Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sacroiliitis in Systemic Lupus Erythematosus Revisited

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, cilt.35, ss.254-258, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand Receptor 1 in Patients With Ankylosing Spondylitis.

Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Rare Cause of Leg Ulcer: Calcinosis Cutis as a Part of CREST Syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF LOWER EXTREMITY WOUNDS, cilt.17, ss.282-284, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Belimumab in primary antiphospholipid syndrome

LUPUS, cilt.26, ss.1123-1124, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Systematic Review of Direct Oral Anticoagulant Use in Antiphospholipid Syndrome

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY, cilt.68, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Budd-Chiari Syndrome in Behcet's Disease: a Retrospective Multicenter Study

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY, cilt.67, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY FINDINGS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, cilt.74, ss.1005, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Impact of rheumatoid arthritis in Turkey: a questionnaire study.

Clinical and experimental rheumatology, cilt.32, ss.477-83, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnostic dilemma of paraneoplastic arthritis: case series

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.17, ss.640-645, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rosacea associated with etanercept

JOINT BONE SPINE, cilt.81, ss.274-275, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The association of TNFRSF1A gene and MEFV gene mutations with adult onset Still's disease

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.33, ss.1675-1680, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Monoclonal anti-TNF antibodies can elevate hemoglobin level in patients with ankylosing spondylitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.33, ss.1415-1418, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment for mycetoma with oral itraconazole in ankylosing spondylitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.33, ss.1375-1376, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The frequency of MEFV gene mutations in behcet's disease and their relation with clinical findings

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.32, ss.3025-3030, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

COMMON VARIANTS WITHIN THE UBAC2 GENE ARE ASSOCIATED WITH INCREASED RISK OF BEHCET'S DISEASE

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.28, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A novel TNFRSF1gene mutation in a Turkish family: a report of three cases

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.27, ss.715, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MEFV-gene analysis and genotype-fenotype correlations in patients with familial Mediterranean fever

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.27, ss.715, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of parental consanguinity on the clinical and laboratory findings of rheumatoid arthritis

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.63, ss.1056-1060, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of major depression in patients with cancer and related factors

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.9, ss.59-66, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmmun checkpoint inhibitörleri ilişkili bağ dokusu hastalıkları

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.33-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Society for Rheumatology recommendations for biosimilar drugs

Ulusal Romatoloji Dergisi, cilt.10, ss.85-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik ve Laktasyonda Biyolojik İlaçlar

Türkiye Klinikleri Romatoloji Özel Sayısı, cilt.11, ss.141-44, 2018

Tuberculous arthritis of the elbow joint: A case report

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.3, ss.142-143, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biyolojik tedaviler ve gebelik

ROMATOLOJİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.6, ss.33-35, 2014

Behçet Hastalığı nın Etiopatogenezi

Uludağ Medical Journal, cilt.39, ss.131-136, 2013

Takayasu Arteriti ve Gebelik

Türkiye Klinikleri Takayasu Arteriti Özel Sayısı, cilt.6, ss.48-50, 2013

PRİMER SJÖGREN SENDROMU OLAN 25 HASTANIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, ss.22-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ROMATOİD ARTRİT VE ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA HEPATİT B VE HEPATİT C VİRUSU İNFEKSİYONLARININ PREVALANSI

TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.7, ss.126-131, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevsimsel Allerjik Rinitli Hastalarda Mevsim Öncesi İmmunoterapinin Etkinliği

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.71, ss.65-72, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDAMEVSİM ÖNCESİ İMMÜNOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.71, ss.65-72, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LOCALIZED VOCAL CORD AMYLOIDOSIS

European Journal of General Medicine, cilt.4, ss.36-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bupropion Hydrochloride Induced Serum Sickness like Reaction

European Journal of General Medicine, cilt.3, ss.184-185, 2006

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sistemik lupus eritematozuau taklit eden insan immün yetmezlik virüsü pozitif bir olgu

OLGULARLA İNFLAMASYON MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Bursa, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2019, ss.79-80

Target Organ Associations in Polyarteritis Nodosa (PAN): Results of a Worldwide Collaboration Study.

2019 ACR/ARHP Annual Meeting, ATLANTA, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 13 Kasım 2019, cilt.71

Dermatomiyozit ile başvuran akciğer karsinomu olgusu

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Oligoartritle prezente olan akciğer karsinomu olgusu

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Erişkin Still hastalığını taklit eden intravaküler lenfoma olgusu

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Romatoloji pratiğinde pozitron emisyon tomografisi kullanımı.

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Hodgkin lenfomaya bağlı paraneoplastik süreç: Polimiyozit

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Takayasu arteriti avasküler nekroza neden olabilir mi?

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Sakroiliit ve prezente olan sarkoidoz.

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Primer Sjögren sendromu hastalarında akciğer bulguları.

XX Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.11, ss.1-252

Single center experience with 402 familial Mediterranean fever patients

ISSAID 2019, Cenova, İtalya, 31 Mart - 03 Nisan 2019, cilt.17, ss.36-37

Malignancy in patients with Systemic Sclerosis: Single Center Experience

5th International Congress on Controversies in Rheumatology Autoimmunity (CORA), FLORANSA, İtalya, 14 - 16 Mart 2019

Primary Sjögren’s Syndrome and Malignancy

5th International Congress on Controversies in Rheumatology Autoimmunity (CORA), FLORANSA, İtalya, 14 - 16 Mart 2019

MANAGEMENT OF REFRACTORY VASCULAR BEHCET'S DISEASE WITH TNF INHIBITORS: A RETROSPECTIVE MULTI-CENTER CASE SERIES

19th International Vasculitis and ANCA Workshop, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 10 Nisan 2019, cilt.58 identifier

ASSESSMENT OF DAMAGE AND PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ADULT IGA VASCULITIS: A RETROSPECTIVE MULTICENTERED COHORT STUDY

19th International Vasculitis and ANCA Workshop, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 10 Nisan 2019, cilt.58 identifier

Primer Sjögren hastalarının demografik ve klinik özellikleri.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.110

Takayasu arteritinde hastalık ile ilişkili gebelik prognozu.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.124-125

Metabolik sendromun Takayasu arteritinde kardiyovasküler hastalık ve kümülatif organ hasarına etkisi.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.123-124

Sistemik skleroz hastalarında malignite: Tek merkez verileri.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.114-115

Sjögren sendromunda jinekolojik semptomlar ve cinsellik.

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2018, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, cilt.10, ss.18-19

Tertiary syphilisis in a patient with TRAPS under canakinumab treatment: Case report.

XVII Mediterranean Congress of Rheumatology, Cenova, İtalya, 12 - 14 Nisan 2018, cilt.36, ss.53-105

Epicardial adipose tissue thickness in womwn with systemic sclerosis.

5th Systemic Sclerosis World Congress, BORDO, Fransa, 15 - 17 Şubat 2018, cilt.3, ss.11-12

Gezici eklem ağrısıyla prezente olan lambda hafif zincir myelomu

XVIII ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ 2017, Antalya, Türkiye, 18 - 22 October 2017

SINGLE CENTER EXPERIENCE WITH 300 SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, İspanya, 14 - 17 Haziran 2017, cilt.76, ss.598 Creative Commons License identifier

BUDD-CHIARI SYNDROME IN BEHCET'S DISEASE: A RETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, İspanya, 14 - 17 Haziran 2017, cilt.76, ss.327-328 Creative Commons License identifier

A case of hyperimmunglobulin D syndrome treated succesfully with canakinumab.

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflammmatory Diseases, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 May 2017

Use of canakinumab in patient with tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS): A case report.

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflammmatory Diseases, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 May 2017

Lupus enteriti

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 April 2017

Clinical correlation of CENP-B antibodies in systemic sclerosis patients.

International Congress on SLE 7th Asian Congress on Autoimmunity 2017, Melbourne, Avustralya, 26 - 29 March 2017

A Systemic Review of Direct Oral Anticoagulant Use in Antiphospholipid Syndrome

ACR/ARHP Annual Meeting 2016, Washington, Kiribati, 5 - 09 Kasım 2016, cilt.68, ss.1-4550

Romatoloji pratiğinde intravenöz immünglobulin kullanımı

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Ekim 2016, cilt.8, ss.1-161

Belimumab in Primary Antiphospholipid Syndrome

15th International Congress on Antiphospholipid Antibodies, Girne, Kıbrıs (Kktc), 21 - 24 Eylül 2016, cilt.25, ss.4-100

