Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Renal Tubular Acidosis in Patients with Systemic Lupus Erythematosus

KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH, cilt.45, sa.6, ss.883-889, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand Receptor 1 in Patients With Ankylosing Spondylitis

JCR-JOURNAL OF CLINICAL RHEUMATOLOGY, cilt.26, sa.6, ss.242-247, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sacroiliitis in Systemic Lupus Erythematosus Revisited

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, cilt.35, ss.254-258, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Damage assessment in adult IgA vasculitis. Cross-sectional results of a multicentre cohort

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.38, sa.2, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Rare Cause of Leg Ulcer: Calcinosis Cutis as a Part of CREST Syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF LOWER EXTREMITY WOUNDS, cilt.17, ss.282-284, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Belimumab in primary antiphospholipid syndrome

LUPUS, cilt.26, sa.10, ss.1123-1124, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Systematic Review of Direct Oral Anticoagulant Use in Antiphospholipid Syndrome

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY, cilt.68, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Budd-Chiari Syndrome in Behcet's Disease: a Retrospective Multicenter Study

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY, cilt.67, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY FINDINGS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, cilt.74, ss.1005, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diagnostic dilemma of paraneoplastic arthritis: case series

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.17, sa.6, ss.640-645, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of rheumatoid arthritis in Turkey: a questionnaire study.

Clinical and experimental rheumatology, cilt.32, ss.477-83, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rosacea associated with etanercept

JOINT BONE SPINE, cilt.81, ss.274-275, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The association of TNFRSF1A gene and MEFV gene mutations with adult onset Still's disease

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.33, ss.1675-1680, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Monoclonal anti-TNF antibodies can elevate hemoglobin level in patients with ankylosing spondylitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.33, ss.1415-1418, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment for mycetoma with oral itraconazole in ankylosing spondylitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.33, ss.1375-1376, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The frequency of MEFV gene mutations in behcet's disease and their relation with clinical findings

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.32, ss.3025-3030, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

COMMON VARIANTS WITHIN THE UBAC2 GENE ARE ASSOCIATED WITH INCREASED RISK OF BEHCET'S DISEASE

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.28, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MEFV-gene analysis and genotype-fenotype correlations in patients with familial Mediterranean fever

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.27, ss.715, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A novel TNFRSF1gene mutation in a Turkish family: a report of three cases

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.27, ss.715, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of parental consanguinity on the clinical and laboratory findings of rheumatoid arthritis

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.63, ss.1056-1060, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of major depression in patients with cancer and related factors

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.9, ss.59-66, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Remisyonda olan romatoid artritli hastada tedavi kararı.

Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine, cilt.60, ss.44-48, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malignancy and risk factors in systemic sclerosis patients

Ulusal Romatoloji Dergisi, cilt.12, ss.71-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Definition and treatment approach of non-criteria clinical manifestations of antiphospholipid syndrome

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.7, ss.180-183, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İmmun checkpoint inhibitörleri ilişkili bağ dokusu hastalıkları

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.33-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Society for Rheumatology recommendations for biosimilar drugs

Ulusal Romatoloji Dergisi, cilt.10, ss.85-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik ve Laktasyonda Biyolojik İlaçlar

Türkiye Klinikleri Romatoloji Özel Sayısı, cilt.11, ss.141-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuberculous arthritis of the elbow joint: A case report

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.3, ss.142-143, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Presentation of three cases followed up with a diagnosis of Felty syndrome

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.1, ss.120-122, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Psoriatik Artritli Hastalarda HLA B27 Sıklığı ve Demografik Klinik Radyolojik Bulgularla İlişkisi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.40, ss.7-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyolojik tedaviler ve gebelik

ROMATOLOJİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.6, ss.33-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet Hastalığı nın Etiopatogenezi

Uludağ Medical Journal, cilt.39, ss.131-136, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adult Still disease diagnosed by fever of unknown orgin Our three year experiences

Sakarya Medical Journal, cilt.3, ss.136-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Parotis Bezi Şişliği İle Prezente Olan Lenfoma Olgusu

