Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Aggregates: sand, gravel, and crushed rock aggregates for construction purposes, 3rd edition

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.13, no.1, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Investigation of engineering properties for usability of Lefke stone (Osmaneli/Bilecik) as building stone

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.78, pp.6047-6059, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Defining the suitability of new crushed rock aggregate source areas in the North of Kocaeli Province using GIS

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.73, no.4, pp.1183-1197, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Liquefaction Analysis of Soils in the Western Izmit Basin, Turkey

ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE, vol.16, pp.411-430, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Aggregate supply and demand modeling using GIS methods for the front range urban corridor, Colorado

COMPUTERS & GEOSCIENCES, vol.30, no.6, pp.579-590, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Local Geology Effects on Soil Amplification and Predominant Period in Düzce Basin, NW Turkey

Kocaeli Journal of Science and Engineering, vol.4, no.2, pp.160-170, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Evaluation of the Aggregate Potential of the Northern Kocaeli Province with theHelp of a Geographical Information System (GIS)

Eastern Anatolian Journal of Science, vol.5, no.2, pp.1-9, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kocaeli Kandıra Taşının Jeolojik ve Yapıtaşı Özellikleri

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.19-28, 2019 (Other Refereed National Journals)

İZMİT KÖRFEZİ-SAPANCA GÖLÜ DOĞUSU ARASININ SIĞ VEDERİN JEOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE KABUKDEFORMASYONUNUN ANALİZİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.1186-1191, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KOCAELİ GÖLCÜK’TE OLUŞAN HEYELANLARIN NEDENLERİ, ETKİLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Uygulamalı Yerbilimleri, vol.17, no.1, pp.39-54, 2018 (National Refreed University Journal)

Biga- Karabiga (Çanakkale) ve Çevresinin Jeolojisi

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.27-38, 2018 (National Refreed University Journal)

Engineering Geological Properties of Young Sediments is Anatolian Side of İstanbul and Gebze

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.38-48, 2016 (National Refreed University Journal)

Engineering Geologic Assessment of the Rock Slide Occurred in East of Izmit - Tavsantepe

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-9, 2013 (National Refreed University Journal)

Impact of Mass Movements in the Kocaeli Province, Turkey

Geology Today, vol.27, no.2, pp.70-73, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Physical and Mechanical Properties of Kocaeli Kandıra Stone in Terms of Building Stone Usage

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, vol.1, no.144, pp.297-300

Kocaeli Gölcük Güneyi Heyelanları Oluşum Nedenlerinin Belirlenmesi

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.916-919

Gölcük (Kocaeli) ve Civarının Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.213-217

Detection of Secondary Faults in the North Anatolian Fault Zone by the Magnetic and Gravity Methods in the Izmit Gulf (Turkey)

International Conference on “Engineering Technology, Computer, Basic Applied Sciences ECBA-2018, Phuket, Thailand, 7 - 09 November 2018, vol.4, pp.1-7

Late Quaternary sedimentary enviroments and controlling factosin Riva (Istanbul) bsin

19th Plaeontology-Stratıgraphy Workshop with International Participation, 27 - 29 October 2018, pp.48-49

RİVA (İSTANBUL) DRENAJ HAVZASINDA TRANSGRESYONSTRATİGRAFİSİNİN OLUŞUMU

Kapadokya Yer Bilimleri Sempozyumu, Niğde, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.175-180

Riva (İstanbul) drenaj havzasında transgresyon stratigrafisinin oluşumu

Uluslararası katılımlı Kapodokya Yerbilimleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2018, Niğde,Tam Metinler Kitabı, 24 - 26 October 2018, pp.175-180

İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü.

8. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-8),İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstirüsü, 02-05 Mayıs 2018, İstanbul., 2 - 05 May 2018

Kocaeli İli Kuzeyi’nin Agrega Potansiyelinin Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) Yardımıyla Değerlendirilmesi

Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, Turkey, 13 - 15 April 2017

Seismological and Structural Features of 9 Nowember 2011 Earthquake Mw 5 6 in Edremit Van Eastern Turkey

Humboldt Kolleg, Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, 10 - 12 March 2016

GÖLCÜK KOCAELİ GÜNEY KÖYLERİ HEYELANTEHLİKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Proceedings of International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management, Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.367-372

YENİCE YÖRESİ KARABÜK HEYELANLARININ İNCELENMESİ

International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016, Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.413-419

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNİN MW 7 2 JEOLOJİK VE YEREL ZEMİN DAVRANIŞIAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kocaeli 2015 5th International Earthquake Symp., Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNİN (MW 7.2) JEOLOJİK VE YEREL ZEMİN DAVRANIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

5th International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, vol.1, pp.555-558 Creative Commons License

10 Haziran 2012 Ölüdeniz Fethiye Depreminin Mw 6 1 Kaynak parametrelerine göre Sismotektonik Konumu

17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitapçığı, Turkey, 24 - 25 October 2013, pp.6

A Preliminary Results of Fault Plane Solutions of the Recent Earthquakes in and Around Eastern Black Sea Region

A Preliminary Results of Fault Plane Solutions of the Recent Earthquakes in and Around Eastern Black Sea Region., 7 - 10 October 2013, pp.29

Aggregate Potential of Eocene Volcanic Rocks Around Yuvacik (Kocaeli)

3. Uluslararasi Mermer Ve Doğaltaşlar Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 February 2013, pp.14-15 Creative Commons License

Determination of Soil Amplification and Predominant Period in Düzce Basin

İstanbul International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibition, İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2012, pp.1-4

23 Ekim 2011 Van Depremi Mw 7 1 ve Artçılarının Kaynak Yırtılma Özellikleri ve Tektonik Anlamı

ATAG – 16 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onaltıncı Çalıştayı, Bildiri özleri kitapçığı, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.36

10 Haziran 2012 Fethiye On iki adalar Depremi Mw 5 9 ve Artçılarının Kaynak Yırtılma Özellikleri ve Tektonik Anlamı

ATAG-16 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, Bildiriler Kitapçığı, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.25

Hydrogeology of Izmit Basin

Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 05 June 2008, pp.153-163

Groundwater Potential of Kocaeli Region

Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 05 June 2008, pp.163

Liquefaction Potential of Izmit Basin Young Sediments

TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 6 - 08 December 2007, pp.205-213

Geology and Engineering Geology of Izmit and its Near Area

TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 6 - 08 December 2007, pp.174-185

Liquefaction Analysis of Young Sediments in Western Part of İzmit Basin

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 October 2007, pp.494-498

Assessment of Liquefaction Potential of Gölcük Soils with GIS Method

International Symposium "The Importance of the City Information System in Earthquake Regions Deprem Bölgelerinde CBS’nin Önemi Uluslararası Sempozyum, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 September 2007, pp.211-223

GIS Applications for Transport of Aggregate from the Quarry to the Usage Area

2. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 11 June 1999, pp.331-340

Expert Reports

Other Publications