Assoc. Prof.

ALİ CANÇELİK


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

Biography

2002’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Prof. Dr. A. Azmi Bilgin danışmanlığında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “XVIII. Yüzyıl Divan Şiiri Musiki İlişkisi” adlı yüksek lisans tezini 2010’da; “Tarih Kaynağı Olarak 16. Yüzyıl Divan Şiiri” adlı doktora tezini 2014’te tamamladı. Fuzûlî (İlke Yay.), Şeyh Gâlib (İlke Yay.), Şiir Aynasında Tarih (Lambert Yay.), Drina Köprüsü Hatıralarım ve Balkanların Izdırapları (Arapça’dan Tercüme; Şule Yay.), Bilinmeyen Aliya (Arapça’dan Tercüme; Şule Yay.) eserlerinden bazılarıdır. Halen Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Tarih kaynağı olarak 16. yüzyıl divan şiiri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

2010

2010

Postgraduate

18. yüzyıl divan şiiri-musiki ilişkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

General English

Foreign Language

Speak Up London

2018

2018

Altı Haftalık General English kursu

Foreign Language

Eynsford College

2014

2014

English Language For CommunicationLevel 4 - Advanced

Foreign Language

Cambridge International Sudan

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Turkish-İslamic Literature, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Vice Dean

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Courses

Critical Thinking

Culture Civilization Readings

Sinema Düşünce ve Değişim

Edebiyat Düşünce ve Değişim

Osmanlı Türkçesi

Türk Dili II

İslami Türk Edebiyatı

Türk Dili I

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Nâbî’nin Hayriyye Adlı Eserindeki “Der- beyān-ı Şeref-i İstanbul” Bölümünde Şehir Tasavvuru

Açıkgöz A., CANÇELİK A.

Şehir ve Medeniyet Şehir Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.16, pp.32-52, 2022 (Other Refereed National Journals)

2022

2022

Niyâzî-i Mısrî Dîvânı’nda Hüseynî Makâmı İle Kayıtlı Gazellerde Vahdet-Kesret, Zühd-Aşk ve Tecelliyât

CANÇELİK A. , Aksu N. B.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.78-106, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Niyâzî-İ Mısrî Divânı’nda “Fî Evâili’s-Sülûk” Kayıtlı Gazellerde Âşığın Hâlleri

Cançelik A. , Kaya İ.

Balıkesir İlahiyat Dergisi, no.14, pp.103-128, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

Nâbî’nin Divan ve Hayriyye Adlı Eserlerinde Osmanlı Şehri ve Şehirlisine Yönelik Algı ve İzlenimleri

CANÇELİK A.

Şehir ve Medeniyet Şehir Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.14, pp.40-59, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Nâbî Dîvânı’nda Osmanlı Medeniyetinin Şehir Tasavvuru Üzerine Estetik Bir İnceleme

Cançelik A.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.17, pp.673-714, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

NABİ DİVANI’NDAKİ MÛSİKî TERİMLERİNİN DİNÎ-TASAVVUFÎ VE SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN TAHLİLİ

Şen İ. , Cançelik A.

Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.4, no.1, pp.43-84, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Şehirde İzi Olmayanın Şiirde Yüzü Olmaz

Cançelik A.

Şehir Düşünce Dergisi, no.15, pp.6-11, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Şehrin Güzellik Aynası: Klasik Osmanlı Şiiri

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, pp.33-41, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Osmanlı’da Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, pp.5-11, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Sözlü Musiki Eserini Oluşturan Unsurlar ve Yahya Nazîm’in “Dîdem Yüzüne Nâzır” Eserinin Tahlili

CANÇELİK A.

Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-22, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol

CANÇELİK A.

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.8, pp.164-168, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, pp.44-51, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Fuzûlî Mülhim Şehir ve Su Kasidesi

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, pp.21-31, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Divan Şiiri Kaynaklığında Osmanlı’da Bazı Siyasi ve Sosyal Dinamikler

CANÇELİK A.

Mukaddime, vol.8, pp.43-66, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Divan Şiiri Işığında Osmanlı Yönetiminde Sadakat Liyakat İlişkisi

CANÇELİK A.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), pp.87-100, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü

CANÇELİK A.

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.11, pp.127-142, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

NESÎMÎ DİVANI NDA İNSAN ÂDEM ve BAZI TEMEL VASIFLARI

CANÇELİK A.

Türkiyat Mecmuası, vol.25, pp.64-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

ŞEYH GALİB DİVANI’NDAKİ BAZI MUSİKİ TERİMLERİNİN DİNÎ-TASAVVUFÎ ANLAM AÇILIMLARI

CANÇELİK A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.66-77, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

İstanbul Şehrengizlerinde Şehrin Kurucu Unsuru Olarak Aşkınlık

CANÇELİK A.

