Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Characterization of polyphenol oxidase from fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seeds as a promising source

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.170, ss.261-271, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of plant growth and biochemical parameters in Amsonia orientalis after in vitro salt stress

HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY, cilt.58, sa.3, ss.231-239, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cytostatic Effects of Methanolic Extracts of Amsonia orientalis Decne. on MCF-7 and DU145 Cancer Cell Lines

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.45, ss.36-42, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Genetic diversity of Amsonia orientalis

BIOLOGIA, cilt.69, sa.6, ss.742-749, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IN VITRO PROPAGATION OF AMSONIA ORIENTALIS DECNE. FROM NODAL SEGMENTS OF ADULT PLANTS

PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS, cilt.13, sa.1, ss.25-32, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hindistan Cevizi Suyunun Serapias vomeracea’nin In vitro Gelişimine Etkileri

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.37-41, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Growth enhancing effects of banana homogenate on a glucomannan-rich orchid species: Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.

Journal für Kulturpflanzen, cilt.72, ss.243-249, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Optimization of in vitro asymbiotic seed germination protocol for Serapias vomeracea

EUROBIOTECH JOURNAL, cilt.3, ss.143-151, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Tuz stresi ve BAP varlığında Amsonia orientalis’in antioksidan enzimlerinin incelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.543-551, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuz Stresi ve BAP Varlığında Amsonia orientalis in Antioksidan Enzimlerinin İncelenmesi

Celal Bayar University Journal of Science, cilt.12, ss.543-551, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PAH and PCB Levels in Malva sylvestris L Specimens Collected from Kocaeli Turkey

Biomonitoring, cilt.2, ss.42-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of Medium Composition on In vitro Propagation of Amsonia orientalis Decne

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.1-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of an efficient callus production protocol for Amsonia orientalis A critically endangered medicinal plant

EurAsian Journal of BioSciences, cilt.6, ss.105-112, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kocaeli de Yayılış Gösteren Bitkilerin Endemikler ve Tehlike Sınıfları Yönünden Değerlendirilmesi

OT Sistematik Botanik, cilt.18, ss.147-189, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of the Optimum Culture Medium for In vitro Development of Festuca rubra ssp. rubra L.

IV. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Konya, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2020, ss.27

SOURCE APPORTIONMENT OF PAHS USING A MACROPHYTE SPECIES

VII. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, 5 - 07 Ağustos 2019

Flora of Kefken Island (Kocaeli/Turkey)

The 3rd International Symposium on Eurasian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Haziran 2017

The stimulant effect of chitosan on in vitro propagation of Origanum vulgare, in comparison with some plant growth regulators

Bews 2017 International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Plants, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.281

Zn 2 Effect on Biological Properties of Amsonia orientalis

International Confererence on New Trends in Chemistry, 24 - 28 Mart 2015

Somatic Embryogenesis and Synthetic Seed Production in Amsonia orientalis Decne

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, 19 - 23 Nisan 2014

Orkidelerin in vitro Çoğaltımında Eksplant Seçiminin Önemi

Türkiye 2. Salep ve Orkide Çalıştayı, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2012

PAH PCB Levels in Malva sylvestris from Different Spots of Kocaeli Turkey

International Conference on Environmental Science and Technology, 18 - 21 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri