Assoc. Prof. ALİ CANÇELİK


İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Turkish-İslamic Literature, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Email: ali.cancelik@kocaeli.edu.tr
Other Email: alicancelik@gmail.com
Web: https://avesis.kocaeli.edu.tr/ali.cancelik
Address: Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi, İzmit/Kocaeli

Metrics

Publication

76

Project

9

Thesis Advisory

4

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

2002’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Prof. Dr. A. Azmi Bilgin danışmanlığında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “XVIII. Yüzyıl Divan Şiiri Musiki İlişkisi” adlı yüksek lisans tezini 2010’da; “Tarih Kaynağı Olarak 16. Yüzyıl Divan Şiiri” adlı doktora tezini 2014’te tamamladı. Fuzûlî (İlke Yay.), Şeyh Gâlib (İlke Yay.), Şiir Aynasında Tarih (Lambert Yay.), Drina Köprüsü Hatıralarım ve Balkanların Izdırapları (Arapça’dan Tercüme; Şule Yay.), Bilinmeyen Aliya (Arapça’dan Tercüme; Şule Yay.) eserlerinden bazılarıdır. Halen Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Tarih kaynağı olarak 16. yüzyıl divan şiiri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

2010

2010

Postgraduate

18. yüzyıl divan şiiri-musiki ilişkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

General English

Foreign Language

Speak Up London

2018

2018

Altı Haftalık General English kursu

Foreign Language

Eynsford College

2014

2014

English Language For CommunicationLevel 4 - Advanced

Foreign Language

Cambridge International Sudan

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Turkish-İslamic Literature

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Vice Dean

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Non Academic Experience

2013 - 2015

2013 - 2015

Türkçe Okutmanı

Yunus Emre Enstitüsü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Islamic Aesthetics

Postgraduate

Postgraduate

Interdisciplinary Islamic Turkish Literature

Postgraduate

Postgraduate

Periods and Summit Persons in Islamic Turkish Literature

Postgraduate

Postgraduate

Interdisciplinary Islamic Turkish Literature

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Islamic Literature

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi

Postgraduate

Postgraduate

Theories of Literature

Undergraduate

Undergraduate

Critical Thinking

Undergraduate

Undergraduate

Culture Civilization Readings

Undergraduate

Undergraduate

Sinema Düşünce ve Değişim

Undergraduate

Undergraduate

Edebiyat Düşünce ve Değişim

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili II

Undergraduate

Undergraduate

İslami Türk Edebiyatı

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili I

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

17. Yüzyıl Sufi Şairlerin Divanlarında İnsan Tasavvuru

Cançelik A. (Advisor)

E.Rümeysa(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Abdurrahim Karakoç Eserlerinde Aşk

Cançelik A. (Advisor)

F.Ersin(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Mehmet Akif'te Etik ve Estetik Düşüncesi

Cançelik A. (Advisor)

M.Şerbetçi(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Mısır Arapçasında ve Türkiye Türkçesinde Deyimler Sözlüğü

Altun N., Cançelik A. (Co-Advisor)

R.İbrahim(Student)

Taught Courses And Trainings

2023 - 2024

2023 - 2024

Ottoman Poetry Analysis

Academic Units - Training

Cançelik A.

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Şehrin Güzellik Aynası: Klasik Osmanlı Şiiri

Cançelik A.

Şehir ve Düşünce , no.14, pp.33-41, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Fuzûlî Mülhim Şehir ve Su Kasidesi

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce , pp.21-31, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

CANÇELİK A.

Şehir ve Düşünce , pp.44-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

DIWAN POETRY AS A TOOL OF LEGTIMACY OF OTTOMAN POWER

Cançelik A.

34. Deutscher Orientalistentag 12.-17.09.2022 Freie Universität Berlin 100 Jahre DOT, Berlin, Germany, 12 - 17 September 2022 Creative Commons License

2020

2020

Mehmet Akif Ersoy’xxun Şiirlerinde Ümit ve Ümitsizlik Teması

CANÇELİK A.

Sırat-ı Mustakim-Sebilü’xxr-reşad ve Mehmmet Akif Ersoy, Kocaeli, Turkey, 27 December 2020

2019

2019

BURSA ŞEHRENGİZLERİNDE ŞEHRİN DİLİNE DAİR BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

CANÇELİK A., CAN A.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’xx19), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019

2018

2018

Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif’xxin Gözünden Aliya

CANÇELİK A.

