Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biranın alkol oranının kompozitin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, cilt.22, ss.35-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Bilimlerinde Meta Analizi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.9-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kan gazı analizi ve otoanalizör karşılaştırması: sodyum, potasyum ve klor

Uluslararası Katılımlı XVI. Klinik Biyokimya Kongresi IATDMCT Regional Meeting, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Parameter estimation for location-scale families under various ranked set sampling schemes

Tenth International Conference On Ordered Statistical Data and Their Applications (OSDA 2012 Proceedings), 23 - 25 Mayıs 2012