Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2010 - 2016 Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2002 - 2010 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2001 - 2002 Öğretim Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Doktora Sistemik Hastalıklar ve Kalp

 • Doktora İnfektif Endokardit

 • Doktora Perikard Hastalıkları

 • Doktora Kapak Hastalıkları

 • Doktora Kardiyolojide noninvaziv tanı yöntemleri

 • Doktora Kardiyomiyopatiler

 • Doktora Erişkinde görülen konjenital kalp hastalıkları

 • Doktora Kalp Kapak Hastalıkları

 • Doktora Enfektif Endokardit

 • Doktora Kalp Hastalıklarında Anamnez