Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modelling and analysis of spring return electromagnetic valve actuator for SI engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, cilt.81, ss.1-18, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Investigation of Thermodynamics and Combustion Properties of Alcohol-Gasoline Blends in an SI Engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.12, sa.11, ss.1107-1112, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PERFORMANCE AND COMBUSTION IN A DIRECT INJECTION DIESEL ENGINE FUELLED WITH WASTE PALM AND CANOLA OIL METHYL ESTERS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.24, sa.2, ss.275-284, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Combustion analysis of preheated crude sunflower oil in an IDI diesel engine

BIOMASS & BIOENERGY, cilt.33, sa.5, ss.760-767, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF METHYL ESTER PRODUCED FROM WASTE FRYING OIL ON THE PERFORMANCE AND EMISSIONS OF AN IDI DIESEL ENGINE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.2, ss.395-404, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental Analysis of Performance, Combustion and Injection Characteristics of Biodiesels Obtained from Waste Cooking and Canola Oils

International Journal of Automotive Engineering and Technologies, cilt.1, sa.1, ss.22-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating environmental effects of bioethanol gasoline blends in use a SI engine

Journal of FCE, sa.4, ss.35-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modeling of An Electromagnetic Valve Actuator for Gasoline Engines Based on FEM Analysis

4. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences (EJONS, 2018), KIEV, Ukrayna, 11 - 13 Ağustos 2018, ss.227-234

Determination of Vibration and Noise Characteristics of Diesel Engine Used in Heavy Duty Machines

4. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences (EJONS, 2018), KIEV, Ukrayna, 11 - 13 Ağustos 2018, ss.105-114

Determination of Vibraton and Noise Characteristics of Diesel Engine Used an Heavy Duty Machines

4th Internatıonal Congress on Mathematıcs, Engıneerıng, Natural and Health Scıences, Kiev, Ukrayna, 11 Ağustos 2018, ss.1-6

Vibration and Noise Depending Upon Engine Speed in a Diesel Engine Fueled with Biodiese

6. European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2018), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018, ss.304-311

Vibration and Noise Depending upon Engine Speed in a Diesel Engine Fueled with Biodiesel

The 6th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye, 25 Haziran 2018, cilt.6, ss.1

The Effect of Electromechanical Valve System on the Volumetric Efficiency of a Single Cylinder Gasoline Engine

6th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 18), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018, cilt.1, ss.344-350

The effect of electromechanical valve system on the volumetric efficiancy of a single cylinder gasoline engine

The 6th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018, cilt.1, ss.344-350

Atık Kızartma Yağı Kökenli Biyodizel Kullanılan Bir Dizel Motorda Titreşim ve Akustik Analizi

9th International Automotive Technologies Congress, Bursa, Türkiye, 07 Mayıs 2018, cilt.9, ss.1434-1441

Design and Implementation of an Electromagnetic Valve Actuator for IC Engines

2nd International Conference on Computer Science, Engineering and Applied Science (ICCSEAS 2017), Paris, Fransa, 28 - 29 Kasım 2017

Investigation of Drying and Burning Characteristics of Wastes Originated from Paper Mills as a Biomass Source

7th International 100 Renewable Energy Conference (IRENEC 2017), 18 - 20 Mayıs 2017, ss.68-74

Otomotiv Mühendisliği Eğitimi İçin Altyapı İhtiyaçları, Ortak Projelerin Oluşturulması

Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 09 Şubat 2017, ss.34-35

Ağır ticari bir dizel motorda izo bütanol motorin karışımları kullanıldığında performans ve yanma karakterleri

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.1770-1778

Evaluating environmental effects of bioethanol gasoline blends in use a SI engine

5th International Fuels, Combustion and Fire Conference in Engineering (FCE16), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2016, cilt.1, ss.19

Performance and Exhaust Emission Characteristics of Biodiesel Bioethanol Diesel Fuel Blends

13th International Combustion Symposium, (13. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2015, 9 - 11 Eylül 2015

Alkol Benzin Karışımlarının Kullanıldığı Bir Taşıtta Yanma Veriminin İncelenmesi

11th International Combustion Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 Haziran 2010 - 27 Kasım 2013

Etanol Benzin Karışımı Kullanılan Bir HCCI Motorda Yanma Karakteristiklerinin İncelenmesi

7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013, cilt.1, ss.835-843

The Effects of Ethanol Gasoline Blends on Combustion and Performance in an DI HCCI Engine

International Conferance on Renewable Energy and Applications (ICRERE’13), Madrid, İspanya, 20 - 23 Ekim 2013 identifier identifier

The effects of ethanol-gasoline blends on combustion and performance in a DI-HCCI engine

International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, İspanya, 20 - 23 Ekim 2013, ss.407-412 identifier identifier

Bir dizel motorda silindir içi ısı transferine motor hız ve yükünün etkisi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.66

Farklı Yanma Odalarına Sahip Dizel Motorlarında Biyodizelin Performans ve Yanma Karakteristikleri

10th International Combustion Symposium, Sakarya, Türkiye, 9 Ekim - 10 Kasım 2008, cilt.1, ss.99-105

Ham Ayçiçek Yağı Kullanılan Bir Dizel Motorun Performans ve Emisyonları

1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007

Atık kızartma yağı kökenli biyodizelin ön yanma odalı bir dizel motorun emisyonları üzerine etkisi

Biyoyakıt (Biyodizel-Biyoetanol) Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 - 30 Haziran 2006, ss.41-51

Direkt Püskürtmeli Benzinli Motorların Tasarım ve Performans Açısından İncelenmesi

3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON06), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2006, ss.87-95

Türkiye de ve Dünyada Enerji Tüketimi Biyodizel

5. GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2006, cilt.1, ss.415-422

Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt Sistemlerindeki Gelişmeler

4th International Advanced Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, cilt.1, ss.505-5011