Doç.Dr.

ALİ CANÇELİK


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

Biyografi

2002’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Prof. Dr. A. Azmi Bilgin danışmanlığında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “XVIII. Yüzyıl Divan Şiiri Musiki İlişkisi” adlı yüksek lisans tezini 2010’da; “Tarih Kaynağı Olarak 16. Yüzyıl Divan Şiiri” adlı doktora tezini 2014’te tamamladı. Fuzûlî (İlke Yay.), Şeyh Gâlib (İlke Yay.), Şiir Aynasında Tarih (Lambert Yay.), Drina Köprüsü Hatıralarım ve Balkanların Izdırapları (Arapça’dan Tercüme; Şule Yay.), Bilinmeyen Aliya (Arapça’dan Tercüme; Şule Yay.) eserlerinden bazılarıdır. Halen Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2010 - 2014

2010 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Tarih kaynağı olarak 16. yüzyıl divan şiiri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

2010

2010

Yüksek Lisans

18. yüzyıl divan şiiri-musiki ilişkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

General English

Yabancı Dil

Speak Up London

2018

2018

Altı Haftalık General English kursu

Yabancı Dil

Eynsford College

2014

2014

English Language For CommunicationLevel 4 - Advanced

Yabancı Dil

Cambridge International Sudan

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Türk İslam Edebiyatı, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Dekan Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eleştirel Düşünme

Lisans

Lisans

Kültür Medeniyet Okumaları

Lisans

Lisans

Sinema Düşünce ve Değişim

Lisans

Lisans

Edebiyat Düşünce ve Değişim

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi

Lisans

Lisans

Türk Dili II

Lisans

Lisans

İslami Türk Edebiyatı

Lisans

Lisans

Türk Dili I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

NÂBÎ DÎVÂNI’NDAKİ MUSİKÎ TERİMLERİNİN DİNÎ-TASAVVUFÎ VE SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN TAHLİLİ

Cançelik A.

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.4, ss.43-84, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

NABİ DİVANI’NDAKİ MÛSİKî TERİMLERİNİN DİNÎ-TASAVVUFÎ VE SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN TAHLİLİ

ŞEN İ. , CANÇELİK A.

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.4, ss.43-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Şehirde İzi Olmayanın Şiirde Yüzü Olmaz

Cançelik A.

Şehir Düşünce Dergisi, ss.6-11, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Şehrin Güzellik Aynası: Klasik Osmanlı Şiiri

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, ss.33-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Osmanlı’da Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, ss.5-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol

CANÇELİK A.

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.8, ss.164-168, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Fuzûlî Mülhim Şehir ve Su Kasidesi

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, ss.21-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, ss.44-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Divan Şiiri Işığında Osmanlı Yönetiminde Sadakat Liyakat İlişkisi

CANÇELİK A.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.87-100, 2016

2016

2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü

CANÇELİK A.

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, cilt.11, ss.127-142, 2016

2015

2015

NESÎMÎ DİVANI NDA İNSAN ÂDEM ve BAZI TEMEL VASIFLARI

CANÇELİK A.

Türkiyat Mecmuası, cilt.25, ss.64-83, 2015

2015

2015

ŞEYH GALİB DİVANI’NDAKİ BAZI MUSİKİ TERİMLERİNİN DİNÎ-TASAVVUFÎ ANLAM AÇILIMLARI

CANÇELİK A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.66-77, 2015

2014

2014

Bir Şehir Yöneticisi Olarak Beyrut Belediye Başkanı Selim Ali Selam (1868-1938)

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, ss.16-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Ekonomileri Farklı İki Başken İstanbul ve Hartum Üzerine Sınırlı Bir Değerlendirme

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, ss.44-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İstanbul Şehrengizlerinde Şehir Toplum ve İnsan Algısı

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce, ss.66-71, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

BURSA ŞEHRENGİZLERİNDE ŞEHRİN DİLİNE DAİR BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

CANÇELİK A. , CAN A.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’xx19), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019

2018

2018

Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif’xxin Gözünden Aliya

CANÇELİK A.

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 October 2018, ss.96-111

2018

2018

Aliya’nın Fikirlerinde İnsan ve Saygınlığı

CANÇELİK A.

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 May 2018

2017

2017

Osmanlı Cami Kültüründe ve İşlevlerinde Vakfiyelerin ve Külliyelerin Rolü: Gebze Çoban Mustafa Paşa Vakfiyesi ve Külliyesi Örneği

CANÇELİK A.

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 March 2017, ss.112-113

2016

2016

PERTEV MEHMED SAİD PAŞA 1785 1837 DİVANINDAKİ SOSYAL KÜLTÜREL VE SİYASÎ MAHİYETİ HAİZ MAZMUNLARIN İNCELENMESİ

CANÇELİK A.

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 March 2016, ss.2657-2676

2016

2016

Ferdî Teşebbüs ve Faaliyetlerin Uluslararası RolüDr el Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif Örneği

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Siyaset, Ekonomi ve Eğitimde Gelecek Perspektifi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2016

2016

2016

Menâkıbü l Kudsiyye de İnsan Toplum ve Mekân Algısı

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 2 - 04 May 2016, ss.57-77

2016

2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü

CANÇELİK A.

