Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Esterification of Oleic Acid with Methanol Using Zr(SO4)(2) as a Heterogeneous Catalyst

CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.41, ss.845-852, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reactive separation system for effective upgrade of levulinic acid into ethyl levulinate

CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, cilt.118, ss.248-258, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of Solketal from Glycerol and Acetone over Amberlyst-46 to Produce an Oxygenated Fuel Additive

PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING, cilt.61, ss.144-148, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biodiesel production from waste sunflower oil by using Amberlyst 46 as a catalyst

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.38, ss.3139-3143, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorption of oleic acid from sunflower oil on Amberlyst A26 (OH)

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.118, ss.69-74, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reaction kinetics of dolomite catalyzed transesterification of canola oil and methanol

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.95, ss.62-66, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transesterification of Canola Oil Using Marble Dust as a Heterogeneous Catalyst

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.34, ss.1688-1694, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dolomite as a heterogeneous catalyst for transesterification of canola oil

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.92, ss.452-455, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of biodiesel production from canola oil using Mg-Al hydrotalcite catalysts

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.31, ss.509-514, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KALSİYUM ASETAT YÜKLENMİŞ DOLOMİT KATALİZÖRÜ İLE KANOLA YAĞI VE METANOLDEN BİYODİZEL ÜRETİMİ

Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering, cilt.17, ss.413-421, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ion Exchange Capacity and Interaction Parameter Calculations in PVA / PAMPS Catalytic Membranes

International Marmara Science Sciences Congress (imascon 2019 autumn), 1 - 03 Kasım 2019, ss.522-526

Fuel additive solketal synthesis using catalytic membrane

5th International Turkic World Conference on Chemical Seciences and Technologies, Sakarya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2019, ss.85-87

SYNTHESIS OF SOLKETAL BY ECONOMIC CATALYST SULFO SUCCINIC ACID

2nd International Conference on Life and Engineering Sciences, 27 - 29 Haziran 2019, ss.113-117

Adsorption of Oleic Acid from Sunflower Oil by Using Pumice

1st International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018), Edirne, Türkiye, 17 September 2018, ss.1

Improvement of fuel properties of biodiesel with bioadditive ethyl levulinate

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), 4 - 08 Ekim 2017

Biyodizel İçeriğinin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi

12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 23 - 26 August 2016

Using solketal gasoline fuel blends in a vehicle with spark ignition engine

5th International Renewable Energy and Environment Conference, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.1, ss.1-4

Atık Ayçiçek Yağından Biyodizel Üretimi Sürecinde Serbest Yağ Asidi Miktarının Etkisi

UKMK 11- 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 02 September 2014, ss.1-3

Biyodizel İçeriğinin Kırılma İndisi ile Belirlenmesi

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 2 - 05 September 2014

Düşük Kaliteli Atık Tavuk Yağından Biyodizel Üretimi

Fuels and Combustion in Engines (FCE 09), İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2009, ss.199-203