Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minyatürlü Surname Elyazmalarındaki Tekstil Üretimi İle İlgili Betimlemelerde Epik Gerçekliğin Yansıtılma Biçimi ve Sinema Tasarımı Çalışmalarına Katkısı

Turkish Journal of Arts and Social Sciences (TJASS), Volume 1 Cilt 1, Number 1 Say 1, September 2015 , 51-63 , 2015, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkili İletişim Geliştirmede Kamu Katılımı Yaklaşımının Yeri Risk İletişimi Alanındaki Durum

Kültür Üniversitesi E-Sözce Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumda Afet Kültürünün Geliştirilmesinde İnternet İletişim Teknolojisinin İşlevi

Yeditepe Üniversitesi Kültür ve İletişim Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumun Deprem Tehlikesine Hazırlıklı Olması ve Yerel Toplumsal Gruplarla Etkileşim İzmit Saraybahçe de Yapılan Alan Araştırması

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi (KİLAD), 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumun Deprem Tehlikesine Karşı Hazırlıklı Olmasında Risk Yönetimi ve Risk İletişiminin Rolü

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi (KİLAD), 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Afet Etkilerine Karşı Toplumu Bilinçlendirme Çalışmalarında Sürdürülebilir İletişimin Rolü

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005 (23-25 Mart), 1479-1484, 2005, Türkiye, 25 Nisan 2005

Kitap & Kitap Bölümleri