EKEV Akademi Dergisi, pp.83-96, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Bir Şehir Yöneticisi Olarak Beyrut Belediye Başkanı Selim Ali Selam (1868-1938)

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, pp.16-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Ekonomileri Farklı İki Başken İstanbul ve Hartum Üzerine Sınırlı Bir Değerlendirme

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, pp.44-51, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Divan Şiiri Osmanlı Klasik Musikisi İlişkisi ve 18 Yüzyıl Divan Şiirinden Örnekler

CANÇELİK A.

Türkiyat Mecmuası, vol.23, pp.19-36, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

İstanbul Şehrengizlerinde Şehir Toplum ve İnsan Algısı

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, pp.66-71, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

BURSA ŞEHRENGİZLERİNDE ŞEHRİN DİLİNE DAİR BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

CANÇELİK A. , CAN A.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’xx19), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019

2018

2018

Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif’xxin Gözünden Aliya

CANÇELİK A.

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.96-111

2018

2018

Aliya’nın Fikirlerinde İnsan ve Saygınlığı

CANÇELİK A.

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018

2017

2017

Osmanlı Cami Kültüründe ve İşlevlerinde Vakfiyelerin ve Külliyelerin Rolü: Gebze Çoban Mustafa Paşa Vakfiyesi ve Külliyesi Örneği

CANÇELİK A.

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, pp.112-113

2016

2016

PERTEV MEHMED SAİD PAŞA 1785 1837 DİVANINDAKİ SOSYAL KÜLTÜREL VE SİYASÎ MAHİYETİ HAİZ MAZMUNLARIN İNCELENMESİ

CANÇELİK A.

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.2657-2676

2016

2016

Ferdî Teşebbüs ve Faaliyetlerin Uluslararası RolüDr el Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif Örneği

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Siyaset, Ekonomi ve Eğitimde Gelecek Perspektifi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2016

2016

2016

Menâkıbü l Kudsiyye de İnsan Toplum ve Mekân Algısı

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.57-77

2016

2016

Menakıbu’l-Kudsiyye’de İnsan, Toplum ve Mekân Algısı

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.57-77

2016

2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü

CANÇELİK A.

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.115-130

2014

2014

Şehrin Estetik Hafızası Kitabeler

CANÇELİK A.

Geleceğin Şehri Sempozyumu Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2014, pp.46-57

Books & Book Chapters

2021

2021

Kültür ve Medeniyetin Kurucu ve Taşıyıcı Unsuru Olarak Kadın:Mihrî Hatun

Cançelik A.

in: Kadına Şiddeti Önlemede Din ve Değerler Eğitimi, M. Fatih Genç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.71-96, 2021 Creative Commons License

2021

2021

İktidarın Meşruiyet Aracı Olarak Divan Şiiri: Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) Örneği

Cançelik A.

in: Divan toplantıları II, M. Esat Harmancı,Muhammet Kuzubaş,Mehmet Özdemir,Gülçin Tanrıbuyurdu, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.17-46, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Naz Makamında Bir Şair: Mehmet Âkif Ersoy

Cançelik A.

in: SIRAT-I MÜSTAKİM/SEBİLÜRREŞAD DERGİSİ ve MEHMET ÂKİF ERSOY, Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları, Kocaeli, pp.173-191, 2021 Creative Commons License

2021

2021

“Şehir ve Şiir İlişkisinin Bursa Şehrengizlerinde Çözümlenmesi

CANÇELİK A. , CAN A.

in: Şehir, Yol, Estetik Bursa ve Tebriz, Aynur Atmaca Can, Ertuğrul Ökten, Hasan Taşçı, Nureddin Nebati, Editor, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, pp.49-75, 2021

2020

2020

Aliya İzzetbegoviç ve Fatih Ali Hasaneyn’in BalkanlardaGerçekleştirdiği İslâm î Eserlerin Tercümeleri ve Gizli Dağıtımı

CANÇELİK A.

in: Balkanlar ve İslam III –BALKANLI ÂLİMLER, MÜTEFEKKİRLER ve ESERLERİ–, Abdullah Taha İMAMOĞLU, İlir RRUGA,Mehmet Fatih SOYSAL, Abdurrahim BİLİK, Editor, Ensar Neşriyat, Edirne, pp.37-49, 2020

2019

2019

Bilinmeyen Aliya

CANÇELİK A.

Şule Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Şehrengizlerden Bursa’xxya Bakış

CANÇELİK A.

in: Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa, Aynur Atmaca Can, Funda Budak, Editor, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, pp.172-188, 2019

2019

2019

Osmanlı Türkçesinde Yazı Çeşitleri, Arşiv Belgeleri ve Ebced Hesaabı

CANÇELİK A.

in: Osmanlı Türkçesi, Mehdin Çiftçi, Erdem Can Öztürk, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.165-221, 2019

2019

2019

Ak Ali Efendi İzmitî ve Câmiu’xxl-Ahbâr Adlı Eseri

CANÇELİK A.

in: Kocaelili Alimler, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.113-116, 2019

2018

2018

İznikli Büyük Bilge Eşrefoğlu Rûmî

CANÇELİK A.

