Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of physical environmental factors on universitystudents’ academic performance

International Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.4, ss.4241-4250, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A UNIVERSITY HOSPITAL PRACTISE: IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE SAFETY AND PATIENT SAFETY

Business Management Studies: An International Journal, cilt.5, ss.282-292, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Analysis on the Importance of Costs and Unit Rates for Airlines in Scope of Eurocontrol En Route Charge System

JOURNAL OF EUROMARKETING, cilt.25, ss.34-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin İşletme Değerine ve Performansına Etkisi Türkiye deki İmalat İşletmeleri Örneği

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.142-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ GÜVENLİĞİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, ss.53-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞANLARIN İŞ BULMA KANALLARINA GÖRE PROFİLİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.11, sa.2016, ss.303-317, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Quality Management System on Patient Safety Culture in Hospitals

Research Journal of Politics, Economics and Management, cilt.4, ss.239-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Organizational Communication and Job Satisfaction on Organizational Commitment in Small Businesses

Interdisciplinary Journal of Research in Business, cilt.3, ss.27-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Distributive Justice, Procedural Justice and Organizational Trust on Affective Commitment

Interdisciplinary Journal of Research in Business, cilt.2, ss.61-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya'daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), sa.4, ss.85-105, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turizmle Hava Ulaşımının İlişkisi Çerçevesinde Antalya Destinasyonu

Business Organization Research (BOR) Conference, 12 - 14 Eylül 2018

Havacılık Sektöründe Yakın ve Uzak Çevre Unsurlarındaki Değişimlerin Slot Tahsisine Etkileri

7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Havacılık Sektöründe İş Bulma Kanalları, İşe Alım Süreçleri ve Çalışanların İş Değiştirme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma

IV. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, cilt.4, ss.1-13

Classification of Passenger Airlines in Turkey Based on Porter's Generic Strategies

25th World Business Congress on: Globalization Developments, Opportunities and Challenges, London, Kanada, 15 - 19 Haziran 2016, ss.132-139 identifier

A Research Investigating Relationships among Trust, Justice and Organizational Commitment at Hospitals in Kocaeli Region of Turkey

20th Annual World Business Congress of the International-Management-Development-Association, Poznan, Polonya, 3 - 07 Temmuz 2011, cilt.20, ss.248-252 identifier

Effect of Distributive Justice, Procedural Justice and Trust in Organization on Affective Commitment

19th World Business Congress, Konya, Türkiye, 21 - 25 Temmuz 2010, cilt.19, ss.224-227 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DEKİ HAVACILIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN BİRLİKTE UYGULANMA SORUNU

CURRENT DEBATES INMANAGEMENT ORGANIZATION, Senem Nart Yavuz Tansoy Yıldırım, Editör, ijopec publication, London, ss.95-107, 2018