Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of social skills in adolescents with obsessive compulsive disorder

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.21, no.4, pp.409-416, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Prevalence of Internet Addiction in Turkish Adolescents with Psychiatric Disorders

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.56, no.3, pp.200-204, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.19, no.3, pp.323-330, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An obsessive compuisive disorder case mixed with the very early onset schizophrenia

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.18, pp.32-35, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Poor insight in OCD: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.17, pp.17-19, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

İç görüsü kötü obsesif kompulsif bozukluk Bir olgu sunumu

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

ADHD in preschool children: review of psychosocial interventions

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.17, no.2, pp.143-155, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The relationship between pediatric obsessive compulsive disorder and Toxoplasma gondii

JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED DISORDERS, vol.7, pp.24-28, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Use of N-acetylcysteine in Obsessive-Compulsive and Related Disorders

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.25, pp.193-206, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Anxiety Disorders Comorbidity in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.52, no.2, pp.185-193, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of Social Phobia: A Review

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.48, no.1, pp.4-10, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Social anxiety level in Turkish adolescents

EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol.19, no.10, pp.765-772, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Priapism associated with methylphenidate: a case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.52, no.4, pp.430-434, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Day clinic approaches in child and adolescent psychiatry

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.11, no.2, pp.185-189, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quality of Life in Children with (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder): A Cross-Sectional Study

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.47, pp.314-318, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Turkish validity and reliability of the Treatment Assessment Scale Parent Form

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.46, no.3, pp.904-911, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Enkoprezisi olan bir ergene psikodinamik yaklaşım

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda ve ergenlerde ekran bağımlılığı

3. ARGEV-Aile Hekimleri Kongresi, Turkey, 5 - 08 November 2019

Assesing social skills in adolescents diagnosed with obsesive compulsive disorder.

29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 05 May 2019

The epidemology of childhood psychopathology in Turkey: A multicenter nationwide study (EPİCPAT-T)

28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 May 2018

A case report with early-onset obssesive-compulsive disorder in familial obsessive-compulsive disorder

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychoparmacology, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2018

Obsessive-compulsive disorder (OCD) in presschool

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychoparmacology, 25 - 29 April 2018

Bir olgu ışığında OKB tedavisi

29. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 February 2018

Ruhsal iyileştirimde gündüz kliniğinin on yılı

23. Ulusal sosyal psikiyatri kongresi ve 1. Ruhsal iyileştirim kongresi, Turkey, 16 - 19 November 2017

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma

2. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017

Cognitive behavioral therapy in obsessive compulsive disorder

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 13 May 2017

Noonan syndrom comorbid to autism spectrum disorder: A case report

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 13 May 2017

Very early onset schizophrenia: A case report

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 13 May 2017

Anksiyeteye yaklaşım ve Acil durumlar

ARGEV-Ulusal Aile Hekimleri Kongresi, Turkey, 30 April - 03 May 2017

Bir ergeni anlamak

ARGEV-Ulusal Aile Hekimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2016

Curren approaches to psychiatric patients in primary care

2nd Symposium on Current Approaches in Family Medicine & Dutch-Hungarian-Italian-Macedonian and Turkish Joint Meeting on Family Medicine., 19 - 22 May 2016

Çocuklarda Cinsel Kimlik Bozukluğu Yaygınlığı

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2016

Enkoprezisi olan bir ergene psikodinamik yaklaşım

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2016

DEHB de internet bağımlılığı ve ilişkili etkenler

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2016

Paylaşılmış Obsesif Kompulsif Bozukluk Bir Olgu Sunumu

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2016

Çok erken başlangıçlı şizofreni ile karışan bir OKB olgusu

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2016

Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç dışı tedaviler

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-İstanbul, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2015

Erken Başlangıçlı Anoreksiya Nervosa Altı Yaşında Bir Olgu Bildirimi

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-Nisan, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2015

Bir Olgu Örneği ile Gündüz Kliniği Uygulamalarının Tanıtılması

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-İstanbul, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2015

ADHD and disruptive mood dysregulation disorder treatment with olanzapine and methylphenidate: a case report

6th International Congress on Psychopharmacology International Symposium on Child and Adolescent Psychoparmacology, 24 April 2013

Erken dönem kekemelikte aile tutumu

7. Uluslararası katılımlı dil ve konuşma bozuklukları Kongresi-Kocaeli (2013), Turkey, 1 - 04 February 2013

Kronik hastalıkta yaşam kalitesi

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi-Bodrum (2010), Turkey, 15 April 2010 - 15 April 2012

Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile büyümek

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-Abant (2012), Turkey, 12 - 14 April 2012

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde gündüz kliniği uygulaması

18. Anadolu Psikiyatri Günleri-Afyonkarahisar (2009)., Turkey, 13 - 17 April 2009

Gündüz kliniklerinde anksiyete bozuklarına yaklaşım

18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi-İstanbul (2008)., Turkey, 20 - 23 February 2008

Ergenlere yönelik tedavi uygulamaları ve bir gündüz kliniği modeli.

12. Ergen Günleri-İstanbul (2007)., Turkey, 14 - 17 February 2007

Books & Book Chapters

Oyun döneminde evlat edinme

in: Oyun dönemi ruh sağlığı ve hastalıkları, Elvan İşeri, Esra Güney, Yasemin Taş Torun, Editor, Özyurt Matbaacılık, Ankara, 2018

Erken başlangıçlı Şizofreni

in: Kaplan Sadock Psikiyatri, Prof. Dr. Ali Bozkurt, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016

Sosyal fobi

in: Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, Prof. Dr. Aynur Pekcanlar Akay, Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, Editor, HYB Basım Yayın ofset baskı, 2016

Majör depresif bozukluk ile seyreden bir cinsel disfori olgusu

in: 25 olgu 25 çözümleme, Neslihan İnal Emiroğlu, Editor, Birleşik Matbaacılık, 2016

Asperger sendromunda akran zorbalığı

in: 25 olgu 25 çözümleme, Neslihan İnal Emiroğlu, Editor, Birleşik Matbaacılık, 2016