Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Minyatürlü Surname Elyazmalarındaki Tekstil Üretimi İle İlgili Betimlemelerde Epik Gerçekliğin Yansıtılma Biçimi ve Sinema Tasarımı Çalışmalarına Katkısı

Turkish Journal of Arts and Social Sciences (TJASS), Volume 1 Cilt 1, Number 1 Say 1, September 2015 , 51-63 , 2015, 2015 (Other Refereed National Journals)

Etkili İletişim Geliştirmede Kamu Katılımı Yaklaşımının Yeri Risk İletişimi Alanındaki Durum

Kültür Üniversitesi E-Sözce Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Toplumda Afet Kültürünün Geliştirilmesinde İnternet İletişim Teknolojisinin İşlevi

Yeditepe Üniversitesi Kültür ve İletişim Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Toplumun Deprem Tehlikesine Hazırlıklı Olması ve Yerel Toplumsal Gruplarla Etkileşim İzmit Saraybahçe de Yapılan Alan Araştırması

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi (KİLAD), 2003 (Other Refereed National Journals)

Toplumun Deprem Tehlikesine Karşı Hazırlıklı Olmasında Risk Yönetimi ve Risk İletişiminin Rolü

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi (KİLAD), 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afet Etkilerine Karşı Toplumu Bilinçlendirme Çalışmalarında Sürdürülebilir İletişimin Rolü

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005 (23-25 Mart), 1479-1484, 2005, Turkey, 25 April 2005

Books & Book Chapters