Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KKTC’nin Hükûmet Sistemi: Tartışmalar ve Çözüm Önerileri

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.47-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkeleri Çerçevesinde Türkiye’de Ülke Seçim Barajı Uygulaması

İnsan ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.341-358, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İfade Özgürlüğünde Açık ve Mevcut Tehlike

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.16, ss.27-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID-19 Döneminde Toplu İbadetlerin Sınırlandırılması Tedbirinin Anayasaya Uygunluğu

Online International Conference of Covid-19 (CONCOVID), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2020, ss.108-109

Uzaktan Eğitim ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2020, ss.246-252 Creative Commons License

İdarî Yargılama Usulünde Bilirkişilik Müessesesi

7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Burdur, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.213-227

Ali Fuad Başgil’in Penceresinden 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’nda Anayasanın Üstünlüğü Prensibi

Vefatının 50. Yıldönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.62-70

Türkiye’nin Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları

5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta, Türkiye, 12 Mayıs - 15 Ocak 2016, ss.43-58

Kitap & Kitap Bölümleri

Slovakya

Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt - I, Abdurrahman Tekin, Ömer Temel, İlyas Fırat Cengiz, Editör, Adalet Yayınevi, Ankara, ss.512-537, 2020

Karadağ

Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt - I, Abdurrahman Tekin, Ömer Temel, İlyas Fırat Cengiz, Editör, Adalet Yayınevi, Ankara, ss.293-315, 2020