazınız.

Derece bölümü Uzmanlık, Doktora, Yüksek Lisans vb. şekilde belirtilmelidir.

Yıl

Bölüm

Kurum

Derece

2020 - Halen

Tıbbi Onkoloji

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Yan Dal Uzmanlık

2014-2019

 

İç Hastalıkları

 

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Uzmanlık

 


2007-2013

Tıp Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans

 

 

 

C.     İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER

Bugüne kadar çalıştığınız kurum/kuruluşları tarih sırasına göre yazınız.

Tarih Aralığı

Kurum

Görev

2020- halen

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Onkoloji Asistan doktor

2019-2020

Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi / Isparta

Dahiliye Uzman Doktor

2014-2019

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dahiliye asistan Doktor

2013-2014

Karasu Devlet Hastanesi / Sakarya

Pratisyen Doktor

 

 

 

 

D.     KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bu bölümdeki bilgileri tarih sırasına göre yazınız.

1.    İyi Klinik Uygulamaları (İKU) ve klinik araştırma konularında alınan eğitim/sertifika bilgileri:

Aldığınız eğitime dair bir sertifika varsa lütfen bir kopyasını ekleyiniz.

Eğitim/sertifika adı ve eğitim yeri

Tarih

Transcelerate Biopharma Inc. GCP V 2.1

12.08.2020

 İYİ KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİMİ (SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI, İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ)

11.06.2021-12.06.2021 

2.    Görev alınan klinik araştırma bilgileri:

Görev olarak Sorumlu Araştırmacı, Yardımcı Araştırmacı, Koordinatör, Saha Görevlisi, İzleyici(Monitör), Eczacı vb. olarak belirtilmelidir.

Bu bölümdeki bilgileri tarih sırasına göre yazınız.

Klinik araştırma

Tarih Aralığı

Görev

YH25448-301,Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörüne Karşı Duyarlılaştırıcı Mutasyon Pozitif, Lokal olarak İleri Evre veya Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri olan Hastalarda İlk Seçenek Tedavisi olarak Lazertinib ile Gefitinib karşılaştırmasının Etkililik ve Güvenliğini Değerlendirmek için Faz III, Randomize, Çift Kör bir Çalışma,Parexel

14.10.2020-Devam ediyor

Yardımcı araştırmacı

Roche BO41843 PersevERA, Östrojen REseptör-Pozitif, HER2-NEGATİF Lokal ileri veya Metastatik Meme kanseri olan hastalarda GDC-9545, Palbosiklib kombinasyonunun Etkinliği Ve Güvenliğini Letrozol ve Palbosiklib kombinasyonuna kıyasla değerlendirilen Faz III Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma

2020-Devam ediyor

Yardımcı araştırmacı

Roche WO42312 AcelERA ,Daha önce tedavi almış östrojen reseptörü pozitif her2 negatif lokal ileri evre veya metastatik meme kanseri hastalarında GDC-9545 ile aile hekiminin tercih ettiği endokrin mono terapinin etkinliliği ve güvenliliğini karşılaştırıcı olarak değerlendirilen Faz III randomize açık etiketli çok merkezli çalışma

2020-Devam ediyor

Yardımcı araştırmacı

EFC15935, ER (+), HER2 (-) ileri evre meme kanserine yönelik sistemik anti-kanser tedavisi almamış hastalarda, letrozol artı palbosiklib ile amcenestrant SAR439859 artı palbosiklib tedavisinin karşılaştırırdığı randomize, çok merkezli, çift kör faz 3 çalışma,Sanofi

28.05.2021-Devam ediyor

Yardımcı araştırmacı

FGFR genetik aberasyonları bulunan HER2-negatif gastrik adenokarsinomlu hastalarda monoterapi ve paklitaksel, ramucirumab veya atezolizumab ile kombinasyon tedavisi olarak derazantinib'in değerlendirildiği Faz 1b/2 çalışma (FIDES-03)

16.06.2021-Devam ediyor

Yardımcı araştırmacı

 

Contact

Email
sahin.elif@kocaeli.edu.tr
Web Page
https://avesis.kocaeli.edu.tr/sahin.elif
Office
Semahat Aracı Onkoloji Hastanesi