Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Marka Kişiliğinde Samimiyet Algısının Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.171-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyada Yer Alan Markalara İlişkin Marka İmajının Güven Üzerindeki Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.87-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyanın Marka Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.28, ss.59-70, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Paylaşım Sitelerinde Üye Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma

KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.20, ss.56-71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi ve Fast-Food Sektöründe Bir Araştırma

KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.18, ss.146-167, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlişkisel Pazarlamada Güven Unsuru ve Otel İşletmelerinde Uygulama

KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.16, ss.107-126, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması

KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.69-93, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tüketici Kişilik Özellikleri ile Marka Güveni Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.380-388

Tüketici Kişilik Özellikleri İle Marka Güveni Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi IMASCON Güz, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Marka Yarar Boyutlarının Marka Aşkı Üzerine Etkisi

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.515-522

Marka Yarar Boyutlarının Marka Aşkı Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.515-522

Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Endüstri 4.0

23. Pazarlama Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

The Effect of Consumers Purchasing Behavior on Post Purchase Behavior in Blog Sites

21.Pazarlama Kongresi (Uluslararası), 6 - 08 Ekim 2016, cilt.2, ss.515-524

Reklam Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri ve Bir Araştırma

Bilgi Ekonomisi /The Knowledge Economy/ 8.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010, ss.429-437

Algılanan Hizmet Kalitesinin Kurum Bağlılığı Yaratmadaki Etkisi- Bir Büyükşehir Belediyesi Uygulaması

5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, cilt.2, ss.693-704