Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nursing Practices in the Prevention of Post-Operative Wound Infection in Accordance with Evidence-Based Approach

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, ss.1229-1235, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment on Efficacy of Basic First Aid Training Provided toAcademic and Administrative Staff of a State University

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, cilt.7, ss.93-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Niteliksel Bir Çalışma

2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019

AORN 2017 GÜNCELLEMELERİ IŞIĞINDA EL HİJYENİ

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018

Küresel Isınmanın Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 November 2018, ss.1079-1085

AORN YÖNERGE UYGULAMASI: HASTAYA POZĠSYON VERME

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 November 2018, ss.115-118

The Healing Power of Preoperative Education In Patients Undergoing Cardiac Surgery

18th World Congress on Clinical Nursing and Practice, Praha, Çek Cumhuriyeti, 21 - 22 Eylül 2018

Yaşlı Bireylerde Düşmenin Önlenmesine Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 November 2017, ss.117-118

Hemşirelik öğrencilerinin ağrı ve ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin bilgileri

2. Uluslararası, 10. Uluısal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.670-671

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin staj yaptıkları hastanelerde edindikleri klinik uygulama deneyimleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi

2. Uluslararası, 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.660-661

Bir devlet hastanesinin cerrahi servislerinde görev yapan hemşirelerin hasta hakları konusunda duyarlılıklarının incelenmesi

2. Uluslararası, 10. Uluısal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.552-553

TÜRKİYE’DE MEME KANSERLİ HASTALARIN ERKEN TANIYA İLİŞKİN FARKINDALIK DURUMLARI: LİTERATÜR TARAMASI

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.806-807

HEMŞİRELERİN İŞ STRESLERİ İLE TIBBİ HATAYA EĞİLİMLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.383-384

Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev Durumunun İncelenmesi

VII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, 19 - 20 October 2016

Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişki

VII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 20 October 2016

Robotik Cerrahide Hemşirelik

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

Çankırı İl Merkezinde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongres, Türkiye, 05 Mayıs 2011 - 08 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

ADVANCES IN HEALTH AND NATURAL SCIENCES

Evaluation of the Sensitivity of theNurses Working in Surgical Services of aPublic Hospital to Patient Rights, Burcu YÜKSEL, Mustafa Sencer KARAGÜL, Editör, Nova Science Publishers, Inc., ss.223-242, 2018

ADVANCES IN HEALTH AND NATURAL SCIENCES

THE ENHANCED RECOVERY AFTERSURGERY PROTOCOL ANDTHE ROLE OF SURGICAL NURSES, Burcu YÜKSEL, Mustafa Sencer KARAGÜL, Editör, Nova Science Publishers, Inc, ss.65-82, 2018