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.115-130

2014

2014

Şehrin Estetik Hafızası Kitabeler

CANÇELİK A.

Geleceğin Şehri Sempozyumu Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 December 2014, ss.46-57

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Osmanlı Türkçesi

CANÇELİK A.

Osmanlı Türkçesinde Yazı Çeşitleri, Arşiv Belgeleri ve Ebced Hesaabı, Mehdin Çiftçi, Erdem Can Öztürk, Editör, Lisans Yayınevi, İstanbul, ss.165-221, 2019

2019

2019

Kocaelili Alimler

CANÇELİK A.

Ak Ali Efendi İzmitî ve Câmiu’xxl-Ahbâr Adlı Eseri, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.113-116, 2019

2019

2019

Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa

CANÇELİK A.

Şehrengizlerden Bursa’xxya Bakış, Aynur Atmaca Can, Funda Budak, Editör, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, ss.172-188, 2019

2019

2019

Osmanlı Türkçesi

CANÇELİK A.

Osmanlı Türkçesinde Yazı Çeşitleri, Arşiv Belgeleri ve Ebced Hesaabı, Mehdin Çiftçi, Erdem Can Öztürk, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.165-221, 2019

2018

2018

İznikli Büyük Bilge Eşrefoğlu Rûmî

CANÇELİK A.

Ketebe Yayınevi, İstanbul, 2018

2017

2017

Osmanlı’xxnın Bilgeleri: Şeyh Gâlib

CANÇELİK A.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2017

2017

2017

Kamusal Alan Okumaları Esenler

CANÇELİK A.

Osmanlı Kültür Hayatında Camii ve İşlevleri Çoban Mustafa Paşa Camii Değerlendirmesi, Ebru Erdönmez Dinçer, Aynur Atmaca Can, Editör, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, ss.161-178, 2017

2016

2016

Fuzûlî

CANÇELİK A.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Şiir Aynasında Tarih

CANÇELİK A.

LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2016

2015

2015

Türkiye nin Birikimleri 4 Mutasavvıflar

CANÇELİK A.

MAHMUD SÂMİ RAMAZANOĞLU (1892-1984), Türkan Hüseyin, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.181-192, 2015

2015

2015

Türkiye nin Düşünce Birikimi 4 Mutasavvıflar

CANÇELİK A.

MEHMED ZÂHİD KOTKU (1897-1980), Türkan Hüseyin, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.205-216, 2015

2015

2015

TÜRKİYE NİN BİRİKİMLERİ 4MUTASAVVIFLAR

CANÇELİK A.

MAHMUD ES‘AD COŞAN (1938-2001), Türkan Hüseyin, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.279-290, 2015

2014

2014

Şehir Üzerine Düşünceler I

CANÇELİK A.

Şehirler ve Semboller, Dr. Hasan Taşçı, Dr. Nureddin Nebati , Editör, Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, ss.28-44, 2014

2013

2013

Türkiyenin Birikimleri 2 Edebiyatçılar

CANÇELİK A.

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962), Hüseyin Türkan, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.155-167, 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2020

Ekim 2020

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2015

Mart 2015

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2016 - 2017

2016 - 2017

Diğer

Esenler Belediyesi Uluslarası Tarihi Su Yolu ŞehirleriDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020 - 2020

2020 - 2020

Bilinmeyen Aliya Kitap Tahlili (Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

İslami İlimler Akademisi (MTTB Kocaeli)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

Yoksulluk İçimizde Kitap Tahlili (YTB Kocaeli)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

Nasreddin Hoca Kaybettiği Anahtarını Neden Dışarıda Arıyor? (KİHMED)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

İnsana İrfani Bakış (Başiskele Müftülüğü)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

KUDÜS Meselemiz (Kandıra-Cihannüma)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

Ya Tahammül Ya Sefer Kitap Tahlili (YTB-Kocaeli)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

Bâkî Divanı'nda Şehir (Eyüp Sultan Şehir ve Medeniyet Okulu-İstanbul)

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

Tarihe İz Bırakanlar: Aliya Kimdir ve Bize Ne Söyler? (Nadide Okulları)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

Aliya'da Dört Mesele (Gaziosmanpaşa/İstanbul)

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

Uluslarası Balkanlar ve İslam Sempozyumu

Çalışma Grubu

Edirne-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

II. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

DRİNA KÖPRÜSÜ (Fatih Hasaneyn) Kitabı Üzerine (İLEM)

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

İnsana İrfani Bakış (Derince Müftülüğü)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

Kudüs Hakkında Ne Bilmeliyiz? (Körfez Yarımca Anadolu Lisesi)

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya ve Bosna Hersek

Katılımcı

Gümüşhane-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Dünden Bugüne Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Dünden Bugüne Aliya İzzebegoviç ve Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Siyaset, Ekonomi ve Eğitimde Gelecek Perspektifi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu III

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Geleceğin Şehri Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi