Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınıf Öğretmenlerinin Pratik İçerik Geliştirme Teknolojilerini Kullanma Yeterliliklerinin Belirlenmesi

2.UIuslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2023, pp.1-5

The Relationship Between Learning Strategies of Students Taking E-courses And Their Satisfaction with E-Courses.

6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS , Burdur, Turkey, 24 - 26 November 2022, pp.1-6

Investigation of Postgraduate Studies on Augmented Reality in Education in Turkey (2019-2020)

ICITS 2021 - International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.77-80

Applications Tended to Sustainable Digital Parenting Education: Samples From Turkey And World

The Second International Congress of Pedagogical Research. ICOPR 2021, Kuala-Lumpur, Malaysia, 15 - 16 May 2021, pp.6-9

Determination of Safe Social Networking Use Levels of Teacher Candidates

The Second International Congress of Pedagogical Research. ICOPR 2021, Kuala-Lumpur, Malaysia, 15 - 16 May 2021, pp.1-5

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Veri Güvenliği Farkındalıklarının Belirlenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.284-290

The Metaphors to Determine that Adults Have Developed About Lifelong Learning

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 5 - 07 September 2018

Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İZMİR, Turkey, 2 - 04 May 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

5.International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Selçuk , İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçları İle İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

Investigation of E-Learning Styles for Electronic Environments: Kocaeli University Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

Validity and Reliability Of The Scale Of Managerial Effectiveness

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofija, Bulgaria, 19 - 21 May 2017

Trends in Educational Technology Researches for the Disabled in Turkey

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017

Öğretmen Adaylarının İnternet Etiği Algıları ve Kontrol Odağı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

8.Uluslararası BÖTE Sempozyumu Icits 2014, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1-10

Öğretmen Adaylarının Web Ortamında Bilgi Aarama Yorumlama Stratejilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

1st Instructional Technologies and Teacher Symposium ITTES 2013, Trabzon, Turkey, 26 - 29 June 2013, pp.1-10

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici Öğretmen Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi

6.International Computer and Instructional Technologies Symposium Icits 2012, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.1-12

Prediction of public and private university students' communication apprehension with lecturers

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3008-3014 identifier identifier

Relations Between Online Learning and Learning Styles

Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı WCES 2009, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2009 identifier

Uyarlanır Hiper Ortamların Eğitim Sistemine Getirdiği Katkılar

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.2, no.0, pp.929-933

Books & Book Chapters

Examining The Experiences of Faculty Members' Towards Distance Education

in: New Frontiers in Educational Sciences, DEMİRBATIR Rasim Erol, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.25-61, 2023

E-Ders Alan Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri İle E-Derslere Yönelik Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

in: Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar, Karabal,Mehmet, Editor, EFE AKADEMİK YAYINCILIK, İstanbul, pp.7-20, 2022

Effect of Scratch Software on Computational Thinking Skills of Medical Documentation and Secretarial Department Students

in: Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.131-164, 2020 Creative Commons License

Examining The Relationship Between Computational Thinking Skills and Metacognitive Thinking Skills

in: Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.65-94, 2020 Creative Commons License

Bağlaşık Öğrenme

in: ÖĞRETİMDE YAKLAŞIMLAR VE EĞİTİME YANSIMALARI, SARACALOĞLU Asuman Seda,AKKOYUNLU Buket,GÖKDAŞ İbrahim, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.33-68, 2020

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na İlişkin Görüşleri

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN,Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER,Assoc. Prof. Dr. Dr. Ruhi İNAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.48-63, 2020

Lise Düzeyinde Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Öğretim Teknolojileri Kullanımında Yaşanılan Güçlüklerin Belirlenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019/2, Dönger Ahmet, Yıldız Hacı, Editor, IVPE, Cetinje, pp.256-273, 2019

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

in: Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Akpınar Dellal Nevide,Yıldız Özgür, Editor, Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.181-191, 2018 Creative Commons License

Determination The Opinions Of The Secondary School Teachers Regarding The Use Of Mobile Technologies For Educational Purposes

in: Educational Policy and Research, , Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 2018

Ortaokul Öğrencilerinin OynadıklarıÇevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Prof.Dr Hasan Babacan, Prof.Dr. Tanja Soldatovic, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-21, 2018

Metrics

Publication

91

Citation (WoS)

500

H-Index (WoS)

22

Citation (Scopus)

950

H-Index (Scopus)

26

Thesis Advisory

5

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals