Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HALKA ARZDA ARACI KURULUŞ İTİBARININ ETKİSİ 2 : KURAMSAL DEĞERLENDİRME

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.778-808, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk Piyasalar

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.695-708, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pay Senedi Endeksi Gelecek Sözleşmelerinde Kuramsal Fiyatın Belirlenmesi

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.29-45, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Oyun Teorisi Analizi: Endüstri 4.0 Devrimi

ICOPEC2018: International Conference on Political Economy, 10 Years After the Great Recession:Orthodox versus Heterodox Economics, Atina, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2018, ss.377-382

A Comperative Analysis on Min-Max Portfolios and Mean-Variance Portfolios

CUDES2017: Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017

İşletmelerde Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.1111-1125

Game Theory and An Application Asset Allocation

Econworld@Rome: International Conference in Economics, Roma, İtalya, 25 - 27 Ocak 2017

Impacts of Globalization on Turkey’s Banking Sector: Foreign Penetration and Concentration Level

EconWorld2016@Barcelona: International Conference in Economics, Barselona, İspanya, 1 - 03 Şubat 2016

Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektörü’ndeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000 – 2007)

Uluslararası Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2007, ss.163-182

İMKB’deki İlk Halka Sunumlarda Düşük Fiyatlama ve Pay Senetlerinin Kısa Dönem Performansı: 1996 - 2006

11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2007, ss.49-66

Banking Crisis Triggers to Concentration or Vice Versa? An Evaluation of Turkish Banking Crisis 2001

Fourth International Joint Symposium on Business Administration and Economics, Challenges For Business Administrator and Economist in The New Millennium, Silesian University, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Nisan 2006, ss.205-215

Sivil Toplum Kuruluşlarının Vergisel Kararlara Etkisi

II. Ulusal STK Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2005, ss.249-264

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Finansal Kuruluşlar

Uluslararası Finans: Teori Politika ve Uygulama, GÜVEN DELİCE,İLHAN EGE, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.435-482, 2015

İMKB Uygulamalarıyla Portföy Modelleme

IJOPEC Publication, İstanbul, 2011

Development of Islamic Banking in Turkey During Global Financial Crisis (2005-2010)

Political Economy, Crisis & Development, Şiriner İsmail, Morady Farhang, Mika Janusz, Aydın Murat, Koç Şevket Alper, Kapucu Hakan, Doğan Emrah, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.185-200, 2011

1990:Harry M. Markowitz, Merton M. Miller ve William F. Sharpe

Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Necip Çakır, Yaşar Bülbül, Tahir Büyükakın, Editör, İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, ss.367-394, 2010

Küresel Ekonomik Krizin İMKB’deki Metal Ana Sanayi İşletmeleri Üzerindeki Etkisi: 2008 Yılına İlişkin Bir Değerlendirme

Almanak 2008 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.89-107, 2009

2006 Yılında Türk Bankacılık Sektörü: Yabancı Sermaye Girişleri ve Sermaye Yoğunlaşması

Almanak 2006 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.103-139, 2007