Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİ MEDYADA CİNSEL KİMLİK TEMELLİ NEFRET SÖYLEMİ: İNCİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.1376-1405, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşcinsellik Temelli Nefret Söylemi İçeren İletilerin Twitter’da İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İletişim Dergisi, cilt.5, ss.513-534, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ötekileştirme Pratikleri Bağlamında İnternet Gazetelerinde Eşcinselliğin Sunumu

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.990-1003, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyada Siyasal İletişim Stratejilerinin İçerik Bazında Değerlendirilmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.2, ss.553-578, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi Eşcinsellere Yönelik Nefret Söylemi İçeren Videoların Youtube Üzerinden İncelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, ss.1057-1091, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

E-yönetişim bağlamında sosyal medya platformlarında belediye yurttaş etkileşimi: Kocaeli İli Örneği

Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.517-538 Creative Commons License

Digital Public Services in Terms of E-Governance: A Research on New Media Practices of Kocaeli ProvincialMunicipalities

ICSES International Congress on Social and Economic Sciences, Budapest, Macaristan, 26 - 30 Kasım 2018, ss.26-40

Global Brands’s Visual Branding Strategies In Instagram: An Analysis About IKEA Turkey

International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Valletta, Malta, 11 - 15 Şubat 2018

Küresel Kahve Markalarının Sosyal Medyada Markalama Stratejileri: Starbuckstr’nin Özel Gün Kutlamalarına Yönelik Bir Analiz

2.International Communication Science Media Studies Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.136-137

Göstergebilimsel Çözümleme Açısından Şişe Kapakları Üzerine Bir İnceleme

2.International Communication Science Media Studies Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.111-112

The Analysis of Messages Which Include Hate Speech for Women in Inci Sozluk

3. International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.226

Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi İslam Karşıtlığı Bağlamında Nefret Söylemi İçeren Videoların Youtube Üzerinden İncelenmesi

International Conference on Humanities and Cultural Studies(ICHACS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 09 Kasım 2016, ss.90

Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi Üretimi Facebook ve İslam Karşıtı Propaganda

International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHACS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 09 Kasım 2016, ss.61

Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi Eşcinsellere Yönelik Nefret Söylemi İçeren İletilerin Twitter Üzerinde İncelenmesi

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2017), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

Sivil Toplum Kuruluşlarının Eşcinsellik Olgusuna Yönelik Tutum Değişimi Çalışmaları Kaos GL Örneği

2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016, ss.269387

Sosyal Medyada Siyasal İletişim Stratejilerinin İçerik Bazında Değerlendirilmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, 29 - 30 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni İletişim Teknolojilerinin Değişimi ÇerçevesindeUluslararası Haberciliğin Twitter’da Dönüşümü

21. Yüzyılda Yeni Boyutlarıyla Siyaset, Boschele, Marco, Editör, Der Yayınları, Ankara, ss.177-216, 2020

Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma III

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeni Medyada Halkla İlişkiler Çalışmaları, Taşoğlu Paşalı, Nihal, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.171-232, 2016

Social Sciences A Fresh Start Sosyal Bilimler Yeni Bir Başlangıç

Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi Üretimi: Facebook ve İslam Karşıtı Propagand, ÇÖTÖK, Tufan ve Şahin, Yusuf, Editör, Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo – Put Famosa 38, Saray Bosna, ss.372-387, 2016

Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma

Büyük İşletmelerin Sosyal Medya Üzerinden Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Koçer, Sevim, Editör, Derin, İstanbul, ss.167-216, 2015