Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Harvest export and economic status of freshwater crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823 in Turkey

African Journal Of Agricultural Research, cilt.7, ss.2463-2468, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Trends in Fish and Fishery Products Consumption in Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.499-506, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Red Meat, White Meat and Seafood Consumption Patterns in Turkey

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, ss.858-864, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bayburt İli Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Su Ürünleri Üretiminin Geleceği

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.67-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

CRAYFISH IN TURKEY HARVEST, EXPORT AND MARKETING

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.84, ss.527-536, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye'de Kültür Balıkçılığı Potansiyeli ve Akuakültür Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Balkan Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.62-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1095-1105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sakarya Bölgesi Su Kaynakları ve Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin MevcutDurumu

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.9, ss.26-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gümüşhane İli Su Kaynakları ve Su Ürünleri Sektörünün MevcutDurumu

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, ss.176-182, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A study on some morphological characteristics of Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 in seven different inland waters in Turkey

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.19, ss.190-205, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gümüşhane ve Erzincan İllerinde Su Kaynakları ve Su Ürünleri Üretimi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.23-30, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GÜMÜŞHANE İLİNDE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of Fisheriessciences.com, cilt.4, ss.123-128, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of different water temperatures on the hatching time and survival rates of the freshwater crayfish Astacus leptodactylus (Esch. 1823) eggs

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.4, ss.75-79, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Karadeniz Alası Salmo trutta labrax Palls 1811 nın Doğu Karadeniz Bölgesinde Yumurtlama Alanlarının Durumu

EGE ÜNİVERSİTESİ SU URUNLERI DERGISI, cilt.19, ss.501-506, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BOLU İLİNDE ALABALIK ÜRETİM TESİSLERİNDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE BU HASTALIKLARA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR

International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020 - Autumn, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, cilt.1, ss.234-239 Creative Commons License

An overview of the current status of fisheries in Sudan

International Marmara Sciences Congress (Spring), Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, ss.157-164

Current Status Problems and Solution Proposalsof Aquaculture Education at the Level of VocationalSchool in Turkey

VI. International Vocational Schools Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.4, ss.257-263 Creative Commons License

Aquaculture potential in Turkey and aquaculture s contribution to the economy

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, no.1, ss.91-98 Creative Commons License

FISH STOCKINGS TO NEWLY FORMED MAN-MADE RESERVOIRS IN TURKEY: ECOLOGICAL DISASTERS OR SOCIOECONOMIC BENEFIT?

The 5th Iberian Congress of Ichthyology., Lisbon, Portekiz, 24 - 27 Haziran 2014, cilt.1, sa.1, ss.1 Creative Commons License

Signal crayfish are susceptible to crayfish plague infection under physiological challenge

Regional European Crayfish Meeting –CrayCro, September 26-28, 2013 Rovinj, Croatia, Pula, Hırvatistan, 26 - 28 Eylül 2013, cilt.1, no.1, ss.1 Creative Commons License

Harvest and export of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) in Turkey

Regional European Crayfish Meeting –CrayCro, Pula, Hırvatistan, 26 - 28 Eylül 2013, ss.1-6 Creative Commons License

Preliminary assessment of non-native fish impacts on native fishes in small artificial lakes

New approaches for assessing the impacts of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, cilt.1, sa.1, ss.17 Creative Commons License

Bilirkişi Raporları