Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Koronavirüs (Covıd-19) Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları

Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.4, pp.403-422, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

İlitam Bölümü Öğrencilerinin İlâhiyat Eğitimine Bakışı Kocaeli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlitam Örneği

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.640-656, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Din Eğitimi Açısından Çocuğun Hakkını Korumada Ailenin Sorumluluğu

Turkish Studies, no.2, pp.177-209, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çocuğun Din Eğitiminde Ailenin Rolü

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi , vol.3, no.1, pp.39-60, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İMTİHAN VE DÜNYEVİLEŞME

Turkish Studies , no.2, pp.411-434, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kur’an’da Allah ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları

The Journalof Academic Social Science Studies, vol.6, pp.837-862, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DİN EĞİTİMİNDE DİL VE İLETİŞİM ETKİNLİĞİOLARAK DİNLEME

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, no.5, pp.4-34, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kur'an'da iletişimin önemi ve bunun önündeki engeller

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , no.3, pp.74-98, 2012 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERS MÜFREDATINDA AHLÂK VE DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARI

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 July 2020, pp.129-130

ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ

III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Aile kongresinde, İstanbul, Turkey, 07 March 2017, pp.4-6

Books & Book Chapters

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HADİS EĞİTİMİNE BAKIŞI (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

in: İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Fevzi Rençber, M. Sait Uzundağ, Mehmet Ergün, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.27-59, 2021

MAHREMİYET KONUSUNUN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA İŞLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Fevzi Rençber, M. Sait Uzundağ, Mehmet Ergün, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.123-153, 2021

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

in: Din Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Hacer Âşık Ev, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.165-214, 2021

DİN EĞİTİMİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA ETKİSİ

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2020 Creative Commons License

OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS’DA DİN EĞİTİMİ1 (1571-1878)

in: Tarih Araştırmaları II, Aydın EFE, Editor, Akademisyen yay., Ankara, pp.7-169, 2020

DİN EĞİTİMİNDE MAHREMİYET

in: İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI II, Münir YILDIRIM, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.183-192, 2020