Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Islam and Harmful Practices: How Islamic Scholars are Promoting Healthy and Ethical Spiritual Practices in the Face of Extremism

was a valuable addition to the Harvard Divinity School Program for the Evolution of Spirituality’s Spring 2023 conference on “Uses and Abuses of Power in Alternative Spirituality.”, Cambridge, Massachusetts, United States Of America, 26 April 2023

Kurbanın Mahiyeti, Hükmü ve Dini Dayanakları

II. ULUSLARARASI İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 June 2022

YÛNUS EMRE DİVANİ’NDA HELÂL VE HARAM KAVRAMLARI

I. ULUSLARARASI İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU: YUNUS EMRE, İstanbul, Turkey, 10 July 2021

İSLÂM MİRAS HUKUKUNUN ÇOCUKLARIN HAKLARINI KORUMADAKİ İŞLEVİ

XIV. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu: İslam ve Çocuk, Şanlıurfa, Turkey, 14 - 15 December 2020, vol.1, pp.105-124 Creative Commons License Sustainable Development

HZ. ÖMER’İN “MİSKİN” KAVRAMIYLA ZEKÂT UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ AÇILIM

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017, vol.3, pp.123-134 Creative Commons License

İyi Ölüm/Onurlu Ölüm

YOĞUN BAKIMLARIN AKILCI KULLANIMI, Ankara, Turkey, 21 October 2017, pp.1-16

Zeydiyye de Zekat

ULUSLARARASI TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE ZEKÂT UYGULAMALARI, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.409-442 Creative Commons License

Abdüllatif b. Sadullah el Kocavi el Gekbûzevî ve Riba Risalesi

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.4, pp.2645-2655 Creative Commons License

Tıbbi Müdahalenin Uygunluğu Bağlamında Estetik Operasyonlar

İnternational Probhetic Medicine Congress (Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi), Ankara, Turkey, 24 - 25 June 2014, pp.166-179 Creative Commons License

İslam Hukuku Bakımından tedavi Sürecinde Hasta Mahremiyetinin İhlali

Din, Gelenek ve ahlak bağlamında mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Turkey, 28 - 29 March 2015, vol.1, pp.141-156 Creative Commons License

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE AYET VEHADİSLERİN KULLANIMINA DAİR TEKNİKLER

“Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2014, vol.2, pp.121-133

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Ayet ve Hadislerin Kullanımına Dair Teknikler

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2014, pp.121-133 Creative Commons License

İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları ve Ders Kitaplarına Dair Bir Değerlendirme Fıkıh Dersi Örneği

100. Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2013, pp.953-970 Creative Commons License

İmam Hatip Liselerinde Hadis Öğretimi ve Yöntem Teknik Kullanımında Öğretmen Yeterlilikleri

Modern Dönemde İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitimi ve Araştırmaları Çalıştayı, Samsun, Turkey, 24 March 2012 - 25 March 2013, pp.39-60 Creative Commons License

İslam Hukuku Bakımından Organ nakli Etrafındaki Tereddütler

Tıp, Etik, Din, Sosyoloji ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Malatya, Turkey, 09 May 2014, pp.38-51 Creative Commons License

Din Öğretiminde Alevilik Sünnilik Arasındaki Farklılıkların Ders Kitaplarına Yansıması

Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.2, pp.401-422 Creative Commons License

Ailede Hayata Saygı Bağlamında Kürtaj Meselesi

Uluslararası Aile Konferansı, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 11 - 15 July 2012, vol.1, pp.302-318 Creative Commons License

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının Siyer Bölümmleri Hakkında Değerlendirme

Türkiye’de Çocuklara Yönelik Siyer Çalışmaları Tebliğler Kitabı, İstanbul, Turkey, 20 April 2012, vol.1, pp.213-233 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Buluğ Çağına Gelmemi Çocuğun Haccı

in: Fıkhî Boyutuyla Hac, TDV İLKSAY Kurulu, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.426-445, 2022

Ali Ulvi Kurucu

in: Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler, Ahmet EKŞİ, Editor, Ensar, İstanbul, pp.269-275, 2021

Ahmet Cevdet Paşa

in: Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler, Ahmet EKŞİ, Editor, Ensar, İstanbul, pp.15-20, 2021

Ömer Nasuhi Bilmen

in: Ailemizle 52 Derste Örnek şahsiyetler, Ahmet EKŞİ, Editor, Ensar, İstanbul, pp.153-158, 2021

Muhammed Hamidullah

in: Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler, Ahmet EKŞİ, Editor, Ensar, İstanbul, pp.277-282, 2021

Mehmet Akif İnan

in: Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler, Ahmet EKŞİ, Editor, Ensar, İstanbul, pp.255-264, 2021

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu

in: Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler, Ahmet EKŞİ, Editor, Ensar, İstanbul, pp.207-212, 2021

2. Ünite

in: Ortaöğretim Kur an-ı Kerim 9, Ahmet YAPICI, Editor, Ata Yayıncılık, Ankara, 2020

Hz. İbrahim, Peygamberlere İman, Kıyamet, İnanç Esasları, Kader, Kader ve Sorumluluk, Tevekkül.

in: Ailemizle 52 Derste İnanç Esasları, Ahmet YAPICI, Editor, Ensar, İstanbul, pp.107-160, 2018

