Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramı: Eskişehir Okulları Ölçeğinde Bir Alan Araştırması

Global Media Journal Turkish Edition, cilt.10, sa.19, ss.24-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Bir Kategori Olarak Burjuva Medya Okuryazarlığı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.381-397, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gümüşhane İlinin Sosyo Ekonomik Yapısının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.7, sa.16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternatif Turizm Çeşitlerinin Gümüşhane Turizmine Etkisi üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam haberler üzerine eleştirel bir değerlendirme Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin magazin ekleri örnekleri

İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.9-48, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Sağında Siyasal İslamın Yükselişi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Öncesinde Saadet Partisi nin Söyleminin Yaygın Basındaki Analizi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.12, ss.121-175, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar