Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL DISSENT ON AFFECTIVE COMMITMENT AND JOB SATISFACTION

Journal of Economics and Research, vol.2, no.1, pp.1-12, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL DISSENT & ETHICAL CLIMATE: THEIR EFFECTS ON TURNOVER INTENTIONS, no.54, pp.432-445, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Çalışma Yaşamının Kalitesine Yönelik Algılarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.43-55, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects o f Organizational Dissent on Affective Commitment and Job Satisfaction

14th International Strategic Management Conference, 12 - 14 July 2018, pp.233-240

Relationship Between Organizational Dissent Ethical Climate: Their Effects On Turnover Intentions

14th International Strategic Management Conference 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 12 - 14 July 2018, pp.223-232

Sağlık Çalışanlarının Toksik Liderlik Konusundaki Algıları

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.128

Örgütsel Sinizm, İş Stresini Tetikler mi?

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.120

Books & Book Chapters

Devlet Ortaokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algılarının Demografik Özellikler İle İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

in: International Academic Studies on Social and Education Sciences, Mehmet DALKILIÇ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.307-323, 2020

Öğretmenlerin, Afet ve Acil Durumdan Kaynaklanan Krizi Yönetebilme Becerileri Hakkındaki Görüşleri

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Dursun BALKAN, Editor, Duvar Yayınevi, Ankara, pp.311-331, 2020

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kocaeli İli Örneği

in: Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları, YILMAZ Sefer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.53-68, 2020

Örgütsel Sinizm İle Çalışanların İş Stresi Arasındaki İlişki: SağlıkSektöründe Bir Araştırma

in: İşletme ve Yönetim Araştırmaları I, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.45-58, 2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK KONUSUNDAKİ ALGILARI

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.201-212, 2018