Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECTS OF DIFFERENT LEARNING ENVIRONMENTS ON PRE-SERVICE TEACHERS’ JUSTIFICATION

The Malaysian Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.38-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Açı Kavramına Dair Bilgi-lerinin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.949-958, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Getting Ready for the Profession Prospective Teachers Noticing Related to Teacher Actions

Australian Journal of Teacher Education, cilt.40, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A case study on mathematical classroom discourse ina fifth grade classroom

University of Gaziantep Journal of Social Sciences, cilt.14, ss.299-322, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Pre Service Elementary MathematicsTeachers Views and Reflections about Elementary Mathematics Classes Instruction Issues

University of Gaziantep Journal of Social Sciences, cilt.12, ss.913-926, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kesirlerin Öğretiminde Geometri Tahtasının Kullanımı

Eğitimci Öğretmen Dergisi, sa.18, ss.22-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Building developmentally appropriate learning environments for effective spatial thinking: Understanding learning trajectories for maps and coordinates.

National Association of Early Childhood Education (NAEYC) Annual Conference., Nashville, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 Kasım 2019

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİNSİLİNDİR KAVRAMINA DAİR KAVRAM İMAJLARININİNCELENMESİ

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, ss.1062-1067

Kitap & Kitap Bölümleri

Zihnin Geometrik Alışkanlıkları

Matematik Eğitimde Teoriler, Bingölbali, Erhan Zembat, İsmail Özgür Arslan, Selahattin, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.277-290, 2016

PAB Çerçevesinde Matematik Öğretimine Bir Teknoloji Entegrasyon Modeli ve Uygulama Örneği

Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları, Tuğba Yanpar Yelken, Sinan Özgelen, Lütfi İncekabı, Hatice Sancar Tokmak, Editör, Anı, ss.183-201, 2013