THE ASSOCIATION OF SERUM TRAIL LEVELS AND METABOLIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH AS AND PSA

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Kanada, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.75, ss.327 identifier

THE CLINICAL ASSESSMENT OF ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODIES IN PSORIATIC ARTHRITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Kanada, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.75, ss.1151-1152 identifier

Malignanacy risk in scleroderma patients treated with cyclophosphamide

4th Systemic Sclerosis World Congress, LİZBON, Portekiz, 18 - 20 Şubat 2016

Dirençli lupus enteriti ile takip edilen olgu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Nabızsızlık öncesi dönemde tanı alan Takayasu arteriti olgusu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Propiltiourasil kullanımına bağlı ANCA ilişkili vaskülit olgusu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Anti TNF ilişkili tüberkülozda HLA B subtiplerinin sıklığı

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Relapsing polikondrit hastalarının klinik ve demografik bulguları

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Akut monoartritle başvuran hiperparatiroidi hastası Olgu sunumu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Sistemik skleroz hastalarında CENP B nin klinik bulgularla ilişkisi

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Budd Chiari Syndrome in Behçet s Disease a Retrospective Multicenter Study

ACR/ARHP ANNUAL MEETİNG, San-Francisco, Kostarika, 6 - 11 Kasım 2015, cilt.67, ss.1-4046

Malignancy risk in systemic Lupus Erythematosus patients treated with cyclophosphamide

11th International Congress on Systemic Lupus Erythematosus, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.33, ss.1-92 identifier

Nefrotik Düzeyde Proteinüri Saptanan Poliarteritis Nodoza Hastası

V. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 March 2015

Periferik damar ve akciğer tutulumlu Takayasu arteriti tanılı olgu sunumu

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.1-216

Pulmoner emboli ile başvuran Behçet hastasında kalıtsal trombofili

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2015, cilt.7, ss.1-216

Behçet hastalığı ve Budd Chiari sendromu Retrospektif çok merkezli çalışma

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2015, cilt.7, ss.1-216

Dense Genotyping, Imputation, and Regression Analysis Identifies Multiple Independent Genetic Susceptibility Loci within the HLA Region in Behcet's Disease

Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) and Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Washington, Kiribati, 9 - 14 Kasım 2012, cilt.64 identifier

Inflammatory Back Pain Is Increased in SLE and Associated with Anti-Sm Antibodies.

Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) and Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Washington, Kiribati, 9 - 14 Kasım 2012, cilt.64 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları

İlaç İlişkili Vaskülitler, Berki T, Yavuz Ş, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.38-43, 2019

Vakalar ile Klinik Romatoloji - I

Nefes darlığı, öksürük ve kanlı balgam şikayeti ile başvuran, öyküsünde tekrarlayan tromboemboli atakları olan 27 yaşında obez kadın hasta, Mehmet Sayarlıoğlu, Editör, BAYT bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım ttd Şti, Ankara, ss.83-90, 2019

Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları

Orta Çaplı Damarları Tutan Vaskülitler, Berki T, Yavuz Ş, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.20-25, 2019

Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları

Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri (ANCA İlişkili Vaskülitler), T, Yavuz Ş, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.26-31, 2019

Türkiye Klinikleri Romatoloji - Özel Konular

Antifosfolipid Sendromunda Prognostik Faktörler, Berna Göker, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.31-36, 2019

Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı

Behçet Hastalığında Aciller, Cander Başar, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.1055-1061, 2016

Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı

Behçet Hastalığında Aciller, Başar Cander, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.1055-1062, 2016

Romatoloji Vaka Eğitim Grubu (ROVAG) Romatoloji Vaka Derlemeleri-V

1,4 aydır el parmaklarında, her iki el bileği, dirsek, ayak bileği ve dizlerde ağrı ve şişlik şikayeti olan 26 yaşında kadın hasta, Servet Akar, Editör, Doğa Basım İleri Matbacılık, İstanbul, ss.160-164, 2015

Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi

Farmakolojik Girişimler: Küçük Moleküller, Prof Dr Ayhan Dinç, Editör, ROMATOLOJİ ARAŞTIRMA ve eğitim derneği, ss.227-235, 2007