Ketebe Yayınevi, İstanbul, 2018

2018

2018

Drina Köprüsü

CANÇELİK A.

Şule Yayınları, İstanbul, 2018

2017

2017

Osmanlı’xxnın Bilgeleri: Şeyh Gâlib

CANÇELİK A.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2017

2017

2017

Osmanlı Kültür Hayatında Camii ve İşlevleri Çoban Mustafa Paşa Camii Değerlendirmesi

CANÇELİK A.

in: Kamusal Alan Okumaları Esenler, Ebru Erdönmez Dinçer, Aynur Atmaca Can, Editor, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, pp.161-178, 2017

2016

2016

Şiir Aynasında Tarih

CANÇELİK A.

LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2016

2016

2016

Fuzûlî

CANÇELİK A.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2016

2015

2015

MAHMUD ES‘AD COŞAN (1938-2001)

CANÇELİK A.

in: TÜRKİYE NİN BİRİKİMLERİ 4MUTASAVVIFLAR, Türkan Hüseyin, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.279-290, 2015

2015

2015

MEHMED ZÂHİD KOTKU (1897-1980)

CANÇELİK A.

in: Türkiye nin Düşünce Birikimi 4 Mutasavvıflar, Türkan Hüseyin, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.205-216, 2015

2015

2015

MAHMUD SÂMİ RAMAZANOĞLU (1892-1984)

CANÇELİK A.

in: Türkiye nin Birikimleri 4 Mutasavvıflar, Türkan Hüseyin, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.181-192, 2015

2014

2014

Şehirler ve Semboller

CANÇELİK A.

in: Şehir Üzerine Düşünceler I, Dr. Hasan Taşçı, Dr. Nureddin Nebati , Editor, Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, pp.28-44, 2014

2013

2013

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962)

CANÇELİK A.

in: Türkiyenin Birikimleri 2 Edebiyatçılar, Hüseyin Türkan, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.155-167, 2013

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

October 2020

October 2020

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Journal Indexed in ESCI

March 2020

March 2020

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

March 2015

March 2015

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2016 - 2017

2016 - 2017

Other

Esenler Belediyesi Uluslarası Tarihi Su Yolu Şehirleri

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları, TurkeyEdit Congress and Symposium Activities

2020

2020

İslami İlimler Akademisi (MTTB Kocaeli)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2020

2020

Yoksulluk İçimizde Kitap Tahlili (YTB Kocaeli)Sustainable Development

Working Group

Kocaeli-Turkey

2020

2020

Bilinmeyen Aliya Kitap Tahlili (Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2020

2020

Ya Tahammül Ya Sefer Kitap Tahlili (YTB-Kocaeli)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2020

2020

İnsana İrfani Bakış (Başiskele Müftülüğü)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2020

2020

Nasreddin Hoca Kaybettiği Anahtarını Neden Dışarıda Arıyor? (KİHMED)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2020

2020

Bâkî Divanı'nda Şehir (Eyüp Sultan Şehir ve Medeniyet Okulu-İstanbul)

Working Group

İstanbul-Turkey

2020

2020

KUDÜS Meselemiz (Kandıra-Cihannüma)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2020

2020

Aliya'da Dört Mesele (Gaziosmanpaşa/İstanbul)

Working Group

İstanbul-Turkey

2020

2020

Tarihe İz Bırakanlar: Aliya Kimdir ve Bize Ne Söyler? (Nadide Okulları)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2019

2019

Uluslarası Balkanlar ve İslam Sempozyumu

Working Group

Edirne-Turkey

2019

2019

II. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

2019

2019

DRİNA KÖPRÜSÜ (Fatih Hasaneyn) Kitabı Üzerine (İLEM)

Working Group

İstanbul-Turkey

2019

2019

Kudüs Hakkında Ne Bilmeliyiz? (Körfez Yarımca Anadolu Lisesi)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2019

2019

İnsana İrfani Bakış (Derince Müftülüğü)

Working Group

Kocaeli-Turkey

2018

2018

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya ve Bosna Hersek

Attendee

Gümüşhane-Turkey

2018

2018

Dünden Bugüne Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2018

2018

Dünden Bugüne Aliya İzzebegoviç ve Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Attendee

Kocaeli-Turkey

2016

2016

II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Siyaset, Ekonomi ve Eğitimde Gelecek Perspektifi

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

2016

2016

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Attendee

Nevşehir-Turkey

2016

2016

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu III

Attendee

Kocaeli-Turkey

2014

2014

Geleceğin Şehri Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Jury Memberships

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Mardin Artuklu Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2016

June 2016

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi