Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multi-Criteria Decision Approach With AHP and IF-TOPSIS Methods for RD Project Selection Process

Journal of Engineering Studies and Research, cilt.25, ss.22-32, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Applicability of Total Quality Management Principles in the Context of Industry 4.0

International Journal of Advanced Research in Engineering Management, cilt.5, ss.12-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researching Usage of Globe Culture Dimensions In Organizational Management By Using Dematel Method

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.282-290, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AR-GE PROJELERİNİN SEÇİM SÜRECİNDE BULANIK TOPSİS YAKLAŞIMI: BİR ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Temizlik Kâğıdı Firmasında Stok Kalemleri için Değer ve Değişkenlik Ölçütlerine Dayalı Tahmin Yöntemlerinin Belirlenmesi

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, cilt.4, ss.47-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analytic Network Process and Axiomatıc Design: A Study in Fast Moving Consumer Goods Industry

International Journal of Research Granthaalayah, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Demand Estimation Methods be Values and Variability Measures for Stcok Items in a Cleaning Paper Company

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, cilt.4, ss.4768, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Enerjisi Santrali Kuruluş Yerinin AHS ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi.

Erciyes Fen bilimleri Enstütüsü Dergisi, cilt.33, ss.16-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Sistemi Tasarımında Konveyörlü Taşıma Alternatiflerinin Simülasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.49-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation by Simple Correspondence Analysis of Regional Distribution of Hospitals and Beds in Turkey

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Similar Cluster of Cities According to Turkey’s Renewable Energy Typ

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.564-574

Selection of Renewable Energy Investment Project in Eastern Anatolia Region by Multi-Criteria Decision Making Methods

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1975

Multi Criteria Evaluation of New Product Development Processthrough Analytic Network Process and Artificial ImmuneSystems

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2019

İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERİN BANKA ETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN VERİ ZARFLAMA İLE ANALİZİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCONGRESS), 26 - 28 Nisan 2019

KİMYA SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI UYGULAMASI

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCONGRESS), 26 - 28 Nisan 2019

Hidrolik Sektöründe Sermaye Bütçelemesi Uygulaması

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 Eylül - 16 Haziran 2018

Bir E-Ticaret Firmasında Süreç İyileştirme Uygulaması

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 - 16 Eylül 2018

Tıpta Uzmanlık Bölüm Tercihinin Bulanık Topsis ile Belirlenmesi

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 - 16 Eylül 2018

Kocaeli İli Konut Satışlarının Tahmini ve Göç Miktarları İle İlişkilendirilmesi

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 - 16 Eylül 2018

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA İTHALAT SÜRECİNİ YALINLAŞTIRILMASI

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) 2018, 11 - 13 Mayıs 2018

FARKLI SAYIDA ELEMAN BULUNDURAN VERİ KÜMELERİNDE PAZAR SEPET ANALİZİ UYGULAMASI

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.169

KARAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BİR SPOR MAĞAZASINDA MARKA SEÇİMİ DEĞERLENDİRMESİ

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.154-163

Researching Usage of GLOBE CultureDimensions in Organizational Management byusing DEMATEL Method

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVETECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, 29 September - 01 October 2017

Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Algısı

International Regional Development Conference (IRDC), Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Classification of Load Type in a Seaport Using Data Mining Method

XVI. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Classification of Load Type in a Seaport Using Data Mining Method

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 7 - 12 Mayıs 2015

DECISION MODEL TO CHOOSE GOVERMANTEL SUPPORTING FOUNDATION FOR A R D PROJECT

2th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS STATISTICS AND OPERATION RESEARCH MAY 26-29 2011, 26 - 29 Mayıs 2011

Sağlık Tesislerinin ANP Tekniği Kullanılarak Planlanması

12th International Sympozium on Econometrics, Statistics and Operation Research, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.230-239

STRATEJİK PLANLAMADA MEVCUT DURUM ANALİZİ VE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

VII. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Sakarya, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2009

Endüstri Mühendisleri Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Anket Çalışması

VII. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Sakarya, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2009

Haftalık Ders Çizelgesi Hazırlamada Bulanık Hedef Programlama ile Ders Ataması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi (YA/EM’08), İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008

Planlı Bakım Uygulamasına Geçişte İstatistiksel Bir Uygulama

IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2003, ss.391-403

Üretim Sistemi Simülasyonu ve Lastik Sektöründe Uygulanması

Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2004, cilt.1, ss.217-219

Otomotiv Yan Sanayii nde Yerleşim Düzenine Sistematik Yaklaşım

YA/EM'02 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2002, ss.27

Çağdaş Yerleşimlerde Endüstri Mühendisleri

III. Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2001, ss.141-153

Kocaeli de Yeni Yerleşim Birimleri Seçiminin Çok Ölçütlü Olarak Değerlendirilmesi

XXII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.73

Kitap & Kitap Bölümleri

Teknik Bilimlerde Güncel Konular

İstatistiksel Proses Kontrolün Satış Verileri için Kullanılması ve Emniyet Stokları Üzerindeki Etkisi, Öz Ali, Editör, Hiperyayın, 2018