Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de psikolojik sağlamlık ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.4, no.1, pp.26-42, 2021 (National Refreed University Journal)

Adapting the scale of cognitive emotion regulation strategies for children to turkish: validity and reliability studies.

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.8, no.2, pp.904-915, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pozitif Gençlik Gelişimi

Hedef Çocuk, vol.2, pp.26-28, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Improving parental attitudes of turkish immigrants living in Germany: An action research

Participatory Educational Research, vol.6, pp.103-121, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Ebeveynlere Bağlanma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

Resilience, vol.2, no.1, pp.23-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examining The Relationship Between Self-Construal and Gender Perceptions of University Students

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.16, pp.1031-1046, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

PDR Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Uygulaması

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.19, pp.185-193, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ergenler Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hiyerarşi Kavramını Tartışıyor

Yaratıcı Drama Dergisi, vol.12, pp.29-46, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

PDR Hizmetlerinde Uygulamalar

ÖĞRETMEN DÜNYASI, pp.27-29, 2016 (National Non-Refereed Journal)

ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ GENEL ÖZ YETERLİK VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.202-218, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Program Implementation for the Development of Life Skills of Primary School 4th Grade Students

Journal of Education and Practice, vol.7, pp.9-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.46, pp.369-398, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması

Yaratıcı Drama Dergisi, vol.4, pp.99-112, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bilim ve Yaratıcı Drama Eşliğinde Doğa Eğitimi

Yaratıcı Drama Dergisi, vol.4, pp.69-78, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklar İçin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

21st International Congress on Psychological Counseling and Guidance, 24 - 27 October 2019, pp.210

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN GÖZLEMLERİNE GÖRE SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLAR

UluslararasıAfet ve Dirençlilik Kongresi 2019, 26 - 28 June 2019, pp.467

RUH SAĞLIĞI TEMELİNDE İYİLİK HALİNİN YORDAYICILARI

2. RUHSAL İYİLEŞTİRİM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.50

Özel Yetenekli Çocuklarda Androjen Reseptör CAG Tekrar Polimorfizminin Araştırılması

IMASCON CONGRESS -Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.6

The Relevance Of Subjective Well-Being Of Elementary School Students To Perceived Control, Supportive Family Attitudes And Conscious Awareness Levels

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.272

Üniversite Öğrencilerinin Anne- Babalarının Çocuk Yetiştirme stilleri ile Mizah Tarzları ve Mizah Yoluyla Başa Çıkma Becerilerinin İncelenmesi

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. ruhsal İyileştirim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 16 - 19 November 2017, vol.18

EBEVEYNLERE BAĞLANMA İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

23.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Sivas, Turkey, 16 - 19 November 2017, vol.18, pp.39-40

Bewusstsein-Training über die Wahrnehmung die Haltung des Genders der Studenten/inen

İnternational Social Sciences and Humanaties Berlin Conference’na, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.58

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısını Yordayan Psikolojik Değişkenler

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.39

RPD öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir program uygulaması

The 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

PDR öğrencilerinni mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir program uygulaması

Worl Conference on Educational and Instructional Studies, Ankara, Turkey, 27 - 29 October 2016

A Study on Relations Between SelfConstrual and Perception of Gender by University Students in Turkey

XI. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, ROMA, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.270

Psychological and Demographic Factors Affecting the Political and Social Participation of Turkish Immigrants in Germany

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

PDR ALANINDA YARATICI DRAMA UYGULAMALARI

25. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 05 April 2015, pp.398-408

POST TRAUMA INTERACTION SKILL DEVELOPMENT MODEL FOR CHILDREN AGED 10 12

İclel 20151ST INTERNATIONAL CONFERENCE ONLIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015

TEMEL DRAMA TANIŞMA

24. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 27 April 2014, pp.244-251

Influential factors in political and civic participation of university students

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.187-202 identifier

Post-trauma interaction skill development model for children aged 10-12

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.378-379 identifier

Books & Book Chapters

Merak

in: Meraklısına Drama Atölyeleri, Ayşegül Uçan, Editor, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, pp.17-29, 2021

Candidate Counselors’ Views on Having Supervision in IndividualCounselling Practicum Course

in: Changing Educational Paradigms: New Methods, Directions, and Policies, Şakir Çınkır, Editor, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, pp.267-285, 2020

Psychological and Demographic Factors Affecting the Political and Social Participationof Turkish Immigrants in Germany

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Georgeta Rata / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan, Editor, E-Bwn., Bialystok, pp.182-191, 2017

ÖZEL EĞİTİM VE DRAMA

in: Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA, TOLGA ERDOĞAN, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.571-606, 2016

PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK HİZMETLERİ VE DRAMA

in: Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA, TOLGA ERDOĞAN, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.529-566, 2016

EĞİTSEL REHBERLİK

in: HAYATBOYU KAPSAMLI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, HAKAN UŞAKLI, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.144-163, 2016

Naturpaedagogik mit creative drama

in: Theater und Community kreativ gestalten Drama ve Toplum Yaratıcı Biçim Vermek, Ömer Adıgüzel, Ute Handwerg, Gerd Koch, Editor, Kopaed, München, pp.157-164, 2014