Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DETERMINATION OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES OF COMMUNICATION, COOPERATION AND DECISION-MAKING SKILLS VIA A WORD ASSOCIATION TEST

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.8, no.3, pp.1752-1773, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Investigation of Primary School Students’ Metacognitive Awareness and Decision- Making Skill

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.4, pp.157-171, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve İçermeyen 5E Modeli’nin Öğrencilerin Başarı ve Tutumuna Etkisi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, pp.171-179, 2018 (Other Refereed National Journals)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.517-528, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de İlkokul Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Alaninda Yapilan Ve Ulusal İndeksli Dergilerde Yayinlanan Araştirmalara Yönelik Bir İnceleme

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.251-264, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysıs Of 2009 2013 Mathematics Currıculum In Terms Of Information Technologies Use Skills

IX. European Conference On Social And Behavioral Sciences, 3 - 07 February 2016

Teacher s Views on Spiral Approach in Mathematics Curriculum

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

Fen Öğretimi Etkinliklerine İlişkin Farkındalık Düzeyi Algılanan Etkililik Düzeyi ve Derste Ayrılan Zaman

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21 May - 23 January 2015

Books & Book Chapters

in: , Yücel Kabapınar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.384-408, 2021

A View on Primary and Secondary Education: J.J. Rousseau - Émile

in: New Aspects of the Francophonie at Bursa III: Languages & Art, Sercan Alabay,Gizem Günçavdı Alabay, Editor, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, pp.5-26, 2021