Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IoT-Based Healthcare Framework for Biomedical Applications

JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING, cilt.38, sa.6, ss.966-979, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

WNCSbed: A WSAN Based Testbed for Networked Control Systems

COMPUTER STANDARDS & INTERFACES, cilt.36, ss.585-591, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Real-Time Infant Health Monitoring System for Hard of Hearing Parents by using Android-based Mobil Devices

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, cilt.17, ss.3107-3112, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.37-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortopedi Hastaları ve Sporcular için Nesnelerin İnterneti Tabanlı Hareket Takip Sistemi

2020 Medical Technologies Congress, TIPTEKNO’20, Antalya, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2020, cilt.1, ss.1-4 Creative Commons License

Biyoenformatik Alanında Nesnelerin İnterneti Temelli Yaklaşımlar

İnternational Marmara Science and Social Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.2, ss.1127-1134

IoT-based Patient Information Monitoring System by Using RFID Technologies

20th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016 identifier identifier

REAL TIME INFANT HEALTH MONITORING SYSTEM FOR HARD OF HEARING PARENTS

Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016 identifier

Biyomedikal Uygulamaları için Nesnelerin İnterneti TabanlıVeri Toplama ve Analiz Sistemi

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi TIPTEKNO'14, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.1, ss.299-302

WEB-BASED MONITORING AND CONTROL APPLICATION USING WIRELESS SENSOR/ACTUATOR NETWORKS

10th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO), Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.84-87 identifier identifier

Matlab ile Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Ortam İzleme Amaçlı Kullanıcı Arayüz Tasarımı

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, cilt.2, ss.233-236

A First Order Plus Dead Time System Control by Using Wireless Sensor Networks

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, cilt.4, ss.251-256