Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çağdaş Sanatta Kadın Temsilinin İmgesi: Saç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.26, no.40, pp.104-116, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Tamamlanmamış Olanın Başarısı

İdil Sanat ve Dil Dergisi, no.66, pp.217-226, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bir Kaide Olarak Beden: İçim Dışım Bir

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.447-464, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Minörün Belleği ve Mekâna Yönelen Sanat Üretimleri

Görünüm, pp.1-12, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kent ve Sessizlik

Aydın Sanat, pp.1-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

KUZGUN ACAR

ARTİST, pp.78-83, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arkhne’xxnin Yazgısını Bozan Çağdaş Sanat

Ardahan Üniversitesi Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.121-136 Creative Commons License

Sanatsal Bir Eylem Olarak Yürümek

3.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 04 October 2019, vol.2019, pp.39-49

8 İş/1 Sergi Bir Kollektif Hafıza Mekanı Olarak “Seka Kağıt Fabrikası

3.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 April - 04 June 2019, vol.1, pp.487-500

Kültür Politikaları Bağlamında Türk Heykel Sanatı

Günümüz Türk Heykel Sanatı’xxnın Sorunları, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 August 2005, pp.146-154

Anadolu’’nun Çağdaş Sanatla Yakınlaşmasına Bir Model: Baksı Müzesi

Sanatta Anadolu Aydınlanması., Erzurum, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.159-164