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.96-111

2018

2018

Aliya’nın Fikirlerinde İnsan ve Saygınlığı

CANÇELİK A.

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018

2017

2017

Bed-i besmele merasimleri ve mektep ilahilerinin din eğitimine kakıları

ÇAKIR A., ŞEN İ.

Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.483-490

2017

2017

Osmanlı Cami Kültüründe ve İşlevlerinde Vakfiyelerin ve Külliyelerin Rolü: Gebze Çoban Mustafa Paşa Vakfiyesi ve Külliyesi Örneği

CANÇELİK A.

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, pp.112-113

2016

2016

PERTEV MEHMED SAİD PAŞA 1785 1837 DİVANINDAKİ SOSYAL KÜLTÜREL VE SİYASÎ MAHİYETİ HAİZ MAZMUNLARIN İNCELENMESİ

CANÇELİK A.

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.2657-2676

2016

2016

Ferdî Teşebbüs ve Faaliyetlerin Uluslararası RolüDr el Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif Örneği

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Siyaset, Ekonomi ve Eğitimde Gelecek Perspektifi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2016

2016

2016

Menâkıbü l Kudsiyye de İnsan Toplum ve Mekân Algısı

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.57-77

2016

2016

Menakıbu’l-Kudsiyye’de İnsan, Toplum ve Mekân Algısı

CANÇELİK A.

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.57-77

2016

2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü

CANÇELİK A.

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.115-130

2014

2014

Şehrin Estetik Hafızası Kitabeler

CANÇELİK A.

Geleceğin Şehri Sempozyumu Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2014, pp.46-57

Books & Book Chapters

2023

2023

Sadettin Ökten İle İnsan, Medeniyet, Şehir

Cançelik A. (Editor)

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2023 Sustainable Development

2021

2021

Kültür ve Medeniyetin Kurucu ve Taşıyıcı Unsuru Olarak Kadın:Mihrî Hatun

Cançelik A.

in: Kadına Şiddeti Önlemede Din ve Değerler Eğitimi, M. Fatih Genç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.71-96, 2021 Creative Commons License

2021

2021

İktidarın Meşruiyet Aracı Olarak Divan Şiiri: Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) Örneği

Cançelik A.

in: Divan toplantıları II, M. Esat Harmancı,Muhammet Kuzubaş,Mehmet Özdemir,Gülçin Tanrıbuyurdu, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.17-46, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Naz Makamında Bir Şair: Mehmet Âkif Ersoy

Cançelik A.

in: SIRAT-I MÜSTAKİM/SEBİLÜRREŞAD DERGİSİ ve MEHMET ÂKİF ERSOY, Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları, Kocaeli, pp.173-191, 2021 Creative Commons License

2021

2021

İktidarın Meşruiyet Aracı Olarak Divan Şiiri: Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) Örneği

CANÇELİK A.

in: Divan Toplantıları II es-Seyf ve'l-Kalem: Şiir ve Kültürel İktidar, M. Esat Harmancı, Muhammet Kuzubaş, Mehmet Özdemir, Gülçin Tanrıbuyurdu, Editor, İksad Global Yayıncılık, Ankara, pp.17-46, 2021

2021

2021

Naz Makamında Bir Şair: Mehmet Âkif Ersoy

CANÇELİK A.

in: SIRAT-I MÜSTAKİM/SEBİLÜRREŞAD DERGİSİ ve MEHMET ÂKİF ERSOY, Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi Yayınları, Kocaeli, pp.173-192, 2021

2021

2021

“Şehir ve Şiir İlişkisinin Bursa Şehrengizlerinde Çözümlenmesi

CANÇELİK A., CAN A.

in: Şehir, Yol, Estetik Bursa ve Tebriz, Aynur Atmaca Can, Ertuğrul Ökten, Hasan Taşçı, Nureddin Nebati, Editor, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, pp.49-75, 2021

2020

2020

Aliya İzzetbegoviç ve Fatih Ali Hasaneyn’in BalkanlardaGerçekleştirdiği İslâm î Eserlerin Tercümeleri ve Gizli Dağıtımı

CANÇELİK A.

in: Balkanlar ve İslam III –BALKANLI ÂLİMLER, MÜTEFEKKİRLER ve ESERLERİ–, Abdullah Taha İMAMOĞLU, İlir RRUGA,Mehmet Fatih SOYSAL, Abdurrahim BİLİK, Editor, Ensar Neşriyat, Edirne, pp.37-49, 2020

2019

2019

Bilinmeyen Aliya

CANÇELİK A.

