Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Postmodern Romantik İlişkiler ve Reklam: Tinder Örneği

Akdeniz İletişim, vol.0, no.31, pp.32-59, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GLOCALIZATION STRATEGY OF TURKISH AUTO ADVERTISING: A CULTURAL LINGUISTIC PERSPECTIVE

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium V, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020

Hofstede’nin Eril-Dişil Boyutu Bağlamında Dünya Kadınlar Günü Reklamlarında Türk Kadınının Toplumsal Konumu

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium V, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020 Sustainable Development

TÜRK MİLLİ KİMLİĞİNİN, BİLİNCİNİN İNŞASI VE YENİDEN ÜRETİLMESİNDE KAMUSAL TEMSİL MEKÂNI OLARAK MÜZELER

6. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.444-454

SANAYİ DEVRİMİNDEN DOĞAL VE ORGANİK EKONOMİYE: KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ REKLAMLARINDA ANLAM İNŞASI

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.412-418

CULTURAL OBSTACLES OF GLOCALIZATION STRATEGIES: AUTO INDUSTRY IN TURKEY

2. ULUSLARARASI KÜLTÜREL BİLİŞİM, İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI KONFRANSI, Midilli, Greece, 13 - 15 June 2019, pp.66-67

THE EVALUATION OF DIMENSIONAL STRUCTURE AND MEANING DIMENSION OF ”EMOJI” AS A COMPONENT OF VISUAL CULTURE

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, Aydın, Turkey, 3 - 06 February 2018

READING THE PERCEPTION OF RISK THROUGH TELEVISION ADVERTISEMENT

13th International Symposium Communication in the Millennium, East Stroudsburg, PA, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.456-462