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.32-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takayasu Arteriti ve Gebelik

Türkiye Klinikleri Takayasu Arteriti Özel Sayısı, cilt.6, ss.48-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anti siklik Sitrülinlenmiş Peptid ve Romatoid Faktörün Romatoid ve Psöriatik Artritte Tanısal Değeri

Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, cilt.21, ss.67-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thrombophilic Risk Factors in Patients With Inflammatory Bowel Disease

GASTROENTEROLOGY RESEARCH, cilt.3, ss.112-119, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.22-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRİMER SJÖGREN SENDROMU OLAN 25 HASTANIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, ss.22-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romatoid artrit ve ankilozan spondiitli hastalarda hepatit B ve hepatit C virusu infeksiyonlarının prevelansı

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.126-131, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ROMATOİD ARTRİT VE ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA HEPATİT B VE HEPATİT C VİRUSU İNFEKSİYONLARININ PREVALANSI

TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.7, ss.126-131, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanser hastalarında majör depresyon yaygınlığı ve ilişkili etkenler

Anadolu Psikiatri DErgisi, cilt.9, ss.59-66, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDAMEVSİM ÖNCESİ İMMÜNOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.71, ss.65-72, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevsimsel Allerjik Rinitli Hastalarda Mevsim Öncesi İmmunoterapinin Etkinliği

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.71, ss.65-72, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LOCALIZED VOCAL CORD AMYLOIDOSIS

European Journal of General Medicine, cilt.4, ss.36-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Romatoid Artritte Tiroid Fonksiyon Testleri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.70, ss.103-106, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bupropion Hydrochloride Induced Serum Sickness like Reaction

European Journal of General Medicine, cilt.3, ss.184-185, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SLEEP HYGIENE: COULD IT BE A CONFOUNDING FACTOR FOR SLEEP QUALITY IN SYSTEMIC SCLEROSIS?

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.1574 identifier

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF AUTOANTIBODY PROFILE IN A TURKISH SYSTEMIC SCLEROSIS COHORT

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.1600-1601 identifier

USE OF POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IN RHEUMATOLOGY PRACTICE

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.1551-1552 identifier

MALIGNANCIES IN PATIENTS WITH PRIMARY SJOGREN'S SYNDROME

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.1514 identifier

ASSESSMENT OF FEMORAL VEIN WALL THICKNESS WITH DOPPLER US AS A DIAGNOSTIC TOOL FOR BEHCET'S DISEASE

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.829-830 identifier

SUBPHENOTYPES IN POLYARTERITIS NODOSA (PAN): TARGET ORGAN ASSOCIATIONS OF A WORLDWIDE COLLABORATION STUDY

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.1060-1061 identifier

LUNG FINDINGS IN PATIENTS WITH PRIMARY SJOGREN'S SYNDROME

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.1514-1515 identifier

PSÖRIATIK ARTRITLI HASTALARDA ANTI-CCP POZITIFLIĞI ILE KLINIK VE RADYOLOJIK BULGULARIN İLIŞKISI

XIV. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu 2020, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ocak 2020, ss.12

Sistemik lupus eritematozuau taklit eden insan immün yetmezlik virüsü pozitif bir olgu

OLGULARLA İNFLAMASYON MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Bursa, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2019, ss.79-80

Target Organ Associations in Polyarteritis Nodosa (PAN): Results of a Worldwide Collaboration Study.

2019 ACR/ARHP Annual Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 13 Kasım 2019, cilt.71, ss.1-5420 identifier identifier

Hodgkin lenfomaya bağlı paraneoplastik süreç: Polimiyozit

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Dermatomiyozit ile başvuran akciğer karsinomu olgusu

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Primer Sjögren sendromu hastalarında akciğer bulguları.

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Oligoartritle prezente olan akciğer karsinomu olgusu

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Erişkin Still hastalığını taklit eden intravaküler lenfoma olgusu

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Romatoloji pratiğinde pozitron emisyon tomografisi kullanımı.

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Sakroiliit ve prezente olan sarkoidoz.

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Takayasu arteriti avasküler nekroza neden olabilir mi?

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Single center experience with 402 familial Mediterranean fever patients

ISSAID 2019, Cenova, İtalya, 31 Mart - 03 Nisan 2019, cilt.17, ss.36-37

Primary Sjögren’s Syndrome and Malignancy

5th International Congress on Controversies in Rheumatology Autoimmunity (CORA), FLORANSA, İtalya, 14 - 16 Mart 2019

Malignancy in patients with Systemic Sclerosis: Single Center Experience

5th International Congress on Controversies in Rheumatology Autoimmunity (CORA), FLORANSA, İtalya, 14 - 16 Mart 2019

MANAGEMENT OF REFRACTORY VASCULAR BEHCET'S DISEASE WITH TNF INHIBITORS: A RETROSPECTIVE MULTI-CENTER CASE SERIES

19th International Vasculitis and ANCA Workshop, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 10 Nisan 2019, cilt.58 identifier

ASSESSMENT OF DAMAGE AND PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ADULT IGA VASCULITIS: A RETROSPECTIVE MULTICENTERED COHORT STUDY

19th International Vasculitis and ANCA Workshop, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 10 Nisan 2019, cilt.58 identifier

Sistemik Lupus Eritematozuslu hastalarda Renal Tübüler Asidoz Sıklığı

35.Ulusal nefroloji,hipertansiyon,diyaliz ve transplantasyon kongresi, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018

Sjögren sendromunda jinekolojik semptomlar ve cinsellik.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.18-19

Primer Sjögren hastalarının demografik ve klinik özellikleri.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.110

Sistemik skleroz hastalarında malignite: Tek merkez verileri.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.114-115

Metabolik sendromun Takayasu arteritinde kardiyovasküler hastalık ve kümülatif organ hasarına etkisi.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.123-124

Takayasu arteritinde hastalık ile ilişkili gebelik prognozu.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.124-125

Tertiary syphilisis in a patient with TRAPS under canakinumab treatment: Case report.

XVII Mediterranean Congress of Rheumatology, Cenova, İtalya, 12 - 14 Nisan 2018, cilt.36, ss.53-105

Epicardial adipose tissue thickness in womwn with systemic sclerosis.

5th Systemic Sclerosis World Congress, BORDO, Fransa, 15 - 17 Şubat 2018, cilt.3, ss.11-12

Gezici eklem ağrısıyla prezente olan lambda hafif zincir myelomu

XVIII ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ 2017, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

SINGLE CENTER EXPERIENCE WITH 300 SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, İspanya, 14 - 17 Haziran 2017, cilt.76, ss.598 Creative Commons License identifier

BUDD-CHIARI SYNDROME IN BEHCET'S DISEASE: A RETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, İspanya, 14 - 17 Haziran 2017, cilt.76, ss.327-328 Creative Commons License identifier

A case of hyperimmunglobulin D syndrome treated succesfully with canakinumab.

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflammmatory Diseases, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017

Use of canakinumab in patient with tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS): A case report.

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflammmatory Diseases, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017

Lupus enteriti

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2017

Clinical correlation of CENP-B antibodies in systemic sclerosis patients.

International Congress on SLE 7th Asian Congress on Autoimmunity 2017, Melbourne, Avustralya, 26 - 29 Mart 2017

A Systemic Review of Direct Oral Anticoagulant Use in Antiphospholipid Syndrome

ACR/ARHP Annual Meeting 2016, Washington, Kiribati, 5 - 09 Kasım 2016, cilt.68, ss.1-4550

Romatoloji pratiğinde intravenöz immünglobulin kullanımı

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Ekim 2016, cilt.8, ss.1-161

Belimumab in Primary Antiphospholipid Syndrome

15th International Congress on Antiphospholipid Antibodies, Girne, Kıbrıs (Kktc), 21 - 24 Eylül 2016, cilt.25, ss.4-100

THE CLINICAL ASSESSMENT OF ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODIES IN PSORIATIC ARTHRITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Kanada, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.75, ss.1151-1152 identifier

THE ASSOCIATION OF SERUM TRAIL LEVELS AND METABOLIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH AS AND PSA

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Kanada, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.75, ss.327 identifier

Malignanacy risk in scleroderma patients treated with cyclophosphamide

4th Systemic Sclerosis World Congress, LİZBON, Portekiz, 18 - 20 Şubat 2016

Anti TNF ilişkili tüberkülozda HLA B subtiplerinin sıklığı

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Sistemik skleroz hastalarında CENP B nin klinik bulgularla ilişkisi

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Akut monoartritle başvuran hiperparatiroidi hastası Olgu sunumu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Dirençli lupus enteriti ile takip edilen olgu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Nabızsızlık öncesi dönemde tanı alan Takayasu arteriti olgusu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Relapsing polikondrit hastalarının klinik ve demografik bulguları

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Propiltiourasil kullanımına bağlı ANCA ilişkili vaskülit olgusu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Budd Chiari Syndrome in Behçet s Disease a Retrospective Multicenter Study

ACR/ARHP ANNUAL MEETİNG, San-Francisco, Kostarika, 6 - 11 Kasım 2015, cilt.67, ss.1-4046

Malignancy risk in systemic Lupus Erythematosus patients treated with cyclophosphamide

11th International Congress on Systemic Lupus Erythematosus, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.33, ss.1-92 identifier

Nefrotik Düzeyde Proteinüri Saptanan Poliarteritis Nodoza Hastası

V. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Mart 2015

Pulmoner emboli ile başvuran Behçet hastasında kalıtsal trombofili

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2015, cilt.7, ss.1-216

Periferik damar ve akciğer tutulumlu Takayasu arteriti tanılı olgu sunumu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Behçet hastalığı ve Budd Chiari sendromu Retrospektif çok merkezli çalışma

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2015, cilt.7, ss.1-216

Inflammatory Back Pain Is Increased in SLE and Associated with Anti-Sm Antibodies.

Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) and Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Washington, Kiribati, 9 - 14 Kasım 2012, cilt.64 identifier

Dense Genotyping, Imputation, and Regression Analysis Identifies Multiple Independent Genetic Susceptibility Loci within the HLA Region in Behcet's Disease

Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) and Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Washington, Kiribati, 9 - 14 Kasım 2012, cilt.64 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Behçet Hastalığında Aciller

Acil Tıp: Temel Başvuru Kitabı, Cander Başar, Çakır ZG, Gül M, Al B, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.1499-1505, 2021

Antifosfolipid Sendromunda Prognostik Faktörler

Türkiye Klinikleri Romatoloji - Özel Konular, Berna Göker, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.31-36, 2019

Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri (ANCA İlişkili Vaskülitler)

Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları, T, Yavuz Ş, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.26-31, 2019

Orta Çaplı Damarları Tutan Vaskülitler

Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları, Berki T, Yavuz Ş, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.20-25, 2019

Nefes darlığı, öksürük ve kanlı balgam şikayeti ile başvuran, öyküsünde tekrarlayan tromboemboli atakları olan 27 yaşında obez kadın hasta

Vakalar ile Klinik Romatoloji - I, Mehmet Sayarlıoğlu, Editör, BAYT bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım ttd Şti, Ankara, ss.83-90, 2019

İlaç İlişkili Vaskülitler

Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları, Berki T, Yavuz Ş, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.38-43, 2019

Behçet Hastalığında Aciller

Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, Cander Başar, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.1055-1061, 2016

Behçet Hastalığında Aciller

Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, Başar Cander, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.1055-1062, 2016

1,4 aydır el parmaklarında, her iki el bileği, dirsek, ayak bileği ve dizlerde ağrı ve şişlik şikayeti olan 26 yaşında kadın hasta

Romatoloji Vaka Eğitim Grubu (ROVAG) Romatoloji Vaka Derlemeleri-V, Servet Akar, Editör, Doğa Basım İleri Matbacılık, İstanbul, ss.160-164, 2015

Farmakolojik Girişimler: Küçük Moleküller

Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi, Prof Dr Ayhan Dinç, Editör, ROMATOLOJİ ARAŞTIRMA ve eğitim derneği, ss.227-235, 2007