Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Antibody Levels in Patients with Radiologically Considered Covid-19 Pneumonia.

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 November 2021 - 21 January 2022, pp.484 Sustainable Development

COVİD-19 Pnömonisini Taklit Eden Sistemik Lupus Eritematozus Vakası

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Antalya, Turkey, 2 - 08 October 2020, no.57, pp.299-300 Sustainable Development

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Farkındalığı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018, no.396, pp.874 Sustainable Development

The knowledge and attitudes of hospital staff about tuberculosis

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 Sustainable Development identifier

Are elderly and aged asthma different diseases? Results of a multicenter study

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 identifier

The evaluation of medication adherence in patients with pulmonary thromboembolism

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 identifier

Barsak tutulumu ile seyreden Sarkoidoz olgusu

Türk Toraks Derneği 19. yıllık kongresi, Turkey, 6 - 08 April 2016

Pulmoner tüberküloz ve sarkoidoz birlikteliği

Türk Toraks Derneği 19.yıllık kongresi, Turkey, 6 - 08 April 2016 Sustainable Development

Diş absesi sonrası gelişen ampiyem olgusu

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya., Turkey, 1 - 05 April 2015

Akciğer kanserinde beklenmeyen metastaz yeri Paranazal sinus

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya., Turkey, 1 - 05 April 2015 Sustainable Development

Akut Miyeloid Lösemi M3 tedavisi sırasında gelişen ATRA Sendromu

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya., Turkey, 1 - 05 April 2015

Primer Biliyer Siroz ile ilişkili Organize Pnömoni Olgusu

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya., Turkey, 1 - 05 April 2015

The achivements of Quit Smoking Kocaeli campaign

21st ERS Annual Congress, P 1098, Amsterdam, 2011., 24 - 28 September 2011 Sustainable Development

Kocaeli nde sigara içme prevalansı P797

Türk Toraks Derneği 13. yıllık kongresi, 2010., Turkey, 5 - 09 May 2010

H1N1 olguları P682

Türk Toraks Derneği 13. yıllık kongresi, 2010., Turkey, 5 - 09 May 2010

Books & Book Chapters

Nicotine Dependence and Recommendations for Smoking Cessation

in: Airway diseases, Cingi,C.,Yorgancıoğlu,A.,Bayar Muluk,N.,Cruz,A.A., Editor, Springer, London/Berlin , İstanbul, pp.1-22, 2023 Creative Commons License

İdiopathic interstitial pneumonias

in: Airway Diseases, Cemal Cingi•Arzu Yorgancıoğlu•3 Nuray Bayar Muluk•Alvaro A. Cruz, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.1-44, 2023 Creative Commons License

Akciğer grafisi

in: Akciğer Hastalıklarında Anamnez- Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri, Ahmet Hamdi Ilgazlı,Elif Guliyev, Editor, Özgür Publications, Gaziantep, pp.127-140, 2023 Creative Commons License

COVID-19’da tromboembolik komplikasyonların teşhisi, önlenmesi ve tedavisi: Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü raporu

in: COVİD-19 ve Tromboz İlişkisi Makale Özetleri , İtil Oya, Editor, Türk Toraks Derneği Elektronik Kitapları Serisi, Kocaeli, pp.46-48, 2020 Sustainable Development

COVID-19 hastalarında venöztromboembolizm ve kanama risk değerlendirmesi

in: COVID–19 ve Tromboz İlişkisi Makale Özetleri , İtil Oya, Editor, Türk Toraks Derneği Elektronik Kitaplar Serisi, Kocaeli, pp.53-56, 2020

PULMONER HİPERTANSİYON

in: GÖĞÜS HASTALIKLARI, Arzu Mirici,Elif Babaoğlu,Pınar Mutlu, Editor, Kare yayıncılık, İstanbul, pp.30-70, 2020

Metrics

Publication

189

Citation (WoS)

146

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

204

H-Index (Scopus)

9

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Thesis Advisory

2

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals