Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of engineering properties for usability of Lefke stone (Osmaneli/Bilecik) as building stone

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.78, ss.6047-6059, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Liquefaction Analysis of Soils in the Western Izmit Basin, Turkey

ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE, cilt.16, ss.411-430, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demiryollarında Zemin İyileştirmesinde Novocrete® Uygulamaları

Demiryolu Mühendisliği Dergisi , cilt.6, ss.73-78, 2017 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Yerbilimleri Açısından Deprem Gerçeği ve Kentleşme

Deprem Gerçeği ve Kentleşme, ss.34-37, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Impact of Mass Movements in the Kocaeli Province, Turkey

Geology Today, cilt.27, ss.70-73, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğa ve İnsan Yerleşimleri

SEKA Kağıtçılk Degisi, ss.18-20, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Yapı ve Yapılaşma Alanlarında Mühendislik Jeolojisi Araştırmaları

Hazır Beton Dergisi, ss.48-52, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem; Doğal Bir Felaket mi? Marmara Depremi

Seka Kağıtçılık Dergisi,, ss.14-19, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Kağıt Sektöründe Atıksular ve Yeniden Kazanılması Önerileri

SEKA Kağıtçılık Dergisi, ss.16-18, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Edirne Kınalı Otoyolunun Mühendislik Jeolojisi

Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bültenİ, cilt.12, ss.5-10, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otoyol Projelerinde Mühendislik Jeolojisi

Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülten, cilt.11, ss.19-24, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalova Çiftlik Köyünün Güneyindeki Zeminlerin Jeoteknik İncelemesi

Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, cilt.9, ss.7-13, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk Barajı Mühendislik Jeolojisi ve Enjeksiyon Uygulamaları

Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bültenİ, cilt.8, ss.50-51, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tünellerde Kullanılan Püskürtme Betonların Kalitesini Etkileyen Agrega Özellikleri

International Symposium on Engineering Natural Sciences and Architecture (ISENSA), III. Uluslararası Mühendislik Fen Bilimleri ve Mimarlık Sempozyumu'nun (ISENSA), Kocaeli, Türkiye, 16 Nisan 2020, ss.76

Denizli-Afyonkarahisar Demiryolu Bozkurt-Dinar Arası Hat Yenileme Projesinde Novocrete® Teknolojisi ile Zemin İyileştirme Uygulamaları

MÜHJEO’2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.81-87 Creative Commons License

Bursa Yıldırım İlçesi Mollaarap Heyelanının Nedenleri ve İyileştirme Çalışmaları

MÜHJEO’2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.301-308 Creative Commons License

Killi Zeminlerin Seçilmiş Bazi Kimyasallar İle Rehabilitasyonu

18. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.92-98 Creative Commons License

Balıkesir İli ve İlçeleri Yerleşim Alanlarındaki Mikrobölgeleme Çalışmaları ve Elde Edilen Bulgular

Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı , Balıkesir, Türkiye, 28 Şubat - 01 Mart 2019, no.141, ss.93-107

Çimento ile Zeminlerin İyileştirilmesinde NovoCrete® Teknolojisi ve Uygulamaları

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.287-288

Darıca-Bayramoğlu Atıksu Tüneli Tünel Delme Makinesi (TBM) Seçimi ve Mühendislik Jeolojisi Araştırmalarının Projeye Olan Katkısı

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 Eylül - 14 Ekim 2017, ss.27-34 Creative Commons License

Zeminlerin Yerinde İyileştirilmesinde NovoCrete® Teknolojisi ve Uygulamaları

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.239-244 Creative Commons License

A New Binder Mineral for Cement Stabilized Road Pavement Soils (Karayolu Güzergahındaki Zeminlerin Çimento ile stabilizasyonu için Yeni Bir Bağlayıcı Mineral)

Sixth International Conference On Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering , Bangkok, Tayland, 25 - 26 Şubat 2017, ss.68-71

Kocaeli İli Kuzeyi Mevcut ve Potansiyel Kırmataş Agrega Kaynaklarının Değerlendirilmesi

7.Ulusal Kırmataş Sepozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Mart 2015, ss.277-283

Yuvacık (Kocaeli) ve Civarındaki Eosen Yaşlı Volkanitlerin Agrega Potansiyeli

3. Uluslararasi Mermer Ve Doğaltaşlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2013, ss.14-15 Creative Commons License

Determination of Soil Amplification and Predominant Period in Düzce Basin

İstanbul International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibition, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2012, ss.1-4

Kocaeli Bölgesinin Yeraltısuyu Potansiyeli

Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2008, ss.163

İzmit Havzasının Hidrojeolojisi

Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2008, ss.153-163

İzmit ve Yakın Dolayının Jeolojisi ve Mühendislik Jeolojisi

TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2007, ss.174-185

İzmit Havzası Genç Çökellerinin Sıvılaşma Potansiyeli

TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2007, ss.205-213

Liquefaction Analysis of Young Sediments in Western Part of İzmit Basin

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2007, ss.494-498

Gölcük Zeminleri Sıvılaşma Potansiyelinin CBS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

International Symposium "The Importance of the City Information System in Earthquake Regions Deprem Bölgelerinde CBS’nin Önemi Uluslararası Sempozyum, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2007, ss.211-223

Agreganın Ocaktan Kullanım Alanına Ulaştırılmasında GIS Uygulamaları

2. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Haziran 1999, ss.331-340

Yeni Yerleşim Alanlarının Seçiminde Jeolojik Faktörlerin Etkisi ve Yerel Yönetimdeki Uygulamalar

Kentleşme ve Jeoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 1998, ss.7

Causes and Effects of Decreasing Groundwater Level in İzmit Basin and Protection Methods

International Symposium on Geology and Environment GEONV'97, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Eylül 1997, ss.232

Slope Stability in İstanbul Green Clay and Effects to Urbanization

International Symposium on Geology and Environment GEONV'97, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Eylül 1997, ss.88

Kağıt Sektöründe Atıksular ve Yeniden Kazanılması

Su ve Çevre Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 1997, ss.2213-220

Yeraltısuyu Havzalarının Korunması, İzmit Havzası Örneği

Su ve Çevre Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 1997, no.46, ss.331-338

İstanbul Sazlıdere Barajı Enjeksiyon Uygulamaları

KTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 14 - 17 Ekim 1996, cilt.1, ss.395-403

Stabilization of Slopes in İstanbul Green Clay

11th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Kobenhavn, Danimarka, 28 Mayıs - 01 Haziran 1995, cilt.8, ss.161-166

Trakya Otoyolunda Babaeski Kilinin Jeoteknik Özellikleri

TMMMOB-JMO Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Türkiye, 8 - 12 Şubat 1993, ss.63-67

Diğer Yayınlar