Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationships between orthorexia nervosa, social appearance anxiety and women’s self-esteem

Bangladesh Journal of Medical Science, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin incelenmesi

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofreni Hastalığı Olan Bireylerin İşe Yerleştirme İle İlgili Görüşleri Ve Beklentileri: Niteliksel Bir Çalışma

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.28-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofrenili Bireylerde İstihdamın Önemi

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, ss.46-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanma Durumları ile KişilikÖzelliklerinin İncelenmesi

Bağımlılık Dergisi, cilt.17, ss.25-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Somatic Symptoms in Secondary School Students and Parental Attitudes

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.6, ss.114-119, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin psikiyatri hemşiresinin rollerine ilişkin görüşleri.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.90-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kocaeli’de Ruhsal İyileştirim Uygulamalarının Gelişimi

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, Kocaeli, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.185-186

Hemşire Öğrencilerin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulamalarında Cinsiyetleri Nedeni ile Yaşadıkları Durumlar

3.Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

Sağlık Mesleklerinde Erdem Eğitimi

3. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2018, ss.34-39

ŞİZOFRENİLİ BİREYLERE BAKIM VERENLERİN KARŞILANMAMIŞ İHTİYAÇLARI ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

Kadın Sağlığı ve İletişim

I.Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresı, 22 - 24 Nisan 2018

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Önemi

3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 6 - 07 Nisan 2018

SAĞLIK ALANINDA ETKİLİ İLETİŞİM KULLANILMASININ ÖNEMİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 6 - 07 Nisan 2018

Kadın Yöneticiler ve Kraliçe Arı Sendromu.

2.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 6 - 07 Nisan 2018

Toplumsal Yönü ile Anne Olmak yada Ol(a)mamak

3.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 06 Nisan 2018

CİNSİYET ROLLERİNİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 6 - 07 Nisan 2018

TOPLUMSAL YÖNÜYLE ANNELİK OLMAK YA DA OL(A)MAMAK

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, ss.63-64

Gazetelerde bulunan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

Şizofrenide İşe Yerleştirme Önündeki Engeller: İŞveren, Aile ve Hasta Görüşleri

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2017

Examınatıon of ınternet addıctıon and family problems ın unıversıty students

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

TOKOFOBI Doğum Korkusu

II: Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

İnfertilitenin evlilik üzerine etkiler

İlişkiler Sempozyumu Sen Ben Biz ve İlişkilerimiz Marmara Üniversitesi Psikiyatrı Hemşireliği AD, İstanbul, Türkiye, 21 Kasım 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Başarılı Yaşlanma

Sağlık Bilimlerinde Multidipliner Yaklaşımlar 2, Prof.Dr.Bedriye Tunçsiper,Doç Dr. Ferruh Taşpınar,Doç Dr. Özüm Erkin Geyiktepe, Editör, Gece Kitaplığı, İstanbul, ss.464-483, 2020

Dezavantajlı gruplar içinde yer alan psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin tıbbi tedavi ve bakıma ilişkin hakları

Dezavantajlı Gruplar ve Ruh Sağlığı, Muaala Yılma z, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.82-86, 2020