Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MYO’DA GÖREVLİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İLK YARDIM FARKINDALIĞI

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.5, ss.7301-7306, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurum Kültürü, Dönüşümcü Liderlik ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.6, ss.4611-4615, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLK YARDIMI KONU ALAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, ss.3544-3551, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM FARKINDALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, ss.2869-2874, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, ss.3814-3821, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE)YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.1872-1884, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE)YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

JSHRS JOURNAL of SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.5, ss.1872-1884, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DAVRANIŞSAL FARKLILAŞMA: ÖĞRENCİLERİN DERS GEÇMEKRİTERLERİNDE DAVRANIŞSAL SESSİZLİK BAĞLAMINDA ANALİZLERİ VEBİR UYGULAMA

Atlas İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, cilt.2, ss.79-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.1945-1951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksekokullarında Yenilikçi Okuryazarlık Oranının Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi

International Journal of Academic Value Studies, cilt.3, ss.100-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLENSİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.1945-1951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.1945-1951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Stratejik Araştırmalar Merkezi, cilt.8, ss.255-264, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenileşim İnovasyon Politikalarinda Yeni Medya Pratikleri New Media Practices In Innovation Policies

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TERMAL TURİZMİN SORUNLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, cilt.8, ss.199-210, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, cilt.5, ss.378-386, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New Media Based Learning Practice: Use of Social Networks Wikis and Blogs at University Education in Turkey

International Journal of Business and Social Science, cilt.5, ss.274-285, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşletmelerde Bir Yönetim Stratejisi Olarak Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi

Plastik Araştırma,Geliştirme ve İnceleme Dergisi, cilt.1, ss.112-122, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye deki Rolü Ve Dünya daki Konumu

Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.22-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Müşteri Memnuniyeti: CRM ve E-CRM

Plastik Araştırma,Geliştirme ve İnceleme Dergisi, cilt.1, ss.100-112, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Stres ve Stresle Mücadele Yöntemleri

Plastik Araştırma,Geliştirme ve İnceleme Dergisi, cilt.22, ss.106-114, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksek Okullarında Görevli Akademik Yöneticilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.51-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Ar-Ge ve Yeniliğin Aracı Kümelenme

Plastik Araştırma,Geliştirme ve İnceleme Dergisi, cilt.1, ss.164-174, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ ETİK DIŞIDAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

IMASCON 2019- BAHAR-Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar), 26 - 28 Nisan 2019

İşletmelerde Kurumsal Yönetim Ve Kurumsal İtibar Çalışmalarının Rekabete Katkısı

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2, 23 - 25 Kasım 2018

MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), 7 - 08 Aralık 2017

İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Kurumsalİtibar Çalışmalarının Rekabete etkisi

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYALB İ Lİ M LER K O NGR E S, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Endüstri 4.0 Çağında Ar-Ge ve Proje Yönetimi Dersi Kapsamında Akıllı Eğitim Pratikleri

Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukrayna, 17 - 20 Temmuz 2017

ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINDA AR-GE/ PROJE YÖNETİMİ DERSİ KAPSAMINDA AKILLI EĞİTİM PRATİKLERİ

Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 20 Temmuz 2017

EĞİTİM PRATİKLERİNDE KİTLE KAYNAK KULLANIMI HEREKE Ö İ U MESLEKYÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

YENI MEDYANIN EĞITIM AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA ÖĞRETIM ELEMANI VE ÖĞRENCI GÖRÜŞLER

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Programı Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Farkındalıkları

2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Odesa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016

İNOVASYON YETENEĞİNİN ULUSLARARASI BOYUTTA ÜNİVERSİTES SANAYİ İŞBİRLİĞİNDEKİ ROLÜ

Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.2, ss.85-98

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM FARKINDALIKLARI

Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.2

İnovasyon Yeteneğinin Uluslararası Boyutta Üniversite Sanayi İşbirliğindeki Rolü

2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi-İMCOFE 2016, Odesa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016

Türkiye deki MYO ların EUROPASS Uygulamalarındaki Durumunun İncelenmesi

IV.ULUSLARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, IV.ULUSLARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 21 - 23 Mayıs 2015

Transformation of Instructional Learning Paradigm in Digital Age SN Practices Academic Expectations of Higher Education Students in Turkey

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.4, ss.314-322

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Taşeron Çalışan Özel Güvenlik Elemanlarının Rolü

3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu” Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik”, Gaziantep, Türkiye, 1 - 02 Mart 2013, ss.215-233

Turizmde Kümelenme Çalışmaları İle Yenilik Kavramının Turizme Etkileri ”Kocaeli Örneği”

I.Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.559-567

Suyun Gözyaşları

akdeniz Üniversitesi, 16. su ürünleri sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011

Türkiye’de Ar-Ge Uygulamalarına Yönelik Destek Politikalarının Değerlendirilmesi ve Öneriler

Üniversitei-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2008, ss.312-326

Ar-Ge Elemanı Kimdir?

Üniversitei-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2008, ss.495-510

Kitap & Kitap Bölümleri

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış

Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Niş Pazarlama, UÇKUN, C. GAZİ, Editör, UMUTTEPE YAYINLARI, İZMİT-KOCAELİ, ss.211-238, 2018