Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A comparative life cycle assessment for sustainable cement production in Turkey

Journal of Environmental Management, vol.249, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.128, pp.165-175, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Sources of heavy metals in the Western Bay of Izmit surface sediments

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.85, no.14, pp.1025-1036, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of Izmit Bay (Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.85, pp.433-442, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Removal of copper from aqueous solution by ion exchange resins

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.13, pp.244-250, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ASSESSING ENVIRONMENTAL HOTSPOTS OF TIRE CURING PRESS: A LIFE CYCLE PERSPECTIVE

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.38, no.4, pp.1825-1836, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Diş Protez Laboratuvarları Ortam Havasındaki Partikül madde Kirliliğinin Çalışan sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.838-852, 2018 (Other Refereed National Journals)

Comparative Life Cycle Assessment of Clinker Production with Conventional and Alternative Fuels Usage in Turkey

International Journal of Environmental Science and Development, vol.9, pp.213-217, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mass Concentrations of Elemental Compositions of PM10 in Duzce, Turkey

Athens Journal of Sciences, vol.4, pp.87-99, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fotokopi Merkezlerinde Partikül Madde Konsantrasyonlarının ve Element Kompozisyonlarının Belirlenmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.178-189, 2017 (Other Refereed National Journals)

Identifying Environmental Impacts Of Cement Production With LifeCycle Assessment Literature Review

Ecology & Safety, vol.9, pp.251-267, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Assessment of Exposure to Whole Body Vibration and Noise ina Metal Processing Plant

European International Journal of Science and Technology, vol.4, pp.137-144, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karadeniz‘de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Zonguldak Örneği

Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, pp.41-47, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation Of Social Life Cycle Assessment Practices In Terms OfWorker Stakeholder Categories

International Marmara Sciences Congress (Spring 2020), Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.92

Kokunun Aermod Dağılım Modeli ile Modellenmesi: Kocaeli Örneği

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, 12 - 13 December 2019

Koku Kirliliğinin Olfaktometre ile Belirlenmesi: Kocaeli Örneği

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 November 2019

Characterizing Spatial Distribution of Coarse Particle Concentrations Using Passive Aerosol Sampler in Kocaeli, Turkey

9th International Conference on Environmental Science and Technology 2018, Houston, United States Of America, 25 - 29 June 2018

Determination of GHG with a Life Cycle Approach in Machinery Manufacturing Industry

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 24 - 28 April 2018

Diş Protez Laboratuvarı çalışanlarının Birincil Mesleki riskleri:Toz

IX.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, Adana, Turkey, 30 November - 02 December 2017

Olfaktometrik Koku Analizlerinde Kullanılan Farklı Metotların Karşılaştırılması

Engineers of Future International Student Symposium-EFIS, 15 - 17 June 2017, vol.1, pp.71

Mass Concentrations and Elemental Compositions of PM10 in Düzce Turkey

11th Annual International Symposium on Environment, Athens, Greece, 23 - 26 May 2016, pp.1-15

Measurement of Particulate Matter Using Passive Samplers

Air Quality Measurement Methods and Technology Conference 2016, Chapel Hill, United States Of America, 15 - 17 March 2016

Yüzeysel Sulardaki Kimyasal Kirlilik ve Sağlık Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2015

Distributions and Concentrations of Heavy Metals in Kocaeli Soils

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14 - 17 May 2014

Determination of Volatile Organic Compounds Concentrations in Restaurants and Assessment of Exposure Risks

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2014

Toprak Nemi Ölçümleri

VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Turkey, 26 - 28 September 2013

Spatial Distribution of VOC Concentrations and Cancer Risk Around an Industrial Region at Western Turkey

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference, 10 - 13 September 2012

Determination of Particulate Matter Concentrations in Different Microenvironments

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4 - 07 September 2012

Karadeniz’de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Zonguldak Örneği

I. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü (KÇKK 2011) Sempozyumu, Turkey, 17 - 20 November 2011

Kocaeli’de Hava Kalitesi ve Hava Kirliliği

Kocaeli Kent Sempozyumu, Turkey, 6 - 08 May 2011

PCB Concentrations in Bottom Sediment Samples From Izmit Bay

European Geosciences Union General Assembly, 3 - 08 April 2011

Metal İşleme Tesisinde Titreşim ve Gürültü Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 June 2010

Kocaeli İlinde Trafik Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Emisyon Envanteri

Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 June 2006

Comparison of sources affecting chemical compositions of aerosol and rainwater at different locations in Turkey

3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26 - 30 September 2005

Investigation of the relationship between aerosol and rainwater composition at different locations in Turkey

3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26 - 30 September 2005

Investigation of sources of atmospheric aerosol at rural area in Central Anatolia

1st International Conference on Air Pollution and Combustion, 22 - 25 June 2005

Türkiye de Çimento Sanayinin Toz Emisyonları Yönünden İncelenmesi

IV. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 May 1997