Şule Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Şehrengizlerden Bursa’xxya Bakış

CANÇELİK A.

in: Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa, Aynur Atmaca Can, Funda Budak, Editor, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, pp.172-188, 2019

2019

2019

Osmanlı Türkçesinde Yazı Çeşitleri, Arşiv Belgeleri ve Ebced Hesaabı

CANÇELİK A.

in: Osmanlı Türkçesi, Mehdin Çiftçi, Erdem Can Öztürk, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.165-221, 2019

2019

2019

Ak Ali Efendi İzmitî ve Câmiu’xxl-Ahbâr Adlı Eseri

CANÇELİK A.

in: Kocaelili Alimler, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.113-116, 2019

2018

2018

İznikli Büyük Bilge Eşrefoğlu Rûmî

CANÇELİK A.

Ketebe Yayınevi, İstanbul, 2018

2018

2018

Drina Köprüsü

CANÇELİK A.

Şule Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Türk Din Musikisi

Şen İ., Çakır A.

in: İlahiyat Atlası, Bayramali Nazıroğlu, Süleyman Turan, H. Yusuf Acuner, Editor, Ensar, İstanbul, pp.193-201, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Osmanlı’xxnın Bilgeleri: Şeyh Gâlib

CANÇELİK A.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2017

2017

2017

Osmanlı Kültür Hayatında Camii ve İşlevleri Çoban Mustafa Paşa Camii Değerlendirmesi

CANÇELİK A.

in: Kamusal Alan Okumaları Esenler, Ebru Erdönmez Dinçer, Aynur Atmaca Can, Editor, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, pp.161-178, 2017

2016

2016

Şiir Aynasında Tarih

CANÇELİK A.

LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2016

2016

2016

Fuzûlî

CANÇELİK A.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2016

2015

2015

MAHMUD SÂMİ RAMAZANOĞLU (1892-1984)

CANÇELİK A.

in: Türkiye nin Birikimleri 4 Mutasavvıflar, Türkan Hüseyin, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.181-192, 2015

2015

2015

MAHMUD ES‘AD COŞAN (1938-2001)

CANÇELİK A.

in: TÜRKİYE NİN BİRİKİMLERİ 4MUTASAVVIFLAR, Türkan Hüseyin, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.279-290, 2015

2015

2015

MEHMED ZÂHİD KOTKU (1897-1980)

CANÇELİK A.

in: Türkiye nin Düşünce Birikimi 4 Mutasavvıflar, Türkan Hüseyin, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.205-216, 2015

2014

2014

Şehirler ve Semboller

CANÇELİK A.

in: Şehir Üzerine Düşünceler I, Dr. Hasan Taşçı, Dr. Nureddin Nebati , Editor, Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, pp.28-44, 2014

2013

2013

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962)

CANÇELİK A.

in: Türkiyenin Birikimleri 2 Edebiyatçılar, Hüseyin Türkan, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.155-167, 2013

Other Publications

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Şehir, Medeniyet Meselelerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Çözüm ÖnerileriSustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

(Project Abstract) Creative Commons License
Cançelik A. (Executive)

2014 - 2023

2014 - 2023

Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Katalog Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

Macit A., Cançelik A.

2021 - 2022

2021 - 2022

Uluslararası Etkin Yüzler Sesim Çağımı Nasıl Aştı Projesi

Project Supported by Public Organizations in Other Countries

Cançelik A.

2017 - 2018

2017 - 2018

Türkçeyi Kuranlar Projesi

Project Supported by Other Private Institutions

(Project Abstract)
Cançelik A.

2017 - 2018

2017 - 2018

Kocaelili Alimler

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract) (Project Final Report) Creative Commons License
Kaya A., Gömbeyaz K., Yavuz S., Kahraman A.(Executive), Ekşi A., Çetres R., et al.

2017 - 2017

2017 - 2017

Ailede Değerler Eğitimi ve Değerler Eğitiminde Ailenin Rolü

Project Supported by Other Official Institutions

Cançelik A.

2016 - 2017

2016 - 2017

Uluslararası Tarihi Su Yolu Şehirleri

Project Supported by Public Organizations in Other Countries

Cançelik A.

