Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Organizational Dissent Ethical Climate: Their Effects On Turnover Intentions

The European Proceedings of Social Behavioural Sciences(14th International Strategic Management Conference 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management), Praha, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.54, no.37, pp.432-445 Creative Commons License

İnsan Kaynakları Yönetimi Perpektifinden Bir Bakış Örgütsel Hiyerarşide Astlar Üstlerini Motive Edebilir Mi?

4.Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Tam metin Kitabı, Elazığ, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.821-850 Creative Commons License

Effects o f Organizational Dissent on Affective Commitment and Job Satisfaction

14th International Strategic Management Conference, 12 - 14 July 2018, pp.233-240

Relationship Between Organizational Dissent Ethical Climate: Their Effects On Turnover Intentions

14th International Strategic Management Conference 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 12 - 14 July 2018, pp.223-232

Örgütsel sinizm, iş stresini tetikler mi?

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.120

Sağlık Çalışanlarının Toksik Lİderlik Konusundaki Algıları

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.128

Books & Book Chapters

Devlet Ortaokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algılarının Demografik Özellikler ile İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

in: International Academic Studies on Social and Education Sciences, Dalkılıç Mehmet, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.307-323, 2020 Creative Commons License

Öğretmenlerin, Afet ve Acil Durumdan Kaynaklanan Krizi Yönetebilme Becerileri Hakkındaki Görüşleri

in: Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalar, Balkan Dursun, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.311-331, 2020 Creative Commons License

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kocaeli İli Örneği

in: Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları, Yılmaz Sefer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.53-68, 2020 Creative Commons License

Örgütsel Sinizm İle Çalışanların İş Stresi Arasındaki İlişki: SağlıkSektöründe Bir Araştırma

in: İşletme ve Yönetim Araştırmaları I, Çavuş, Mustafa Fedai, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.45-58, 2019 Creative Commons License

Sağlık Çalışanlarının Toksik Liderlik Konusundaki Algıları

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.201-212, 2018 Creative Commons License

Metrics

Publication

22

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals