Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

One-Dimensional Filtering Based Two-Bit Transform and Its Efficient Hardware Architecture for Fast Motion Estimation

IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, cilt.63, sa.4, ss.377-385, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Two-bit transform using local binary pattern method for low-complexity block motion estimation

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, sa.6, ss.4593-4601, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy Fusion Based High Dynamic Range Imaging using Adaptive Histogram Separation

IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, cilt.61, sa.1, ss.119-127, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Visual enhancement of underwater images using Empirical Mode Decomposition

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.39, sa.1, ss.800-805, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öklit Mesafe Tabanlı Uyarlamalı Filtre Kullanılarak Tuz Biber Gürültüsü Giderimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, ss.445-456, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşük İşlem Yüküne Sahip Hareket Kestirimi için Tümlev İmge Temelli İkilileştirme

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.5, ss.850-856, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hardware Implementation of Local Binary Pattern Based Two-Bit Transform Motion Estimation

International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Integral image based binarization for low-complexity motion estimation

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, sa.5, ss.850-856, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pixel Defect Detection in LCD TV Images using Adaptive Thresholding

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019 identifier

EEG İşaretlerinde Epilepsi Nöbet Tahmini ve Tespiti için Ampirik Kip Ayrışımı ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü Yöntemlerinin Performans Karşılaştırılması

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 26-27- 28 NİSAN 2019 KOCAELİ/TÜRKİYE, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Akıllı Araçlarda Görüntü İşleme İle Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yaolova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

LCD Piksel Hatalarının GLCM Öznitelikleri ve SVM ile Tespiti

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi-IMASCON 2018, 23 - 25 Kasım 2018

Performance Analysis of One-Bit Transform based Motion Estimation using Sparse Search on HEVC

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Implementation of 1 -bit transform based motion estimation to HEVC encoder

2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier

Local Binary Pattern Method and its Hardware Architecture for Low-Complexity Motion Estimation

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier

Integer 1-Bit Transform Method and its Hardware Architecture for Low-Complexity Block-Based Motion Estimation

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Kesik Gri Kodlanmıs Bit Düzlemi Uyumlama Temelli Hareket Kestiriminin HEVC ye Uygulanması

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015

High Dynamic Range Imaging on a Mobile Device Using Single Input Image

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1582-1585 identifier identifier

Enhancement of fog degraded images using empirical mode decomposition Sisten bozulmus imgelerde ampirik kip ayrisimina dayali iyilestirme

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013 identifier

Visual enhancement of underwater images using Empirical Mode Decomposition and wavelet denoising

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Mugla, Turkey, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012 identifier

Fuzzy logic based obstacle detection in images captured by imaging sonar

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011 identifier

Mine detection in side scan sonar images using Markov Random Fields with brightness compensation

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011 identifier

Sonar imgelerinde Ampirik Kip Ayrışımı ve Morfolojik işlemler kullanarak hedef tespiti

2010 IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, Diyarbakir, Turkey, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2010 identifier

Iris recognition based on bant-limited phase correlation Bant-sinirli faz korelasyonu uyumlamasi temelli i̇ris tanima

18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2010, ss.878-881 identifier

Sonar İmgeleri İçin Değişik Gürültü Azaltım Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Turkey, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009 identifier

Bir-Bit Dönüşümü ve Açısal Radyal Parçalama Kullanan Düşük Karmaşıklığa Sahip İris Tanıma Sistemi

2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Turkey, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009 identifier

Yüz Tanıma için Yüz Özelliklerine Uyumlu Bir-bit Dönüşümü

2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, Aydın, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008 identifier

Texas Instruments DaVinci TM Platformunda Video Kodlama, Internet Tarayıcı ve Çokluortam İletim Uygulamaları

2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2007