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

January 2024

January 2024

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD)

Other Indexed Journal

January 2024

January 2024

İslami İlimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

JENAS Journal of Environmental and Natural Studies

Other Indexed Journal

September 2023

September 2023

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2023

July 2023

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ataturk University, Turkey

March 2023

March 2023

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2023

February 2023

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ataturk University, Turkey

October 2020

October 2020

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Journal Indexed in ESCI

March 2020

March 2020

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

March 2015

March 2015

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2016 - 2017

2016 - 2017

Other

Esenler Belediyesi Uluslarası Tarihi Su Yolu Şehirleri

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları, TurkeyCongress and Symposium Activities

01 March 2020 - 01 March 2020

01 March 2020 - 01 March 2020

İslami İlimler Akademisi (MTTB Kocaeli)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 March 2020 - 01 March 2020

01 March 2020 - 01 March 2020

Yoksulluk İçimizde Kitap Tahlili (YTB Kocaeli)Sustainable Development

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 March 2020 - 01 March 2020

01 March 2020 - 01 March 2020

Bilinmeyen Aliya Kitap Tahlili (Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 February 2020 - 01 February 2020

01 February 2020 - 01 February 2020

KUDÜS Meselemiz (Kandıra-Cihannüma)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 February 2020 - 01 February 2020

01 February 2020 - 01 February 2020

Ya Tahammül Ya Sefer Kitap Tahlili (YTB-Kocaeli)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 February 2020 - 01 February 2020

01 February 2020 - 01 February 2020

İnsana İrfani Bakış (Başiskele Müftülüğü)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 February 2020 - 01 February 2020

01 February 2020 - 01 February 2020

Nasreddin Hoca Kaybettiği Anahtarını Neden Dışarıda Arıyor? (KİHMED)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 February 2020 - 01 February 2020

01 February 2020 - 01 February 2020

Bâkî Divanı'nda Şehir (Eyüp Sultan Şehir ve Medeniyet Okulu-İstanbul)

Working Group

İstanbul-Turkey

01 January 2020 - 01 January 2020

01 January 2020 - 01 January 2020

Tarihe İz Bırakanlar: Aliya Kimdir ve Bize Ne Söyler? (Nadide Okulları)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 January 2020 - 01 January 2020

01 January 2020 - 01 January 2020

Aliya'da Dört Mesele (Gaziosmanpaşa/İstanbul)

Working Group

İstanbul-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

Uluslarası Balkanlar ve İslam Sempozyumu

Working Group

Edirne-Turkey

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

II. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

DRİNA KÖPRÜSÜ (Fatih Hasaneyn) Kitabı Üzerine (İLEM)

Working Group

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

Kudüs Hakkında Ne Bilmeliyiz? (Körfez Yarımca Anadolu Lisesi)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

İnsana İrfani Bakış (Derince Müftülüğü)

Working Group

Kocaeli-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya ve Bosna Hersek

Attendee

Gümüşhane-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Dünden Bugüne Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Dünden Bugüne Aliya İzzebegoviç ve Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Siyaset, Ekonomi ve Eğitimde Gelecek Perspektifi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu III

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 December 2014 - 01 December 2014

01 December 2014 - 01 December 2014

Geleceğin Şehri Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Invited Talks

February 2024

February 2024

Film Tahlili: Gadhi

Conference

İlim Yayma Cemiyeti-Turkey

January 2024

January 2024

Film Tahlili: Bal

Conference

İlim Yayma Cemiyeti-Turkey

December 2023

December 2023

Gâibten Bir Sadâ: Hazreti Mevlânâ

Conference

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Turkey

December 2023

December 2023

Tasavvuf Şiiri

Conference

Özel Nadide Okulları-Turkey

October 2023

October 2023

İnsan Şehir ve Medeniyet

Conference

Türgev İzmit Başkanlığı-Turkey

October 2023

October 2023

Şehir ve Medeniyet İlişkisi

Conference

Türgev İzmit Başkanlığı-Turkey

May 2023

May 2023

Yunus Emre'nin Günümüze Mesajı

Conference

Yunus Emre'yi Anma Programı-Turkey

April 2023

April 2023

Mustafa Kutlu Hikayelerinde Medeniyet Tasavvuru

Seminar

Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi-Turkey

March 2023

March 2023

İmam Hatipte Okumanın Kazanımları

Conference

İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu-Turkey

Jury Memberships

January-2024

January 2024

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

December-2022

December 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

October-2022

October 2022

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Mardin Artuklu Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2016

June 2016

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi