Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin incelenmesi

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, no.3, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şizofreni Hastalığı Olan Bireylerin İşe Yerleştirme İle İlgili Görüşleri Ve Beklentileri: Niteliksel Bir Çalışma

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.28-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şizofrenili Bireylerde İstihdamın Önemi

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, pp.46-50, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanma Durumları ile KişilikÖzelliklerinin İncelenmesi

Bağımlılık Dergisi, vol.17, no.1, pp.25-32, 2016 (Other Refereed National Journals)

Somatic Symptoms in Secondary School Students and Parental Attitudes

Journal of Psychiatric Nursing, vol.6, no.3, pp.114-119, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin psikiyatri hemşiresinin rollerine ilişkin görüşleri.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.90-95, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kocaeli’de Ruhsal İyileştirim Uygulamalarının Gelişimi

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.185-186

Hemşire Öğrencilerin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulamalarında Cinsiyetleri Nedeni ile Yaşadıkları Durumlar

3.Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Turkey, 14 - 17 February 2019

Sağlık Mesleklerinde Erdem Eğitimi

3. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018, pp.34-39

ŞİZOFRENİLİ BİREYLERE BAKIM VERENLERİN KARŞILANMAMIŞ İHTİYAÇLARI ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Kadın Sağlığı ve İletişim

I.Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresı, 22 - 24 April 2018

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Önemi

3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 6 - 07 April 2018

SAĞLIK ALANINDA ETKİLİ İLETİŞİM KULLANILMASININ ÖNEMİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 6 - 07 April 2018

Kadın Yöneticiler ve Kraliçe Arı Sendromu.

2.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 6 - 07 April 2018

Toplumsal Yönü ile Anne Olmak yada Ol(a)mamak

3.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 06 April 2018

CİNSİYET ROLLERİNİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 6 - 07 April 2018

TOPLUMSAL YÖNÜYLE ANNELİK OLMAK YA DA OL(A)MAMAK

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.63-64

Gazetelerde bulunan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 October 2017

Şizofrenide İşe Yerleştirme Önündeki Engeller: İŞveren, Aile ve Hasta Görüşleri

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi, Turkey, 16 - 19 November 2017

Examınatıon of ınternet addıctıon and family problems ın unıversıty students

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

TOKOFOBI Doğum Korkusu

II: Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 November 2015

İnfertilitenin evlilik üzerine etkiler

İlişkiler Sempozyumu Sen Ben Biz ve İlişkilerimiz Marmara Üniversitesi Psikiyatrı Hemşireliği AD, İstanbul, Turkey, 21 November 2011

Books & Book Chapters

Ruhsal Durum Değerlendirmesi

in: Psikiyatri Hemşireliği 500 Soru & 500 Yanıt, LEYLA BAYSAN ARABACI, Editor, Nobel Yayınevi, Antalya, pp.58-64, 2021

Başarılı Yaşlanma

in: Sağlık Bilimlerinde Multidipliner Yaklaşımlar 2, Prof.Dr.Bedriye Tunçsiper,Doç Dr. Ferruh Taşpınar,Doç Dr. Özüm Erkin Geyiktepe, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.464-483, 2020

Dezavantajlı gruplar içinde yer alan psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin tıbbi tedavi ve bakıma ilişkin hakları

in: Dezavantajlı Gruplar ve Ruh Sağlığı, Muaala Yılma z, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.82-86, 2020