Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Down sendromlu çocuklarda akut lösemi tedavi sonuçları

14.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 24 May 2023, pp.103

Hemofilide iliopsoas kanaması :İki olgu, üç kanama atağı

9.HEVES (Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu), Antalya, Turkey, 16 February 2023, pp.81

Eklem kanaması nedeniyle profilaksi uygulanan bir Faktör VII eksikliği olgusu

19. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2022, pp.11

Herediter Hiperferritinemi-katarakt sendromu:İki olgu sunumu

8.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Afyon, Turkey, 25 May 2022, pp.156

Kalıtsal Antitrombin eksikliği:Ulusal Verilerimiz

13.Ulusal Pediatrik hematoloji kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021

Faktör 7 eksikliği olgularında F7 gen mutasyonu spektrumu.

18. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Magosa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2021, pp.85

JUVENILE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA IN TURKEY: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 65 PATIENTS

22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, Spain, 22 - 25 June 2017, vol.102, pp.769 identifier

Anemi ve nötropeni ile başvuran hastada Pearson sendromu

42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2016

Pathways associated with relapse and high risk in childhood ALL

European Society of Human Genetics Meeting, Glasgow, England, 6 - 09 June 2015

PEDIATRIK AKUT LOSEMI HASTALARINDA LEF1 MUTASYON ANALIZI

40.ULUSAL HEMATOLOJI KONGRESI, Antalya, Turkey, 22 October 2014, pp.12

Radiosynovectomy with Yittrium-90 and Rhenium-186 in Turkish Children and young adults with hemophilia

XXVIII International Congress of the World Federation of Hemophilia, İstanbul, Turkey, 01 June 2008, vol.14, pp.82

BFM-TR ALL 2000: First Turkish Multicentric Study in the Treatment of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia

Middle East Cancer Consortium (MECC) International Pediatric Oncology Meeting Istanbul, Turkey, November 2006, İstanbul, Turkey, 01 November 2006

ALL hastalarında proflaktik kranial radyoterapi sonuçları

XVI. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2005, pp.127-128

Books & Book Chapters

Konjenital Sferositik Olmayan Hemolitik Anemi Olgusu: Heksokinaz Enzim Eksikliği

in: Olgularla Hemolitik Anemi, Meryem Albayrak, Serap Karaman, Can Acıpayam, Defne Ay Tuncel, Ayça Koca Yozgat, Editor, Galenos, İstanbul, pp.102-103, 2023

Tekrarlayan Eklem Kanamaları Nedeniyle Ailesel Akdeniz Ateşi Sanılan Ağır Hemofili A Olgusu

in: Olgularla kanayan çocuk, Özcan Bör, Adalet Meral Güneş, Meryem Albayrak, Hüseyin Gülen, Ayşegül Ünüvar, Şule Ünal Cangün, Ali Fettah, Editor, Galenos, İstanbul, pp.50-51, 2023

İki kız hastada hemofili A

in: Olgularla Kanayan Çocuk, Özcan Bör, Adalet Meral Güneş, Meryem Albayrak, Hüseyin Gülen, Ayşegül Ünüvar, Şule Ünal Cangün, Ali Fettah, Editor, Galenos, İstanbul, pp.120-122, 2023

Ciddi kanamaları olan kompleks kalp anomalilerinin eşlik ettiği Tip 1 Glanzmann Trombastenisi tanısı alan yenidoğan

in: Olgularla Kanayan Çocuk, Özcan Bör, Adalet Meral Güneş, Meryem Albayrak, Hüseyin Gülen, Ayşegül Ünüvar, Şule Ünal Cangün, Ali Fettah, Editor, Galenos, İstanbul, pp.117-119, 2023

Konjenital sferositik olmayan Hemolitik anemi olgusu: Hekzokinaz Enzim Eksikliği

in: Olgularla Hemolitik Anemi, Meryem Albayrak, Serap Karaman, Can Acıpayam, Defne Ay Tuncel, Ayça Koca Yozgat, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, pp.102-104, 2023

Nadir Bir Kemik İliği Yetmezliği Olan Pearson Sendromlu Olgu

in: Olgularla Kemik İliği Yetmezlikleri, Şule Ünal Cangün, Didem Atay, Turan Bayhan, Yusuf Ziya Aral, Editor, Galenos, İstanbul, pp.141-143, 2023

Cervical Lymphadenopathy in Children

in: Pediatric ENT Infections, Cingi Cemal,Arisoy Emin Sami,Bayar Mulluk,Nuray, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.251-262, 2022 Creative Commons License

Demir Eksikliği Anemisi

in: Pediatrik Hematoloji Özel Sayısı, S.Sema Anak, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.6-14, 2021

Çocuk hastada akut myeloblastik lösemiden 12 yıl sonra gelişen T-hücreli akut lenfoblastik lösemimi olgusu

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.504-505, 2021

Akut lenfoblastik lösemi tedavisi sırasında gelişen ve tanının dokuzuncu yılında ölüme neden olan kardiyotoksisite.

in: ÇOCUK HEMATOLOJİDE OLGULARLA AKUT LÖSEMİLER, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.498-500, 2021

Akınetık mutızm, anemı ve lokopenı bulguları olan, beyın omurılık sıvısında COVID-19 Antıkoru saptanan bır akut lenfoblastık losemı olgusu

in: ÇOCUK HEMATOLOJİDE OLGULARLA LÖSEMİLER, ÖZBEK NAMIK YAŞAR, GÜNEŞ ADALET MERAL, ÖREN HALE, YARALI HÜSNİYE NEŞE, Editor, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, pp.115-117, 2021

Akinetik Mutizm, Anemi ve Lokopeni Bulguları Olan, Beyin Omurilik Sıvısında COVID 19 Antikoru Saptanan bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu

in: ÇOCUK HEMATOLOJİDE OLGULARLA AKUT LÖSEMİLER, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.114-115, 2021

Fanconi Anemisinde Uzun Süreli İzlem

in: FANCONİ ANEMİSİ, Nevin Yalman, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, pp.134-138, 2021

ÇOCUK HASTADA AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİDEN 12 YIL SONRA GELİŞEN T-HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ

in: ÇOCUK HEMATOLOJİDE OLGULARLA AKUT LÖSEMİLER, ÖZBEK NAMIK YAŞAR, GÜNEŞ ADALET MERAL, ÖREN HALE, YARALI HÜSNİYE NEŞE, Editor, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, pp.505-507, 2021

Health Literacy From a Pediatrician’s Perspective

in: Handbook of Research on Multidisciplinary Approaches to Literacy in the Digital Age, Nurdan Oncel Taskiran, Editor, IGI Global, Pensilvenya, pp.308-347, 2020 Sustainable Development

Çocuklarda Serebral Arter Trombozu

in: Çocukluk Çağında Tromboz, Betül Orhaner, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.73-78, 2020 Sustainable Development

Yurdakök Pediatri

Güneş Kitabevi, İstanbul, 2017

Pediatric Hematology

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2011

İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİLER

in: Pediatrik Hematoloji, Sema ANAK, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.73-80, 2011

Pediatric Hematology Special Issue

Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık , Ankara, 2009 Sustainable Development

Metrics

Publication

253

Citation (WoS)

740

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

892

H-Index (Scopus)

16

Project

4

Thesis Advisory

13

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals