Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Information searching and commitment strategies of maritime faculty students on the web

INFORMATION DEVELOPMENT, vol.37, no.3, pp.431-443, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Chatbot application in a 5th grade science course

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.26, no.5, pp.6241-6265, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Academic and postgraduate student awareness of digital product copyright issues

INFORMATION DEVELOPMENT, vol.37, no.1, pp.90-104, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students

PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS, vol.51, no.4, pp.354-372, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Blended learning in anatomy education: A study investigating medical students' perceptions

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, vol.11, no.3, pp.647-683, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of Digital Addiction Levels, Digital Games Playing Status and Interpersonal Problem Solving Skills of University Students

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.52, pp.326-358, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The Effect of Programming with Scratch Course on Reflective Thinking Skills of Students Towards Problem Solving

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol.6, no.1, pp.72-80, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Trends in Instructional Technology Researches for the Disabled Individuals in Turkey

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.48, pp.604-622, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Examining of Teacher Candidates' Knowledge Levels About Cyber Crimes

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.159-174, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Information Literacy Skills of Social Work Students

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol.4, no.1, pp.15-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağını Kullanmaya Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.63-86, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Metaphors about computer education of first year nursing students

SHS Web of Conferences, vol.26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examination of University Students' Level of Satisfaction and Readiness for E-Courses and the Relationship between Them

EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION, vol.15, no.1, pp.7-23, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Unethical behaviours preservice teachers encounter onsocial networks

Educational Research and Reviews, vol.10, pp.1901-1910, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Blended Learning Approach to Motivation of Medical Students Taking Anatomy Class

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, no.3, pp.90-103, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Harmanlanmış Öğrenme Ortamı ile Hazırlanan Anatomi Dersinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi-ETKU, vol.4, pp.48-62, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici Öğretmen ve Veli Görüslerinin Değerlendirilmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.19, pp.391-417, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Determination Of Secondary School Students Metaphors About The Internet Concept

TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, vol.2, pp.181-196, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mayer in Bilimsel ve Matematiksel Mesaj Tasarım İlkelerine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.93-106, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Denizcilik fakültesi öğrencilerinin çevrim içi ortamlarda bilgi paylaşma davranişlarinin incelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.292-298 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Veri Güvenliği Farkındalıklarının Belirlenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.284-290

The Impact of C Programming Language Teaching on Attitudes towards Computer Programming in Biology Department Students

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucuresti, Romania, 5 - 07 September 2018

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Durumları ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.280-281

Dijital Oyun Oynayan Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.282-283

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumlarıve Bilgisayar Okuryazarlığı Becerilerinin İncelenmesi

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.250

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.249

Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

5.International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Selçuk , İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçları İle İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

Investigation of E-Learning Styles for Electronic Environments: Kocaeli University Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

Trends in Educational Technology Researches for the Disabled in Turkey

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017

Metaphors about Computer Education of First Class Nursing Students

ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece, 3 - 07 June 2015, pp.1-2

Üçüncü Nesil WCDMA Sistemlerinde OVSF Kod Tahsisi Yöntemleri

International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 July 2003, pp.255-258 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Examining The Relationship Between Computational Thinking Skills and Metacognitive Thinking Skills

in: Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.65-94, 2020 Creative Commons License

Effect of Scratch Software on Computational Thinking Skills of Medical Documentation and Secretarial Department Students

in: Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.131-164, 2020 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na İlişkin Görüşleri

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER Assoc. Prof. Dr. Dr. Ruhi İNAN, Editor, IVPE, Podgorica, pp.48-63, 2020 Creative Commons License

Lise Düzeyinde Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Öğretim Teknolojileri Kullanımında Yaşanılan Güçlüklerin Belirlenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar - 2019 /2, Dönger Ahmet,Yıldız Hacı, Editor, IVPE, Podgorica, pp.256-273, 2019 Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin oynadıkları çevrimiçi oyunlarla ilgili aile farkındalık düzeylerinin belirlenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan MIHLADIZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-21, 2018 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

in: Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Akpınar Dellal Nevide,Yıldız Özgür, Editor, Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.181-191, 2018 Creative Commons License

Effect of C Programming Language Instruction on Attitudes of the Students of the Biology Department towards Computer Programming

in: Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, pp.259-264, 2018

Öğretim tasarimi modelleri için örnek ihtiyaç analizi

in: Öğretim Tasarımı Kuramlar Modeller ve Uygulamalar, Mehmet Akif Ocak, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.275-299, 2011 Creative Commons License

Öğretimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi

in: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I II, SAMİ ŞAHİN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.139-171, 2010 Creative Commons License

Sunum programı

in: Temel Bilgi Teknolojileri, ss,adt, Editor, Değisim Yayınları, Sakarya, pp.197-227, 2006 Creative Commons License