Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biomechanical evaluation of the screw preload values used in the plate placement for bone fractures

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, cilt.235, sa.2, ss.141-147, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of new hip prosthesis design with finite element analysis

AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE, cilt.42, ss.1033-1038, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Medial malleolus fractures: A biomechanical comparison of tension band wiring fixation methods

ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY-SURGERY & RESEARCH, cilt.104, sa.8, ss.1259-1263, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of cement on hip stem fixation: a biomechanical study

AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE, cilt.40, ss.349-357, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of proximal tibial corrective osteotomy on menisci, tibia and tarsal bones: a finite element model study of tibia vara.

The international journal of medical robotics + computer assisted surgery : MRCAS, cilt.10, ss.93-7, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of contact characteristics of a patient-specific artificial dysplastic hip joint

ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, cilt.16, sa.2, ss.111-120, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stress distribution comparisons of foot bones in patient with tibia vara: a finite element study

ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, cilt.15, sa.4, ss.67-72, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New Hip Prosthesis Design And Evaluation With Using Finite Element Analysis

Journal of Polytechnic, cilt.1, sa.1, ss.1-9, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Hip Prosthesis Stability via Harmonic Response Analysis

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, ss.81-84, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

THE EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN DYNAMIC HIP SCREW POSITIONS AND ITS FAILURE IN UNSTABLE FEMUR FRACTURES

Australian Journal of Mechanical Engineering, cilt.4, sa.1, ss.1-9, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Tibia Kırıklarının Eksternal Fiksatör ile Tespitinin Malzeme ve Geometri Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.1410-1419, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How does the material variation of dynamic hip screw affect the cut-out risk in the treatment of intertrochanteric femoral fractures?

International Journal of Experimental and Computational Biomechanics, cilt.4, sa.1, ss.49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF SALTER PELVIC OSTEOTOMY ANGLE ON CONTACT AREA AND PRESSUREDISTRIBUTION IN THE HIP JOINT: AN EXPERIMENTAL STUDY

Süleyman Demirel ÜniversitesiMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.243-245, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SALTER PELVİK OSTEOTOMİ AÇISININ KALÇA EKLEMİNDE TEMAS ALANINA VE BASINÇ DAĞILIMINA ETKİLERİ DENEYSEL ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.243-247, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Stability of Femoral Intertrochanteric Fractures Treated with Dynamic Hip Screw in Different Fixation Position of Lag Screw

Duzce University Journal of Science and Technology, cilt.1, ss.120-129, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparation of three Dimensional Simulation and Dimensional Image Editor Softwares at the pre Surgery Planning

Journal of Advanced Technology Sciences, cilt.1, ss.80-86, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Design and Manufacture of the Torque Test Setup for Small and Shapeless Materials

5th International Engineering and Natural Sciences Conference, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2020, ss.1-10 Creative Commons License

Hayvansal Tendonun İn Vitro Sürünme Davranışı

Internatinal Marmara Science and Social Congress (IMASCON), Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Sonlu Elemanlar Analizi ile Hibrid Kalça Protezi Tasarımının Değerlendirilmesi

Internatinal Marmara Science and Social Sciences Congress(IMASCON), Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Hayvansal Tendonun In Vitro Sürünme Davranışı

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018, 23 - 25 Kasım 2018

The Effect of Cement on Hip Stem Fixation A Biomechanical Study

Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016