İslam Hukuku Bakımından Tabbi Vasiyyet

in: Tıbbi Vasiyyet Çalıştay Raporu, Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut vd., Editor, Tepecik Hastahanesi Yayınları, İzmir, pp.33-48, 2017

İbadet, Namaz, Dua, Zekat, Hac, Cuma

in: Kur an Isığında Ailemizle 52 Ders, Ahmet YAPICI, Editor, Ensar, İstanbul, pp.20-80, 2016

Çalışmak, Kul hakkı, Huzurlu Bir Aile, Evlere girerken izin isteme, En hayırlı ameller, , İslam Kardeşliğinden soğan haklar

in: Hadisler Isıgında Ailemizle 52 Ders, Ahmet EKŞİ, Editor, Ensar, İstanbul, pp.105-137, 2016

İslam'da İbadetler, Allah İnancı

in: Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Sınıf, Ramazan ŞAHAN, Editor, MEB Devlet Kitapları, Ankara, pp.10-63, 2016

İslam İnanç Esasları, kelam, İslam İbadet Esasları, Fıkıh usulü, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını Anlama, Din Eğitimi, Günümüz Türkiyesin'de mezhepler ve Yorumlar

in: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT KONU ANLATIMI, Hüseyin Kahraman, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016

47

in: İmam HAtip Liseleri Fıkıh, , Editor, Devlet Kitapları, İstanbul, pp.66-79, 2015

İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi, tefsir, Fıkıh, Kelam

in: DHBT Soru Bankası, Hüseyin Kader, Editor, Ensar, İstanbul, pp.1-120, 2014

5. ünite

in: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Sınıf Konu Anlatımlı Soru Bankası, Hüseyin Kader, Editor, Ensar, İstanbul, pp.43-40, 2014

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam, Tefsir

in: İlahiyat Programlarını Destekleme Kurs Kitabı II, Yayınevi, Editor, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara, pp.1-115, 2013

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam, Tefsir

in: İlahiyat Programlarını Destekleme Kurs Kitabı IV, Yayınevi, Editor, Anadolu İlahiyat Akademi, Ankara, pp.1-110, 2013

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam, tefsir

in: İlahiyat programlarını Destekleme Kurs Kitabı III, Yayınevi, Editor, Anadolu İlahiyat Akademi, Ankara, pp.1-115, 2013

3. Bölüm

in: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmen Kılavuz Kitabı Liseler Için, Hüseyin Kader, Editor, Ensar, İstanbul, pp.96-116, 2013

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam Tefsir

in: İlahiyat Programlarını Destekleme Kurs Kitabı I, Ahmet YAPICI, Editor, Anadolu İlahyat akademisi, Ankara, pp.1-110, 2013

Fıkıh, Kelam, Din Eğitimi ve Alan Bilgisi, İslam Estetiği ve Sanatı, DKAB Öğretim Programı

in: KPSS-ÖABT DKAB Alan Bilgisi Soru Bankası, Hüseyin Kader, Editor, Ensar, İstanbul, pp.1-112, 2013

Dini Hitabet Türü Olarak Vaaz, Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet ve Dua

in: Anadolu İmam Hatip Liseleri Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğretim Materyali, Ekrem ÖZBAY, Editor, MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2012

6

in: İmam Hatip Liseleri Hitabet ve Mesleki Uygulama, , Editor, Devlet Kitapları, İstanbul, pp.99-121, 2012

İslam Tıp Hukuku

Ensar, İstanbul, 2011 Sustainable Development

İmam Hatip Liseleri Siyer

MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, 2011

İmam Hatip Liseleri Kelam

MEB DDEVLET KİTAPLARI, İstanbul, 2010

İSLAMDA İBADET, PEYGAMBERLİK VE SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED

in: İmam Hatip Liseleri Temel Dini Bilgiler Öğretim Materyali, Ekrem ÖZBAY, Editor, MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2010

İçtihad, Hac ve Kurban

in: İmam Hatip Liseleri Fıkıh Ders Ktabı, Eyüp KOÇ, Editor, MEB Yayınları, Ankara, pp.66-80, 2010

Temizlik ve İbadet, Hz. Muhammed'in Hayatı

in: Ortaöğretim 9 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Mehmet Yavuzcan, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.19-43, 2009

Zekat, Hac ve Kurban

in: İlköğretim 8 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ekrem ÖZBAY, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.34-58, 2008

Ramazan Ayı ve Oruç

in: İlköğretim 7 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Eyüp Koç, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.65-77, 2008

Temiz Olalım

in: İlköğretim 4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ramazan Yıldırım, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.65-75, 2008

Temiz Olalım

in: İlköğretim 5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ramazan Yıldırım, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.36-49, 2008

Zekat, Hac ve Kurban İbadeti

in: İlköğretim 8 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ekrem Özbay, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.65-75, 2008

Temiz Olalım

in: İlköğretim 4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ramazan YILDIRIM, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.34-47, 2008

Dinlerde İbadetler

in: Ortaöğretim 12 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, MUHİTTİN EŞSİZ, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.30-45, 2008

Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti

in: İlköğretim 7 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Eyüp KOÇ, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.38-59, 2008

İbadet Konusunda Bilgilenelim

in: İlköğretim 5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Musa Şimşekçakan, Editor, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, pp.65-81, 2008

Metrics

Publication

88

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

3

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals