Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Hukuku Bakımından Organ Nakli Etrafındaki Tartışmalar

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.383-397, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

CESSÂS VE SERAHSÎ’DE MÜTEKELLİMİN METODUNA DAİR İZLER BAĞLAMINDA NESHİN AKLÎ DELİLLERİ(NESİH-BEDÂ AYRIMI)

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.39-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İSLAM HUKUKU BAKIMINDAN GAYRİMÜSLİM ÜLKELERE HİCRET

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.220-241, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ZKÂT UYGULAMALARI (İlmi Toplantı Değerlendirmeleri)

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.1, ss.131-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tedavi Sürecinde İbadet Namaz Örneği

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.347-370, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İslam Hukuku Açısından Doğum Öncesi Cinsiyet Seçimi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.85-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İslam Hukukunda Bir Manevi Tazminat Türü Olarak Hükûmetü l Elem

İslam Hukuku Araştırmaları, cilt.21, ss.215-234, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mağdurun Rızasının Hukuka Aykırılığa Etkisi ve Sorumluluk Bakımından Sonuçları

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.347-366, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Som Dönem İslam Hukukçularından Ali Haydar Efendi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.115-118, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSLÂM MİRAS HUKUKUNUN ÇOCUKLARIN HAKLARINI KORUMADAKİ İŞLEVİ

XIV. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu: İslam ve Çocuk, Şanlıurfa, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2020, cilt.1, ss.105-124 Creative Commons License

HZ. ÖMER’İN “MİSKİN” KAVRAMIYLA ZEKÂT UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ AÇILIM

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, cilt.3, ss.123-134 Creative Commons License

İyi Ölüm/Onurlu Ölüm

YOĞUN BAKIMLARIN AKILCI KULLANIMI, Ankara, Türkiye, 21 Ekim 2017, ss.1-16

Zeydiyye de Zekat

ULUSLARARASI TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE ZEKÂT UYGULAMALARI, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2016, ss.409-442 Creative Commons License

Abdüllatif b. Sadullah el Kocavi el Gekbûzevî ve Riba Risalesi

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, cilt.4, ss.2645-2655 Creative Commons License

Tıbbi Müdahalenin Uygunluğu Bağlamında Estetik Operasyonlar

İnternational Probhetic Medicine Congress (Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi), Ankara, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2014, ss.166-179 Creative Commons License

İslam Hukuku Bakımından tedavi Sürecinde Hasta Mahremiyetinin İhlali

Din, Gelenek ve ahlak bağlamında mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 28 - 29 Mart 2015, cilt.1, ss.141-156 Creative Commons License

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Ayet ve Hadislerin Kullanımına Dair Teknikler

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014, ss.121-133 Creative Commons License

İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları ve Ders Kitaplarına Dair Bir Değerlendirme Fıkıh Dersi Örneği

100. Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2013, ss.953-970 Creative Commons License

İmam Hatip Liselerinde Hadis Öğretimi ve Yöntem Teknik Kullanımında Öğretmen Yeterlilikleri

Modern Dönemde İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitimi ve Araştırmaları Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 24 Mart 2012 - 25 Mart 2013, ss.39-60 Creative Commons License

İslam Hukuku Bakımından Organ nakli Etrafındaki Tereddütler

Tıp, Etik, Din, Sosyoloji ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Malatya, Türkiye, 09 Mayıs 2014, ss.38-51 Creative Commons License

Din Öğretiminde Alevilik Sünnilik Arasındaki Farklılıkların Ders Kitaplarına Yansıması

Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, cilt.2, ss.401-422 Creative Commons License

Ailede Hayata Saygı Bağlamında Kürtaj Meselesi

Uluslararası Aile Konferansı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 11 - 15 Temmuz 2012, cilt.1, ss.302-318 Creative Commons License

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının Siyer Bölümmleri Hakkında Değerlendirme

Türkiye’de Çocuklara Yönelik Siyer Çalışmaları Tebliğler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2012, cilt.1, ss.213-233 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2. Ünite

Ortaöğretim Kur an-ı Kerim 9, Ahmet YAPICI, Editör, Ata Yayıncılık, Ankara, 2020

Hz. İbrahim, Peygamberlere İman, Kıyamet, İnanç Esasları, Kader, Kader ve Sorumluluk, Tevekkül.

Ailemizle 52 Derste İnanç Esasları, Ahmet YAPICI, Editör, Ensar, İstanbul, ss.107-160, 2018

İslam Hukuku Bakımından Tabbi Vasiyyet

Tıbbi Vasiyyet Çalıştay Raporu, Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut vd., Editör, Tepecik Hastahanesi Yayınları, İzmir, ss.33-48, 2017

İbadet, Namaz, Dua, Zekat, Hac, Cuma

Kur an Isığında Ailemizle 52 Ders, Ahmet YAPICI, Editör, Ensar, İstanbul, ss.20-80, 2016

Çalışmak, Kul hakkı, Huzurlu Bir Aile, Evlere girerken izin isteme, En hayırlı ameller, , İslam Kardeşliğinden soğan haklar

Hadisler Isıgında Ailemizle 52 Ders, Ahmet EKŞİ, Editör, Ensar, İstanbul, ss.105-137, 2016

İslam İnanç Esasları, kelam, İslam İbadet Esasları, Fıkıh usulü, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını Anlama, Din Eğitimi, Günümüz Türkiyesin'de mezhepler ve Yorumlar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT KONU ANLATIMI, Hüseyin Kahraman, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016

İslam'da İbadetler, Allah İnancı

Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Sınıf, Ramazan ŞAHAN, Editör, MEB Devlet Kitapları, Ankara, ss.10-63, 2016

İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi, tefsir, Fıkıh, Kelam

DHBT Soru Bankası, Hüseyin Kader, Editör, Ensar, İstanbul, ss.1-120, 2014

5. ünite

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Sınıf Konu Anlatımlı Soru Bankası, Hüseyin Kader, Editör, Ensar, İstanbul, ss.43-40, 2014

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam Tefsir

İlahiyat Programlarını Destekleme Kurs Kitabı I, Ahmet YAPICI, Editör, Anadolu İlahyat akademisi, Ankara, ss.1-110, 2013

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam, tefsir

İlahiyat programlarını Destekleme Kurs Kitabı III, Yayınevi, Editör, Anadolu İlahiyat Akademi, Ankara, ss.1-115, 2013

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam, Tefsir

İlahiyat Programlarını Destekleme Kurs Kitabı II, Yayınevi, Editör, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara, ss.1-115, 2013

3. Bölüm

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmen Kılavuz Kitabı Liseler Için, Hüseyin Kader, Editör, Ensar, İstanbul, ss.96-116, 2013

Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Kelam, Tefsir

İlahiyat Programlarını Destekleme Kurs Kitabı IV, Yayınevi, Editör, Anadolu İlahiyat Akademi, Ankara, ss.1-110, 2013

Fıkıh, Kelam, Din Eğitimi ve Alan Bilgisi, İslam Estetiği ve Sanatı, DKAB Öğretim Programı

KPSS-ÖABT DKAB Alan Bilgisi Soru Bankası, Hüseyin Kader, Editör, Ensar, İstanbul, ss.1-112, 2013

Dini Hitabet Türü Olarak Vaaz, Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet ve Dua

Anadolu İmam Hatip Liseleri Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğretim Materyali, Ekrem ÖZBAY, Editör, MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2012

İmam Hatip Liseleri Siyer

MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, 2011

İslam Tıp Hukuku

Ensar, İstanbul, 2011

İmam Hatip Liseleri Kelam

MEB DDEVLET KİTAPLARI, İstanbul, 2010

İSLAMDA İBADET, PEYGAMBERLİK VE SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED

İmam Hatip Liseleri Temel Dini Bilgiler Öğretim Materyali, Ekrem ÖZBAY, Editör, MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2010

İçtihad, Hac ve Kurban

İmam Hatip Liseleri Fıkıh Ders Ktabı, Eyüp KOÇ, Editör, MEB Yayınları, Ankara, ss.66-80, 2010

Temizlik ve İbadet, Hz. Muhammed'in Hayatı

Ortaöğretim 9 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Mehmet Yavuzcan, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.19-43, 2009

Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti

İlköğretim 7 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Eyüp KOÇ, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.38-59, 2008

İbadet Konusunda Bilgilenelim

İlköğretim 5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Musa Şimşekçakan, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.65-81, 2008

Zekat, Hac ve Kurban İbadeti

İlköğretim 8 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ekrem Özbay, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.65-75, 2008

Dinlerde İbadetler

Ortaöğretim 12 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, MUHİTTİN EŞSİZ, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.30-45, 2008

Temiz Olalım

İlköğretim 4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ramazan Yıldırım, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.65-75, 2008

Temiz Olalım

İlköğretim 4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ramazan YILDIRIM, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.34-47, 2008

Ramazan Ayı ve Oruç

İlköğretim 7 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Eyüp Koç, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.65-77, 2008

Temiz Olalım

İlköğretim 5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ramazan Yıldırım, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.36-49, 2008

Zekat, Hac ve Kurban

İlköğretim 8 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ekrem ÖZBAY, Editör, MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, ss.34-58, 2008