Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Effect of Chronic Glucocorticoid Exposure on Brown Adipose Tissue in Cushing's Disease

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.59, no.2, pp.133-138, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İnflamasyonla İlişkili Hemogram Parametreleri Diyabetes Mellitusun Bir Göstergesi Olabilir Mi?

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.39-42, 2021 (Other Refereed National Journals)

Thyroid gland metastasis from breast cancer: a case report

Journal of Research in Clinical Medicine, vol.8, no.1, pp.15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metastatic MEN1 Syndrome Treated with Lutetium-177 – A Case Report

European Endocrinology, vol.15, no.2, pp.92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Test Öncesi Anksiyetenin Oral Glukoz Tolerans Test Sonuçlarına Etkisi

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Turkey, 3 - 07 November 2020

İnflamasyonla ilişkili hemogram parametreleri DiabetesMellitusun birgöstergesi olabilir mi?

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Turkey, 3 - 07 November 2020

Books & Book Chapters

BRİTTLE DİYABETES MELLİTUS’TA PREOPERATİF YAKLAŞIM

in: Preoperatif Değerlendirmede İç Hastalıkları Prensipleri, Efe Edem,Emin Murat Akbaş,Levent Demirtaş,Ali Murat Sedef,Erdem Çankaya,Nedin Ongun,Özlem Kudaş,Müjgan Gürler,Feride Marım,Pınar Ayvat,Can Özlü, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.231-234, 2020

Adrenal Yetmezlik ve Diğer Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

in: COVID-19 Pandemisine Bütüncül Yaklaşım, Turgut Teke,Metin Doğan,Fatma Çölkesen, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.277-284, 2020

TRANS ERKEKLERDE ENDOKRIN YAKLASIM

in: Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, pp.167-180, 2020

TRANS KADINLARDA ENDOKRIN YAKLASIM

in: Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, pp.123-135, 2020

Uygunsuz TSH sekresyonu sendromu: Tiroid hormon direnci (Bozulmuş tiroid hormon duyarlılığı)

in: Türkiye Klinikleri 2019Tanı ve Tedavide Güçlük Yaratan Tiroid Hastalıkları, Belgin Efe, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-48, 2019