Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi

 • 2010 - 2016 Associate Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi

 • 2002 - 2010 Assistant Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi

 • 2001 - 2002 Lecturer

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi

Courses

 • Doctorate Sistemik Hastalıklar ve Kalp

 • Doctorate İnfektif Endokardit

 • Doctorate Perikard Hastalıkları

 • Doctorate Kapak Hastalıkları

 • Doctorate Kardiyolojide noninvaziv tanı yöntemleri

 • Doctorate Kardiyomiyopatiler

 • Doctorate Erişkinde görülen konjenital kalp hastalıkları

 • Doctorate Kalp Kapak Hastalıkları

 • Doctorate Enfektif Endokardit

 • Doctorate Kalp Hastalıklarında Anamnez