Announcements & Documents

Yürütücülerinden birisi olduğumuz Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi (ÇİSİP) başladı.
Announcement
6/5/2020

Türkiye’deki sağlık uzmanlarının çevre ve iklim politika alanında güçlendirilmesi kapsamında  Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi (ÇİSİP) başladı

İklim değişikliği ve çevrenin insan sağlığına etkisi üzerine her geçen gün yeni bir kanıt ortaya konulurken, Türkiye’de de bu alanda çalışmalar hız kazanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre Avrupa ve Türkiye’deki ölümlerin %20’si çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu iken sıcaklık dalgaları ve enfeksiyon hastalıklardaki artış insan sağlığını tehdit ediyor. İklim ve çevre kriziyle aynı anda mücadele etmek ve insan sağlığını korumak ise ancak çok paydaşlı bir katılımla mümkün.

HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği, HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) ve Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Türkiye’de çevre sağlığı alanında çalışan tüm aktörleri buluşturmayı amaçlayan Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesini (ÇİSİP) başlatıyor.  AB’nin mali desteği ile Türkiye’deki sağlık uzmanlarının çevre ve iklim politikaları alanında desteklenmesi hedefleniyor.

Üç yıl sürecek projede;

      Tüm sağlık uzmanlarının katılımına açık, çevre ve iklim değişikliği üzerine çalışan ve işbirliğine dayanan bir platformun kurulması,

      Halk sağlığının korunması temelli bir yaklaşımla iklim değişikliği ve çevre alanında çevrimiçi eğitimler, tıp öğrencilerine yönelik gezici eğitim seminerleri ve yüz yüze kurslar düzenlenmesi,

      Türkiye’nin sağlık uzmanlarıyla, Avrupa’daki meslek örgütleri, sivil toplum ve düşünce kurumları arasında  diyalog kurulması,

      Çevre, iklim değişikliği ve sağlıkı konularında sağlık uzmanlarına yönelik içerik, bilgi notu ve eğitim metaryali üretilmesi hedefleniyor.

İşbirliği Projesi _Proje Duyurusu W....docx Creative Commons License