Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of engineering properties for usability of Lefke stone (Osmaneli/Bilecik) as building stone

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.78, ss.6047-6059, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Defining the suitability of new crushed rock aggregate source areas in the North of Kocaeli Province using GIS

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.73, ss.1183-1197, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Liquefaction Analysis of Soils in the Western Izmit Basin, Turkey

ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE, cilt.16, ss.411-430, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aggregate supply and demand modeling using GIS methods for the front range urban corridor, Colorado

COMPUTERS & GEOSCIENCES, cilt.30, ss.579-590, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kocaeli Kandıra Taşının Jeolojik ve Yapıtaşı Özellikleri

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.18, ss.19-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İZMİT KÖRFEZİ-SAPANCA GÖLÜ DOĞUSU ARASININ SIĞ VEDERİN JEOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE KABUKDEFORMASYONUNUN ANALİZİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.1186-1191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biga- Karabiga (Çanakkale) ve Çevresinin Jeolojisi

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.17, ss.27-38, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gölcük (Kocaeli) ve Civarının Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.213-217

Kocaeli Gölcük Güneyi Heyelanları Oluşum Nedenlerinin Belirlenmesi

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.916-919

Detection of Secondary Faults in the North Anatolian Fault Zone by the Magnetic and Gravity Methods in the Izmit Gulf (Turkey)

International Conference on “Engineering Technology, Computer, Basic Applied Sciences ECBA-2018, Phuket, Tayland, 7 - 09 Kasım 2018, cilt.4, ss.1-7

RİVA (İSTANBUL) DRENAJ HAVZASINDA TRANSGRESYONSTRATİGRAFİSİNİN OLUŞUMU

Kapadokya Yer Bilimleri Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.175-180

Riva (İstanbul) drenaj havzasında transgresyon stratigrafisinin oluşumu

Uluslararası katılımlı Kapodokya Yerbilimleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2018, Niğde,Tam Metinler Kitabı, 24 - 26 Ekim 2018, ss.175-180

İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü.

8. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-8),İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstirüsü, 02-05 Mayıs 2018, İstanbul., 2 - 05 Mayıs 2018

Seismological and Structural Features of 9 Nowember 2011 Earthquake Mw 5 6 in Edremit Van Eastern Turkey

Humboldt Kolleg, Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, 10 - 12 Mart 2016

10 Haziran 2012 Ölüdeniz Fethiye Depreminin Mw 6 1 Kaynak parametrelerine göre Sismotektonik Konumu

17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitapçığı, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.6

A Preliminary Results of Fault Plane Solutions of the Recent Earthquakes in and Around Eastern Black Sea Region

A Preliminary Results of Fault Plane Solutions of the Recent Earthquakes in and Around Eastern Black Sea Region., 7 - 10 Ekim 2013, ss.29

23 Ekim 2011 Van Depremi Mw 7 1 ve Artçılarının Kaynak Yırtılma Özellikleri ve Tektonik Anlamı

ATAG – 16 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onaltıncı Çalıştayı, Bildiri özleri kitapçığı, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.36

10 Haziran 2012 Fethiye On iki adalar Depremi Mw 5 9 ve Artçılarının Kaynak Yırtılma Özellikleri ve Tektonik Anlamı

ATAG-16 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, Bildiriler Kitapçığı, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.25