Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Markaların Promosyon Uygulamaları ile Algılanan Kalite, Marka Güveni ve Marka İmajı Arasındaki İlişki

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2022 Autumn), Kocaeli, Turkey, 9 - 10 December 2022, pp.306-311

Teknoloji Markalarına Yönelik Algılanan Risk ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2022 Spring), Kocaeli, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.200-205

Tüketici Kişilik Özellikleri ile Marka Güveni Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.380-388

Sosyal Medyada Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Satın Alma Niyeti üzerindeki Etkisi

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.389-396

Marka Yarar Boyutlarının Marka Aşkı Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.515-522

Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Endüstri 4.0

23. Pazarlama Kongresi, Kocaeli, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.443-469

Reklam Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri ve Bir Araştırma

Bilgi Ekonomisi /The Knowledge Economy/ 8.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.429-437

Algılanan Hizmet Kalitesinin Kurum Bağlılığı Yaratmadaki Etkisi- Bir Büyükşehir Belediyesi Uygulaması

5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006, vol.2, pp.693-704

Metrics

Publication

19