Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modelinde Multidisipliner Çalışmanın Bir Parçası Olarak Sosyal Çalışma Uygulamaları

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.481-495

Dünya’da Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modelinin Gelişiminde Ekolojik Yaklaşım

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.497-508

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sorun ve Gereksinimleri

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 10 - 11 Kasım 2017

Denetimli Serbestlik Sürecinde Madde Bağımlılığı Olan Bireylerle Sosyal Çalışma Uygulamaları

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Çocuk Koruma Uygulamalarında ve İlgili Düzenlemelerde Pekiştirilen Annelik İdeolojisine Dair Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017, ss.413-414

Invisibility of Different Mothering Types In the Face of Mothering Ideology

IFSW European Conference 2017Marginalization and Social Work in a Changing Society, 28 - 30 Mayıs 2017

YEREL YÖNETİMLERDE KADINLARA YÖNELİK HİZMETLERİNFEMİNİST SOSYAL ÇALIŞMA PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Türkiye'de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri