Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Aortic valve replacement for papillary fibroelastoma

Journal of Cardiac Surgery, vol.32, no.6, pp.347-354, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Splenik arter anevrizması ve tedavisi: olgu sunumu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Turkey, 9 - 12 December 2017

Kist hidatiğin nadir görülen kardiyak yerleşimi ve beraberinde görülen aort oklüzyonunda tedavi nasıl yapılmalıdır?

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Turkey, 9 - 12 December 2017