Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Nonsyndromic Juvenile Myelomonocytic Leukemia With PTPN11 Mutation in a 9-Year-old Girl

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, vol.37, no.6, pp.486-487, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Screening Bleeding Disorders in Adolescents and Young Women with Menorrhagia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.30, no.2, pp.168-176, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Management of Surgeries in Glanzmann Thrombastenia: Single Center Experience

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.252-260, 2021 (Other Refereed National Journals)

Exposure to Superwarfarins in Rodentisides: Development of Prolonged Bleeding Defect in an Adolescent

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.29, no.2, pp.124-127, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Resistant bilateral chylous effusion as a late adverse effect of dasatinib treatment in chronic myeloid leukemia

European medical journal (EMJ), Hematology, no.7, pp.93-97, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocukluk çağında İTP: Ülkemizde güncel yaklaşım

13. Ulusal Pdiatrik Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 14 October 2021, pp.40-41

Hafif hemofililerde kanamalar ve cerrahi işlemler sırasında tedavi deneyimi

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 May 2021, pp.15

Eltrombopag Therapy in Pediatric Acute and Chronic Immune Thrombocytopenia

International Society onThrombosis and Haemostasis 2020, Milan, Italy, 12 - 14 July 2020

Ovulasyonla Tekrarlayan Hemoperitonyum: Faktör V Eksikliği

VI. HEVES HEMOFİLİ VAKALARLA EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.55-57

EDİNSEL APLASTİK ANEMİLİ ÇOCUKLARDA İMMUN-SUPRESİF TEDAVİ YANITLARI

45.ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2019

Nötropenisi olan çocukta ayırıcı tanı ve tedavi

11. Çocuk sağlığı toplantısı, Kocaeli, Turkey, 14 December 2018

QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND YOUNG ADULTS WITHHEMOPHILIA HAVING FACTOR LEVEL 1

11TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR HEMOPHLIA AND ALLIED DISORDERS 2018, Madrid, Spain, 7 - 09 February 2018, vol.1, pp.123 identifier

Akut lösemili hastalarda pseudomonas enfeksiyonlar

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015

LATE ONSET NON-SYNDROMIC JUVENILE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA WITH PTPN11 MUTATION

19th Congress of the European-Hematology-Association, Milan, Italy, 12 - 15 June 2014, vol.99, pp.673 identifier

Kız Bebekte İleri Derecede X İnaktivasyonuna Bağlı Gelişen Ağır Hemofili

11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2014, pp.123-124

Books & Book Chapters

Çocuk hastada akut myeloblastik lösemiden 12 yıl sonra gelişen T-hücreli akut lenfoblastik lösemimi olgusu

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.504-505, 2021

Akinetik Mutizm, Anemi ve Lokopeni Bulguları Olan, Beyin Omurilik Sıvısında COVID 19 Antikoru Saptanan bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu

in: ÇOCUK HEMATOLOJİDE OLGULARLA AKUT LÖSEMİLER, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.114-115, 2021

HEPATİK SİNÜSOİDAL OBSTRÜKSİYON SENDROMU GELİŞEN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU

in: ÇOCUK HEMATOLOJİDE OLGULARLA AKUT LÖSEMİLER, ÖZBEK NAMIK YAŞAR, GÜNEŞ ADALET MERAL, ÖREN HALE, YARALI HÜSNİYE NEŞE, Editor, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, pp.295-297, 2021

Çocuklarda Antifosfolipid Sendromu

in: Türkiye Klinikleri Romatoloji-Özel Konular, Yazıcı Ayten, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.52-56, 2021

ARTERİYEL İSKEMİK İNME İLE BAŞVURAN HASTADA TANI VE TEDAVİ

in: ÇOCUK HEMATOLOJİDE OLGULARLA TROMBOZ, NAMIK YAŞAR ÖZBEK, HALE ÖREN, AYŞEGÜL ÜNÜVAR, Editor, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, pp.61-64, 2020

ÇOCUKLARDA SEREBRAL ARTER TROMBOZU

in: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TROMBOZ, BETÜL ORHANER, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.73-78, 2020